Részlet

Szakurazaka Hirosi: A holnap határa – regényrészlet I.


„Sci-fi az adrenalinfüggőknek. Gyorsan olvastatja magát, oda vág és megsoroz. Kösd be a biztonsági övet és élvezd!”

John Scalzi, a Vének háborúja és a Szellemhadtest szerzője

Amikor a földönkívüli gitaik invázióra indulnak a Föld ellen, Kirija Keidzsi csupán egy a sok újonc közül, akiket harci páncélba öltöztetnek és ölni küldenek. Keidzsi meghal a csatatéren, csak hogy minden reggel feltámadjon, harcoljon és újra meg újra meghaljon. Százötvennyolcadik feltámadása alkalmával üzenetet kap egy titokzatos szövetségestől, Rita Vrataskitól. Vajon a nô Keidzsi megmenekülésének vagy végső halálának a kulcsa?

a-holna-hatara-borito1

Az ütközet első tíz perce a félelemről szól.

Képzeljük csak el a katonák helyzetét: gyilkos acélzivatar…

A távolban süvítő golyóknak mély, érdes hangja van. Száraz recsegésükbe beleremeg a gyomor. A közelben repesztő lövedékek tisztán sivítanak. Egy koponyaszaggatóan éles hangú golyó épp felém tart. Belefúródik a földbe. Por verődik fel. Majd jön a következő, és lyukat hasít a porfüggönybe.

Az ujjnyi lövedékek ezrei közül, amelyek feketére festik az eget, elég egyetlen egynek keresztülütnie az embert, hogy vége legyen. Hogy az, aki az előbb még mozgott, nevetett, viccekkel szórakoztatott, egy pillanat alatt langymeleg húscsomóvá váljon.

A halál mint olyan, hirtelen dolog. A pillanat műve. És nem ismer kegyelmet.

De attól még örülhet, aki fel sem fogja, mi történik vele. Mert sok katona szenved előtte összetört csontokkal, szétszaggatott belsőségekkel, maga alatt terjengő vértócsával. És a sárban fuldokolva várja magányosan, hogy odalopakodjon a háta mögé a Halál, és nyaka köré fonja jeges kezét.

Ha létezik is mennyország, biztosan hideg hely. És sötét. Nem vár ott más, csak a magány.

Félek.

Remegő kézzel, dermedt ujjal húzom meg az elsütőbillentyűt, és felhevült golyókkal szórom tele a környéket, hogy elzavarjam magam mellől a Halált.

Ra-ta-ta, rúg vissza a puskám. Erőteljesebben ver, mint a szívem. Lám, a katona lelke nem a testében lakozik, hanem a fegyverében szunnyad. Ahogy vörösödni kezd a puskacső, úgy változik a minden porcikámat markában tartó félelem haraggá.

Dühös vagyok a kibaszott parancsnokságra, amelyik a pofátlanul szűken mért légi támogatással akarta kiszúrni a szemünket.

A kibaszott vezérkari irodára, amelyik ezt a kalapszar haditervet kitalálta!

A kibaszott tüzérségre, amelyik lespórolta a bal szárny bombázását!

Arra a kibaszott, smucig állatra, aki képes volt itt meghalni a nyakamon!

De mindenekelőtt erre a kibaszott ellenségre, aki az életemre tör. Tessék, nesze egy kis haraggal hevített acél!

Minden ellenség, ami mozog.

Dögöljetek meg mind! Váljatok mozdulatlanná!

Hiába szorítottam össze a fogamat, feltört a nyöszörgés.

Nem kellett hozzá sok, hogy kifogyjon a húsz milliméteres puskám, amely percenként négyszázötven lövedékes sebességgel dolgozik. De kit érdekel? Mit kezdjek a golyókkal, ha már hulla vagyok? Kicseréltem a tárat.

– Újratöltök!

A társam, aki fedezne a kiáltásom hallatán, már nem élt. A szavaim üresen foszlottak szét a levegőben a rádióhullámok szárnyán. Meghúztam a ravaszt.

Jonabaru, a katonatársam, telibe kapta a legelső golyót, amely az ellenféltől jött. Rohampáncélját felnyársalta egy szigonylövedék. A testén keresztülhatolt lándzsahegy eltompult, és valami zsíros folyadék tapadt rá, amiről bajosan lehetett volna megállapítani, hogy vér vagy olaj. A páncél úgy tíz másodpercig táncikált magában, mire lecsillapodott.

Fölösleges lett volna szanitéceket hívni hozzá. A melle alatt két centi átmérőjű lyuk tátongott, egészen a hátáig. A találat erejétől felpöndörödött, majd a súrlódás hevétől égni kezdett a rés pereme, és a sebet narancssárga lángnyelvek nyaldosták körbe. Még egy perc sem telt el az ütközet kezdetét jelző parancsszó óta.

Bár unos-untalan az orrom alá dörgölte, hogy ő mennyivel tapasztaltabb, és a tetejébe folyton elszólta magát, ki a tettes a detektívregényekben, de azért annyira nem volt rossz ember, hogy megérdemelte volna a halálát.

A századom – 301. hadosztály, 12. páncélos gyalogezred, 3. zászlóalj, 17. század – száznegyvenhat fővel a Kotoiusi-sziget északi részét védte. Miután a katonai csapatszállító helikopter kitett minket itt, meghúzódtunk az ellenfél bal szárnya mögött, és az volt a feladatunk, hogy egyenként megsemmisítsük a frontális támadás elől menekülő ellenséges elemeket.

Csakhogy…

Jonabaru meghalt, mielőtt egyáltalán harcolhatott volna.

Ez igen váratlanul ért. Vajon szenvedés nélkül távozott a másvilágra?

Egyszer csak azt vettem észre, hogy én, illetve a csapatom a harctér kellős közepén vagyunk. Nemcsak az ellenfél, hanem a mieink is felénk lövöldöztek. Hallani csupán kiáltásokat, sírást és káromkodást lehetett: – Bassza meg! Bassza meg! Bassza meg! – A szakaszparancsnok rögtön az elején meghalt. A rangidős tizedes szintén. Egy ideje nem hallottam már a támogató helikopter propellerzúgását. A rádiókapcsolat megszakadt. Az osztag szétszóródott.

Én azért maradtam életben, amikor Jonabaru telibe kapta, mert épp hasaltam.

Miközben a többiek teljes erőbedobással küzdöttek, én egy rohampáncél maradványainak rejtekében cidriztem. Az egész testet beborító rohampáncélok a méltán világhíres japán gyártmányú kompozit páncéllapból készülnek. Ha egy réteg nem lenne elég, talán kettő felfogja az ellenséges golyókat – gondoltam jobb ötlet híján.

Reméltem, egyszer majd csak felszívódik az ellenfél, ha addig meghúzom magam, hogy ne is lássam. Jó, igen. Be voltam tojva.

Én csak egy újonc voltam, aki most jött a kiképzőiskolából. Hiába tudtam, hogyan kell elsütni egy gépfegyvert vagy egy pilumvetőt, fogalmam sem volt, hogyan kell velük bánni, hogy haszna is legyen.

Bárki húzza is meg a ravaszt, a golyó ki fog repülni. Bumm! Csakhogy én a harctérrel kapcsolatban reménytelenül kevés ismerettel rendelkeztem. Mikor kell elsütni, hogy eltaláljam az ellenfelemet, vagy hova lőjek, hogy kitörhessek, ha körülfogtak?

Újabb ellenséges lövedék száguldott el a fejem felett.

A vér ízét érzem a szájamban.

A vas ízét. Ez bizonyította, hogy még élek.

Valamitől síkos volt a kezem a kesztyűben. A páncélom rezgéséből tudtam, hogy a telep még nem mondta fel a szolgálatot. Gépolaj szagát éreztem. A légszűrő is a végét járta, a kinti bűz befurakodott. Az ellenfél maradványaiból szétmorzsolt levelek illatához hasonló szag szállt fel.

Egy ideje semmit nem éreztem hastól lefelé. Nem fájt a sebem, pedig fájnia kellett volna. Fogalmam sem volt, hogy ez most jó vagy rossz. Azt mondják, a szenvedés az élet jele. Bár történetesen nem bántam, hogy nem kell izgulnom a páncélom aljába csurgott vizeletem miatt.

Az aeroszoltöltetű gránátjaimból egy sem maradt. A húszmillis géppuskámban harminchat töltény volt még. Öt másodperc kell, hogy kiürüljön a tár. Az aknavető, amelyhez fejenként három gránátot kaptunk, elkallódott, mielőtt használhattam volna. A fejemen lévő segédkamera romokban, a bal karomon súlyosan megrongálódott a páncélzat, és még maximális teljesítményre kapcsolva is csupán a harci üzemmód negyvenkét százalékán állt. Kész csoda, hogy a pilumvető a bal vállamon épségben megúszta.

A pilumvető közelharci fegyver, amely volfrám-karbid rudakat lő ki nagy erejű robbanószer segítségével. Csak akkor használják, ha pofonközelbe került az ellenfél. Egy-egy puskaporral telt tölténye akkora, mint egy felnőtt férfi ökle. Kilencvenfokos becsapódási szögnél egyetlen anyag képes megállítani: a tankok frontpáncélja. A tár húsz töltényt bír el, és amikor először meghallottam ezt a számot, azt gondoltam, hogy ha valaki a csatatéren hússzor is karnyújtásnyi távolságba került az ellenféltől, már biztos nincs az élők sorában, de ez meglepő módon nem így van.

Nekem még négy töltényem volt.

Elhasználtam tizenhatot, és talán tizenötször mellélőttem.

Vagy inkább tizenhatszor.

A sérült fejkijelzőmnek eltorzult a képernyője. A torzítás helye holt tér volt. Ott akár meg is bújhat az ellenség, észre sem veszem.

Állítólag, ha megszokja az ember a páncélt, segédkamera nélkül is tudja, mi zajlik körülötte. Hisz nem csak látásra van szükség a harchoz. Érezni kell a lökés erejét, ami áthatol a laminált fémen és kerámián, és nekimegy a puszta testnek. Tudni, mennyire kell meghúzni a ravaszt. Érezni a talajt a lábunk alatt. A tapasztalt katonák mindezek mellett pontosan megértik azt a sok számot is a mérőműszereken.

Én viszont nem.

A zöldfülű katonának, aki csak most érkezett a harctérre, az égvilágon semmiről sincs fogalma.

Kifújtam a levegőt.

Belélegeztem.

Áporodott izzadságszagot éreztem. Nem volt valami kellemes. És mennyire szerettem volna letörölni a csurgó taknyomat!

Megnéztem az órát a kijelző szélén. Hatvanegy perc telt el az ütközet kezdete óta.

Na nehogy már! Megesküdtem volna rá, hogy már három hónapja harcolok megállás nélkül.

Körbenéztem. Előre, hátra, jobbra, balra.

Ökölbe szorítottam a kezem a kesztyűben. Nem szabad a szükségesnél jobban erőlködnöm, figyelmeztettem magamat, mert attól csak alacsonyabban érnek célba a lövéseim.

Egy árnyék keresztezte a látómezőmet.

Nem volt idő ellenőrizni a Doppler-radart.

A biztonság kedvéért lőttem egyet.

Szinte pattogtak a porfelhők egymás után a nyomában.

Az ellenség golyói csak úgy hasítottak a levegőben, az enyémek bezzeg elkanyarodtak a célpont előtt, mintha valami természetfeletti erő működne közre. A fegyver már csak ilyen egy jószág, mondta az egyik tanárom a kiképzőiskolában. Szerintem meg igazságtalanság, ha az ellenfél nem hallja a felé repülő lövedék süvítését. Nem az lenne a fair, ha mindannyian közvetlen közelről éreznénk a nyakunkban a Halál lihegését, miközben a golyózáporban sétálunk?

Bár arra nincs garancia, hogy egy nem emberi lényt ugyanúgy elönt a félelem egy halálsikoly hallatán, mint egy embert.

Az Egyesült Antiinváziós Hadsereg ellenségei szörnyetegek. Az emberiség gitaioknak nevezi őket.

De ez tök mindegy, az ellenség ellenség, és kész. Dögöljön meg.

Elfogyott a töltény.

A világosbarna ködben felbukkant egy csálé gömböc alakja.

Alacsonyabb volt egy embernél. Egy páncélos gyalogosnak úgy a válláig érhetett. Ha az embert egy függőlegesen fölállított botnak vesszük, akkor a gitai ránézésre egy hordó négy rövid végtaggal és egy farokkal. Magunk között egy vízbe fúlt béka két lábon járó, fölpuffadt teteméhez hasonlítjuk. Bár azt mondják, biológiailag inkább a tengeri csillaghoz áll közelebb.

Kisebb célpontot jelentenek, mint egy ember, tehát nehezebb eltalálni őket, viszont nagyobb a súlyuk. Körülbelül annyira nehezek, mint azok a bazi nagy hordók, amelyeket az amerikaiak bourbon készítésére használnak, dugig töltve vizes homokkal. Holmi kis emlősállat, akinek a teste hetven százaléka víz, nyomába sem érhet ennek a tömörségnek. Rövid karjaival elég egy legyintés, hogy az emberi test miszlikbe szakadjon. A kilövellő nyílásnak nevezett résen keresztül kilőtt szigonylövedékeknek ugyanakkora ereje van, mint egy negyvenmillis géppuskának.

Mi pedig beburkolózva a rohampáncélunkba, amely gépi erővel megnöveli az izmaink teljesítményét, süniként kucorgunk a legmodernebb tudományos kutatások által kifejlesztett harci felszerelésben. A páncélunknak meg sem kottyan, ha közvetlen közelről beleeresztenek egy shotgunnal.

De hiába állunk benne a gitaiok elé, mert összehasonlíthatatlanul ők az erősebbek, még ha velük szemben nem is érezni olyan fiziológiai félelmet, mintha egy medvével találkoznánk, vagy megéreznénk egy tigris tekintetét a hátunkon. Egy gitai nem ordít. Egy gitai nem vág félelmetes pofát. Egy gitai nem fitogtatja kiterjesztett szárnyakkal a méretét. Csak gépiesen irtja az embert.

Úgy éreztem magam, mintha kóbor macska volnék, aki az út közepén megdermedve látja, hogy a teherautó kereke egyenesen felé tart. Nem voltam képes megérteni, miért kellett nekem ilyen helyzetbe kerülnöm.

Nem maradt egy töltényem sem.

Folytatás ITT

Szerző: Szakurazaka Hirosi
Cím: A holnap határa
Kiadó: Gabo
Fordító: Mayer Ingrid
Kategória: sci-fi
ISBN: 978-963-689-913-4
Terjedelem: 224 oldal
Ár: 2990 Ft
Kötés: kartonált
Borító körülvágott méret: 135×210 mm
Várható megjelenés: 2014. május


65 hozzászólás on Szakurazaka Hirosi: A holnap határa – regényrészlet I.

 1. I just want to say I’m beginner to blogs and truly liked this web blog. Probably I’m want to bookmark your website . You definitely have amazing well written articles. Many thanks for revealing your webpage.

 2. I just want to mention I am beginner to blogging and actually liked you’re web site. Probably I’m going to bookmark your site . You absolutely have excellent articles and reviews. Thank you for sharing your web-site.

 3. Hey I am so delighted I found your blog, I really found you by accident, while I was looking on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.

 4. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 5. I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 6. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 7. This will be the correct weblog for everyone who is wishes to learn about this topic. You already know much its almost challenging to argue along with you (not too I actually would want…HaHa). You certainly put a different spin for a topic thats been discussing for a long time. Great stuff, just wonderful!

 8. You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 9. I have been browsing online greater than 3 hours as of late, yet I by no means found any interesting article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before. “Truth is not determined by majority vote.” by Doug Gwyn.

 10. I genuinely enjoy looking at on this site, it has wonderful blog posts. “Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.” by Rudyard Kipling.

 11. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 12. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 13. Thanks for your article on the traveling industry. I’d also like contribute that if you are one senior thinking of traveling, it’s absolutely imperative that you buy traveling insurance for older persons. When traveling, elderly people are at biggest risk of experiencing a health emergency. Obtaining the right insurance package on your age group can look after your health and provide you with peace of mind.

 14. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he actually purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If potential, as you become experience, would you thoughts updating your weblog with more details? It is extremely helpful for me. Massive thumb up for this blog post!

 15. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thanks for excellent info I was searching for this information for my mission.

 16. Thank you for another magnificent post. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 17. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 18. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site provided us with useful info to work on. You’ve done a formidable process and our entire neighborhood might be thankful to you.

 19. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 20. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 21. It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this publish and if I may I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles regarding this article. I want to read even more issues about it!

 22. Hallå där cowboy! Låter som om ni har haft en spännande ridtur med kanon fin natur!! ) Puss & Kram från dina favorit tjejer!!

 23. Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the market chief and a huge component to people will miss your excellent writing because of this problem.

 24. I really like your writing style, superb information, thank you for putting up :D. “I will show you fear in a handful of dust.” by T. S. Eliot.

 25. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 26. you are really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this topic!

 27. I am extremely inspired together with your writing skills and also with the format in your weblog. Is that this a paid subject or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like this one these days..

 28. Hi, i feel that i saw you visited my weblog so i came to “go back the want”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its good enough to use some of your ideas!!

 29. I’m still learning from you, as I’m improving myself. I certainly liked reading all that is posted on your blog.Keep the tips coming. I loved it!

 30. One thing I’d really like to comment on is that weightloss routine fast is possible by the correct diet and exercise. Someone’s size not just affects the look, but also the overall quality of life. Self-esteem, despression symptoms, health risks, as well as physical capabilities are afflicted in weight gain. It is possible to make everything right whilst still having a gain. In such a circumstance, a condition may be the culprit. While a lot of food rather than enough physical exercise are usually guilty, common medical ailments and traditionally used prescriptions can greatly enhance size. Thanks alot : ) for your post here.

 31. Thanks for helping me to attain new ideas about computer systems. I also have the belief that one of the best ways to maintain your notebook in primary condition has been a hard plastic material case, or perhaps shell, that will fit over the top of one’s computer. These kind of protective gear are generally model targeted since they are manufactured to fit perfectly in the natural casing. You can buy all of them directly from owner, or through third party sources if they are for your mobile computer, however only a few laptop could have a covering on the market. All over again, thanks for your ideas.

 32. Thanks, I have just been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I’ve found out till now. However, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards to the source?

 33. I would like to show my passion for your kind-heartedness for men who absolutely need help on that content. Your real dedication to getting the solution all through ended up being definitely significant and has all the time permitted men and women like me to arrive at their objectives. Your important guideline can mean so much to me and far more to my office workers. Best wishes; from all of us.

 34. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 35. Hi my family member! I wish to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this .

 36. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 37. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 38. I precisely needed to appreciate you again. I am not sure the things I might have undertaken in the absence of the entire techniques discussed by you on that problem. Previously it was a real fearsome dilemma in my opinion, nevertheless observing a professional approach you dealt with that took me to weep over happiness. I’m happier for your information and thus have high hopes you know what a powerful job you have been doing training people today all through your websites. I know that you haven’t come across any of us.

 39. fantastic points altogether, you just received a new reader. What may you recommend about your put up that you just made a few days ago? Any sure?

 40. you are in point of fact a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a magnificent process on this topic!

 41. Thanks for this article. I’d also like to say that it can always be hard while you are in school and simply starting out to create a long credit history. There are many learners who are just trying to make it through and have a long or good credit history can be a difficult factor to have.

 42. Thanks for some other magnificent article. The place else may anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such information.

 43. Yet another issue is that video gaming has become one of the all-time main forms of recreation for people of all ages. Kids enjoy video games, plus adults do, too. The particular XBox 360 has become the favorite games systems for many who love to have a huge variety of activities available to them, and who like to relax and play live with some others all over the world. Many thanks for sharing your thinking.

 44. I’ll right away seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me know so that I may subscribe. Thanks.

 45. Generally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice article.

 46. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 47. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a glance regularly.

 48. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 49. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a very lengthy time. Thanks and best of luck.

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük