Részlet

Szakurazaka Hirosi: A holnap határa – regényrészlet I.


„Sci-fi az adrenalinfüggőknek. Gyorsan olvastatja magát, oda vág és megsoroz. Kösd be a biztonsági övet és élvezd!”

John Scalzi, a Vének háborúja és a Szellemhadtest szerzője

Amikor a földönkívüli gitaik invázióra indulnak a Föld ellen, Kirija Keidzsi csupán egy a sok újonc közül, akiket harci páncélba öltöztetnek és ölni küldenek. Keidzsi meghal a csatatéren, csak hogy minden reggel feltámadjon, harcoljon és újra meg újra meghaljon. Százötvennyolcadik feltámadása alkalmával üzenetet kap egy titokzatos szövetségestől, Rita Vrataskitól. Vajon a nô Keidzsi megmenekülésének vagy végső halálának a kulcsa?

a-holna-hatara-borito1

Az ütközet első tíz perce a félelemről szól.

Képzeljük csak el a katonák helyzetét: gyilkos acélzivatar…

A távolban süvítő golyóknak mély, érdes hangja van. Száraz recsegésükbe beleremeg a gyomor. A közelben repesztő lövedékek tisztán sivítanak. Egy koponyaszaggatóan éles hangú golyó épp felém tart. Belefúródik a földbe. Por verődik fel. Majd jön a következő, és lyukat hasít a porfüggönybe.

Az ujjnyi lövedékek ezrei közül, amelyek feketére festik az eget, elég egyetlen egynek keresztülütnie az embert, hogy vége legyen. Hogy az, aki az előbb még mozgott, nevetett, viccekkel szórakoztatott, egy pillanat alatt langymeleg húscsomóvá váljon.

A halál mint olyan, hirtelen dolog. A pillanat műve. És nem ismer kegyelmet.

De attól még örülhet, aki fel sem fogja, mi történik vele. Mert sok katona szenved előtte összetört csontokkal, szétszaggatott belsőségekkel, maga alatt terjengő vértócsával. És a sárban fuldokolva várja magányosan, hogy odalopakodjon a háta mögé a Halál, és nyaka köré fonja jeges kezét.

Ha létezik is mennyország, biztosan hideg hely. És sötét. Nem vár ott más, csak a magány.

Félek.

Remegő kézzel, dermedt ujjal húzom meg az elsütőbillentyűt, és felhevült golyókkal szórom tele a környéket, hogy elzavarjam magam mellől a Halált.

Ra-ta-ta, rúg vissza a puskám. Erőteljesebben ver, mint a szívem. Lám, a katona lelke nem a testében lakozik, hanem a fegyverében szunnyad. Ahogy vörösödni kezd a puskacső, úgy változik a minden porcikámat markában tartó félelem haraggá.

Dühös vagyok a kibaszott parancsnokságra, amelyik a pofátlanul szűken mért légi támogatással akarta kiszúrni a szemünket.

A kibaszott vezérkari irodára, amelyik ezt a kalapszar haditervet kitalálta!

A kibaszott tüzérségre, amelyik lespórolta a bal szárny bombázását!

Arra a kibaszott, smucig állatra, aki képes volt itt meghalni a nyakamon!

De mindenekelőtt erre a kibaszott ellenségre, aki az életemre tör. Tessék, nesze egy kis haraggal hevített acél!

Minden ellenség, ami mozog.

Dögöljetek meg mind! Váljatok mozdulatlanná!

Hiába szorítottam össze a fogamat, feltört a nyöszörgés.

Nem kellett hozzá sok, hogy kifogyjon a húsz milliméteres puskám, amely percenként négyszázötven lövedékes sebességgel dolgozik. De kit érdekel? Mit kezdjek a golyókkal, ha már hulla vagyok? Kicseréltem a tárat.

– Újratöltök!

A társam, aki fedezne a kiáltásom hallatán, már nem élt. A szavaim üresen foszlottak szét a levegőben a rádióhullámok szárnyán. Meghúztam a ravaszt.

Jonabaru, a katonatársam, telibe kapta a legelső golyót, amely az ellenféltől jött. Rohampáncélját felnyársalta egy szigonylövedék. A testén keresztülhatolt lándzsahegy eltompult, és valami zsíros folyadék tapadt rá, amiről bajosan lehetett volna megállapítani, hogy vér vagy olaj. A páncél úgy tíz másodpercig táncikált magában, mire lecsillapodott.

Fölösleges lett volna szanitéceket hívni hozzá. A melle alatt két centi átmérőjű lyuk tátongott, egészen a hátáig. A találat erejétől felpöndörödött, majd a súrlódás hevétől égni kezdett a rés pereme, és a sebet narancssárga lángnyelvek nyaldosták körbe. Még egy perc sem telt el az ütközet kezdetét jelző parancsszó óta.

Bár unos-untalan az orrom alá dörgölte, hogy ő mennyivel tapasztaltabb, és a tetejébe folyton elszólta magát, ki a tettes a detektívregényekben, de azért annyira nem volt rossz ember, hogy megérdemelte volna a halálát.

A századom – 301. hadosztály, 12. páncélos gyalogezred, 3. zászlóalj, 17. század – száznegyvenhat fővel a Kotoiusi-sziget északi részét védte. Miután a katonai csapatszállító helikopter kitett minket itt, meghúzódtunk az ellenfél bal szárnya mögött, és az volt a feladatunk, hogy egyenként megsemmisítsük a frontális támadás elől menekülő ellenséges elemeket.

Csakhogy…

Jonabaru meghalt, mielőtt egyáltalán harcolhatott volna.

Ez igen váratlanul ért. Vajon szenvedés nélkül távozott a másvilágra?

Egyszer csak azt vettem észre, hogy én, illetve a csapatom a harctér kellős közepén vagyunk. Nemcsak az ellenfél, hanem a mieink is felénk lövöldöztek. Hallani csupán kiáltásokat, sírást és káromkodást lehetett: – Bassza meg! Bassza meg! Bassza meg! – A szakaszparancsnok rögtön az elején meghalt. A rangidős tizedes szintén. Egy ideje nem hallottam már a támogató helikopter propellerzúgását. A rádiókapcsolat megszakadt. Az osztag szétszóródott.

Én azért maradtam életben, amikor Jonabaru telibe kapta, mert épp hasaltam.

Miközben a többiek teljes erőbedobással küzdöttek, én egy rohampáncél maradványainak rejtekében cidriztem. Az egész testet beborító rohampáncélok a méltán világhíres japán gyártmányú kompozit páncéllapból készülnek. Ha egy réteg nem lenne elég, talán kettő felfogja az ellenséges golyókat – gondoltam jobb ötlet híján.

Reméltem, egyszer majd csak felszívódik az ellenfél, ha addig meghúzom magam, hogy ne is lássam. Jó, igen. Be voltam tojva.

Én csak egy újonc voltam, aki most jött a kiképzőiskolából. Hiába tudtam, hogyan kell elsütni egy gépfegyvert vagy egy pilumvetőt, fogalmam sem volt, hogyan kell velük bánni, hogy haszna is legyen.

Bárki húzza is meg a ravaszt, a golyó ki fog repülni. Bumm! Csakhogy én a harctérrel kapcsolatban reménytelenül kevés ismerettel rendelkeztem. Mikor kell elsütni, hogy eltaláljam az ellenfelemet, vagy hova lőjek, hogy kitörhessek, ha körülfogtak?

Újabb ellenséges lövedék száguldott el a fejem felett.

A vér ízét érzem a szájamban.

A vas ízét. Ez bizonyította, hogy még élek.

Valamitől síkos volt a kezem a kesztyűben. A páncélom rezgéséből tudtam, hogy a telep még nem mondta fel a szolgálatot. Gépolaj szagát éreztem. A légszűrő is a végét járta, a kinti bűz befurakodott. Az ellenfél maradványaiból szétmorzsolt levelek illatához hasonló szag szállt fel.

Egy ideje semmit nem éreztem hastól lefelé. Nem fájt a sebem, pedig fájnia kellett volna. Fogalmam sem volt, hogy ez most jó vagy rossz. Azt mondják, a szenvedés az élet jele. Bár történetesen nem bántam, hogy nem kell izgulnom a páncélom aljába csurgott vizeletem miatt.

Az aeroszoltöltetű gránátjaimból egy sem maradt. A húszmillis géppuskámban harminchat töltény volt még. Öt másodperc kell, hogy kiürüljön a tár. Az aknavető, amelyhez fejenként három gránátot kaptunk, elkallódott, mielőtt használhattam volna. A fejemen lévő segédkamera romokban, a bal karomon súlyosan megrongálódott a páncélzat, és még maximális teljesítményre kapcsolva is csupán a harci üzemmód negyvenkét százalékán állt. Kész csoda, hogy a pilumvető a bal vállamon épségben megúszta.

A pilumvető közelharci fegyver, amely volfrám-karbid rudakat lő ki nagy erejű robbanószer segítségével. Csak akkor használják, ha pofonközelbe került az ellenfél. Egy-egy puskaporral telt tölténye akkora, mint egy felnőtt férfi ökle. Kilencvenfokos becsapódási szögnél egyetlen anyag képes megállítani: a tankok frontpáncélja. A tár húsz töltényt bír el, és amikor először meghallottam ezt a számot, azt gondoltam, hogy ha valaki a csatatéren hússzor is karnyújtásnyi távolságba került az ellenféltől, már biztos nincs az élők sorában, de ez meglepő módon nem így van.

Nekem még négy töltényem volt.

Elhasználtam tizenhatot, és talán tizenötször mellélőttem.

Vagy inkább tizenhatszor.

A sérült fejkijelzőmnek eltorzult a képernyője. A torzítás helye holt tér volt. Ott akár meg is bújhat az ellenség, észre sem veszem.

Állítólag, ha megszokja az ember a páncélt, segédkamera nélkül is tudja, mi zajlik körülötte. Hisz nem csak látásra van szükség a harchoz. Érezni kell a lökés erejét, ami áthatol a laminált fémen és kerámián, és nekimegy a puszta testnek. Tudni, mennyire kell meghúzni a ravaszt. Érezni a talajt a lábunk alatt. A tapasztalt katonák mindezek mellett pontosan megértik azt a sok számot is a mérőműszereken.

Én viszont nem.

A zöldfülű katonának, aki csak most érkezett a harctérre, az égvilágon semmiről sincs fogalma.

Kifújtam a levegőt.

Belélegeztem.

Áporodott izzadságszagot éreztem. Nem volt valami kellemes. És mennyire szerettem volna letörölni a csurgó taknyomat!

Megnéztem az órát a kijelző szélén. Hatvanegy perc telt el az ütközet kezdete óta.

Na nehogy már! Megesküdtem volna rá, hogy már három hónapja harcolok megállás nélkül.

Körbenéztem. Előre, hátra, jobbra, balra.

Ökölbe szorítottam a kezem a kesztyűben. Nem szabad a szükségesnél jobban erőlködnöm, figyelmeztettem magamat, mert attól csak alacsonyabban érnek célba a lövéseim.

Egy árnyék keresztezte a látómezőmet.

Nem volt idő ellenőrizni a Doppler-radart.

A biztonság kedvéért lőttem egyet.

Szinte pattogtak a porfelhők egymás után a nyomában.

Az ellenség golyói csak úgy hasítottak a levegőben, az enyémek bezzeg elkanyarodtak a célpont előtt, mintha valami természetfeletti erő működne közre. A fegyver már csak ilyen egy jószág, mondta az egyik tanárom a kiképzőiskolában. Szerintem meg igazságtalanság, ha az ellenfél nem hallja a felé repülő lövedék süvítését. Nem az lenne a fair, ha mindannyian közvetlen közelről éreznénk a nyakunkban a Halál lihegését, miközben a golyózáporban sétálunk?

Bár arra nincs garancia, hogy egy nem emberi lényt ugyanúgy elönt a félelem egy halálsikoly hallatán, mint egy embert.

Az Egyesült Antiinváziós Hadsereg ellenségei szörnyetegek. Az emberiség gitaioknak nevezi őket.

De ez tök mindegy, az ellenség ellenség, és kész. Dögöljön meg.

Elfogyott a töltény.

A világosbarna ködben felbukkant egy csálé gömböc alakja.

Alacsonyabb volt egy embernél. Egy páncélos gyalogosnak úgy a válláig érhetett. Ha az embert egy függőlegesen fölállított botnak vesszük, akkor a gitai ránézésre egy hordó négy rövid végtaggal és egy farokkal. Magunk között egy vízbe fúlt béka két lábon járó, fölpuffadt teteméhez hasonlítjuk. Bár azt mondják, biológiailag inkább a tengeri csillaghoz áll közelebb.

Kisebb célpontot jelentenek, mint egy ember, tehát nehezebb eltalálni őket, viszont nagyobb a súlyuk. Körülbelül annyira nehezek, mint azok a bazi nagy hordók, amelyeket az amerikaiak bourbon készítésére használnak, dugig töltve vizes homokkal. Holmi kis emlősállat, akinek a teste hetven százaléka víz, nyomába sem érhet ennek a tömörségnek. Rövid karjaival elég egy legyintés, hogy az emberi test miszlikbe szakadjon. A kilövellő nyílásnak nevezett résen keresztül kilőtt szigonylövedékeknek ugyanakkora ereje van, mint egy negyvenmillis géppuskának.

Mi pedig beburkolózva a rohampáncélunkba, amely gépi erővel megnöveli az izmaink teljesítményét, süniként kucorgunk a legmodernebb tudományos kutatások által kifejlesztett harci felszerelésben. A páncélunknak meg sem kottyan, ha közvetlen közelről beleeresztenek egy shotgunnal.

De hiába állunk benne a gitaiok elé, mert összehasonlíthatatlanul ők az erősebbek, még ha velük szemben nem is érezni olyan fiziológiai félelmet, mintha egy medvével találkoznánk, vagy megéreznénk egy tigris tekintetét a hátunkon. Egy gitai nem ordít. Egy gitai nem vág félelmetes pofát. Egy gitai nem fitogtatja kiterjesztett szárnyakkal a méretét. Csak gépiesen irtja az embert.

Úgy éreztem magam, mintha kóbor macska volnék, aki az út közepén megdermedve látja, hogy a teherautó kereke egyenesen felé tart. Nem voltam képes megérteni, miért kellett nekem ilyen helyzetbe kerülnöm.

Nem maradt egy töltényem sem.

Folytatás ITT

Szerző: Szakurazaka Hirosi
Cím: A holnap határa
Kiadó: Gabo
Fordító: Mayer Ingrid
Kategória: sci-fi
ISBN: 978-963-689-913-4
Terjedelem: 224 oldal
Ár: 2990 Ft
Kötés: kartonált
Borító körülvágott méret: 135×210 mm
Várható megjelenés: 2014. május


435 hozzászólás on Szakurazaka Hirosi: A holnap határa – regényrészlet I.

 1. I just want to say I’m beginner to blogs and truly liked this web blog. Probably I’m want to bookmark your website . You definitely have amazing well written articles. Many thanks for revealing your webpage.

 2. I just want to mention I am beginner to blogging and actually liked you’re web site. Probably I’m going to bookmark your site . You absolutely have excellent articles and reviews. Thank you for sharing your web-site.

 3. Hey I am so delighted I found your blog, I really found you by accident, while I was looking on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.

 4. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 5. I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 6. You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 7. I have been browsing online greater than 3 hours as of late, yet I by no means found any interesting article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before. “Truth is not determined by majority vote.” by Doug Gwyn.

 8. I genuinely enjoy looking at on this site, it has wonderful blog posts. “Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.” by Rudyard Kipling.

 9. Thanks for your article on the traveling industry. I’d also like contribute that if you are one senior thinking of traveling, it’s absolutely imperative that you buy traveling insurance for older persons. When traveling, elderly people are at biggest risk of experiencing a health emergency. Obtaining the right insurance package on your age group can look after your health and provide you with peace of mind.

 10. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he actually purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If potential, as you become experience, would you thoughts updating your weblog with more details? It is extremely helpful for me. Massive thumb up for this blog post!

 11. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thanks for excellent info I was searching for this information for my mission.

 12. Thank you for another magnificent post. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 13. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site provided us with useful info to work on. You’ve done a formidable process and our entire neighborhood might be thankful to you.

 14. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 15. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 16. It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this publish and if I may I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles regarding this article. I want to read even more issues about it!

 17. Hallå där cowboy! Låter som om ni har haft en spännande ridtur med kanon fin natur!! ) Puss & Kram från dina favorit tjejer!!

 18. you are really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this topic!

 19. I am extremely inspired together with your writing skills and also with the format in your weblog. Is that this a paid subject or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like this one these days..

 20. Hi, i feel that i saw you visited my weblog so i came to “go back the want”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its good enough to use some of your ideas!!

 21. I’m still learning from you, as I’m improving myself. I certainly liked reading all that is posted on your blog.Keep the tips coming. I loved it!

 22. One thing I’d really like to comment on is that weightloss routine fast is possible by the correct diet and exercise. Someone’s size not just affects the look, but also the overall quality of life. Self-esteem, despression symptoms, health risks, as well as physical capabilities are afflicted in weight gain. It is possible to make everything right whilst still having a gain. In such a circumstance, a condition may be the culprit. While a lot of food rather than enough physical exercise are usually guilty, common medical ailments and traditionally used prescriptions can greatly enhance size. Thanks alot : ) for your post here.

 23. Thanks for helping me to attain new ideas about computer systems. I also have the belief that one of the best ways to maintain your notebook in primary condition has been a hard plastic material case, or perhaps shell, that will fit over the top of one’s computer. These kind of protective gear are generally model targeted since they are manufactured to fit perfectly in the natural casing. You can buy all of them directly from owner, or through third party sources if they are for your mobile computer, however only a few laptop could have a covering on the market. All over again, thanks for your ideas.

 24. I would like to show my passion for your kind-heartedness for men who absolutely need help on that content. Your real dedication to getting the solution all through ended up being definitely significant and has all the time permitted men and women like me to arrive at their objectives. Your important guideline can mean so much to me and far more to my office workers. Best wishes; from all of us.

 25. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 26. Hi my family member! I wish to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this .

 27. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 28. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 29. I precisely needed to appreciate you again. I am not sure the things I might have undertaken in the absence of the entire techniques discussed by you on that problem. Previously it was a real fearsome dilemma in my opinion, nevertheless observing a professional approach you dealt with that took me to weep over happiness. I’m happier for your information and thus have high hopes you know what a powerful job you have been doing training people today all through your websites. I know that you haven’t come across any of us.

 30. fantastic points altogether, you just received a new reader. What may you recommend about your put up that you just made a few days ago? Any sure?

 31. Thanks for some other magnificent article. The place else may anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such information.

 32. Yet another issue is that video gaming has become one of the all-time main forms of recreation for people of all ages. Kids enjoy video games, plus adults do, too. The particular XBox 360 has become the favorite games systems for many who love to have a huge variety of activities available to them, and who like to relax and play live with some others all over the world. Many thanks for sharing your thinking.

 33. Generally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice article.

 34. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 35. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a glance regularly.

 36. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 37. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a very lengthy time. Thanks and best of luck.

 38. you’re truly a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve performed a wonderful job in this matter!

 39. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 40. There are some interesting cut-off dates on this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively

 41. excellent points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 42. I feel that is among the most vital information for me. And i am happy reading your article. However want to observation on few common issues, The website taste is perfect, the articles is actually nice : D. Just right job, cheers

 43. Thank you, I have just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I’ve found out so far. However, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 44. I keep listening to the news update talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 45. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 46. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 47. Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 48. I am now not positive the place you are getting your info, but good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 49. Hello there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Cheers!

 50. You completed various good points there. I did a search on the subject matter and found mainly persons will go along with with your blog.

 51. I do consider all the ideas you have introduced on your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 52. I have learned a number of important things through your post. I’d also like to say that there may be a situation where you will have a loan and do not need a cosigner such as a Government Student Support Loan. When you are getting a borrowing arrangement through a common banker then you need to be willing to have a co-signer ready to help you. The lenders are going to base that decision on a few components but the most significant will be your credit history. There are some loan providers that will additionally look at your work history and decide based on that but in most cases it will be based on on your scores.

 53. F*ckin’ remarkable issues here. I’m very satisfied to look your post. Thank you a lot and i’m taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 54. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 55. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 56. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 57. One more thing I would like to mention is that instead of trying to fit all your online degree lessons on days of the week that you finish off work (since the majority of people are fatigued when they return home), try to arrange most of your lessons on the week-ends and only 1 or 2 courses in weekdays, even if it means taking some time off your saturday and sunday. This is really good because on the week-ends, you will be a lot more rested along with concentrated for school work. Thanks alot : ) for the different suggestions I have learned from your weblog.

 58. Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back in the future. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice weekend!

 59. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 60. whoah this weblog is fantastic i love reading your posts. Keep up the great work! You realize, many people are looking round for this information, you could help them greatly.

 61. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 62. Hi there, I found your blog via Google while searching for a related topic, your web site came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 63. I learned more something totally new on this losing weight issue. Just one issue is that good nutrition is vital whenever dieting. A tremendous reduction in bad foods, sugary ingredients, fried foods, sugary foods, pork, and white colored flour products may be necessary. Possessing wastes unwanted organisms, and contaminants may prevent goals for fat loss. While certain drugs quickly solve the matter, the horrible side effects are not worth it, and in addition they never present more than a short-lived solution. It is just a known proven fact that 95% of fad diets fail. Thanks for sharing your opinions on this site.

 64. The core of your writing while sounding agreeable at first, did not sit perfectly with me after some time. Someplace throughout the paragraphs you actually were able to make me a believer but just for a while. I nevertheless have got a problem with your leaps in assumptions and you would do well to fill in all those gaps. In the event you actually can accomplish that, I will certainly end up being amazed.

 65. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

 66. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually irritating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 67. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 68. Thanks for the strategies presented. One thing I should also believe is that often credit cards featuring a 0% monthly interest often attract consumers in zero rate of interest, instant approval and easy on the net balance transfers, nevertheless beware of the main factor that will probably void the 0% easy streets annual percentage rate as well as throw one out into the bad house rapid.

 69. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 70. Thanks for the guidelines shared on your blog. Another thing I would like to talk about is that fat loss is not information about going on a celebrity diet and trying to reduce as much weight that you can in a set period of time. The most effective way to burn fat is by taking it slowly but surely and following some basic recommendations which can assist you to make the most through your attempt to slim down. You may recognize and already be following these tips, yet reinforcing knowledge never hurts.

 71. of course like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the reality however I’ll definitely come again again.

 72. I believe this is one of the most important information for me. And i’m happy studying your article. But wanna remark on some general issues, The site taste is ideal, the articles is truly great : D. Good activity, cheers

 73. certainly like your website however you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth then again I will certainly come again again.

 74. Thanks for these tips. One thing I also believe is always that credit cards supplying a 0% rate of interest often bait consumers in zero rate, instant acceptance and easy internet balance transfers, however beware of the real factor that can void the 0% easy road annual percentage rate and also throw one out into the poor house fast.

 75. I just couldn’t depart your site before suggesting that I actually loved the usual info an individual provide to your guests? Is going to be back continuously in order to check out new posts

 76. I’ve learn several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to make one of these wonderful informative web site.

 77. It’s really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 78. Thanks for your post. I also think laptop computers are becoming more and more popular lately, and now tend to be the only kind of computer employed in a household. This is because at the same time they are becoming more and more very affordable, their working power is growing to the point where they can be as strong as desktop computers from just a few years back.

 79. Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 80. I really like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the awesome works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 81. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 82. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 83. Very interesting points you have observed , thankyou for putting up. “In a great romance, each person plays a part the other really likes.” by Elizabeth Ashley.

 84. Hi my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all significant infos. I¡¦d like to see more posts like this .

 85. Thank you for another informative blog. The place else may just I am getting that type of info written in such a perfect manner? I have a mission that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 86. After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any means you can take away me from that service? Thanks!

 87. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 88. It is really a nice and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 89. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you have done a amazing job with this. Also, the blog loads very fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

 90. I was just looking for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 91. I appreciate, lead to I found just what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 92. I have seen a great deal of useful things on your web site about pcs. However, I have the view that lap tops are still not nearly powerful enough to be a sensible choice if you frequently do jobs that require lots of power, just like video editing. But for website surfing, word processing, and many other popular computer work they are just great, provided you cannot mind the little screen size. Many thanks for sharing your ideas.

 93. Thanks a lot for sharing this with all people you actually recognise what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =). We will have a link exchange agreement between us!

 94. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 95. You ave made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 96. I’а†ve read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to make the sort of great informative website.

 97. Hi there, I found your site by the use of Google while looking for a similar subject, your site came up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 98. There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in features also.

 99. You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart. “Billy Almon has all of his inlaw and outlaws here this afternoon.” by Jerry Coleman.

 100. What i don’t understood is actually how you are not really much more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 101. You can definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. “Until you walk a mile in another man’s moccasins you can’t imagine the smell.” by Robert Byrne.

 102. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 103. I’ve been browsing online greater than three hours nowadays, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful price enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web can be a lot more helpful than ever before.

 104. I meant to submit you that small word just to say thank you when again for those terrific techniques you have contributed in this case. This is very remarkably generous with you in supplying unreservedly all that numerous people could probably have marketed for an electronic book to generate some dough on their very own, chiefly contemplating that you could probably have tried out it in case you deemed important. People assistance also served to grow to be uncomplicated way to be specific that numerous people have the exact same fervor seriously like my extremely personal to find out way additional in regard to this matter. I know there are many additional satisfying sessions forward for these who scan as a result of your website publish.

 105. Some genuinely excellent blog posts on this web site, regards for contribution. “Give me the splendid silent sun with all his beams full-dazzling.” by Walt Whitman.

 106. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 107. Howdy! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 108. It is indeed my belief that mesothelioma is definitely the most lethal cancer. It has unusual attributes. The more I really look at it a lot more I am convinced it does not respond like a true solid cells cancer. In the event that mesothelioma is usually a rogue virus-like infection, hence there is the chance for developing a vaccine and also offering vaccination to asbestos subjected people who are open to high risk associated with developing upcoming asbestos related malignancies. Thanks for discussing your ideas about this important ailment.

 109. I actually wanted to develop a brief message in order to say thanks to you for some of the superb tactics you are placing on this website. My time consuming internet search has at the end been paid with wonderful content to exchange with my company. I would assume that we visitors are definitely fortunate to dwell in a magnificent place with very many marvellous individuals with insightful hints. I feel very happy to have used the website page and look forward to really more fun moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

 110. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 111. Thank you, I’ve recently been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 112. Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your fantastic writing due to this problem.

 113. Normally I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 114. This awesome blog is definitely awesome and diverting. I have discovered helluva handy things out of this blog. I ad love to return over and over again. Thanks a lot!

 115. Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 116. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 117. Enjoyed studying this, very good stuff, thankyou . “A man does not die of love or his liver or even of old age he dies of being a man.” by Percival Arland Ussher.

 118. I’m commenting to let you be aware of what a useful experience my daughter encountered using the blog. She figured out many details, with the inclusion of what it is like to possess an incredible teaching nature to have many people smoothly learn several specialized things. You undoubtedly surpassed our own expectations. Thank you for churning out such powerful, trustworthy, revealing not to mention cool tips on the topic to Gloria.

 119. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

 120. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 121. I think this web site has some very good info for everyone. “The penalty of success is to be bored by the attentions of people who formerly snubbed you.” by Mary Wilson Little.

 122. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 123. Your posts customarily consist of a correct amount of truly up to date information. Everyplace accomplish you extend up with this? Emphatically declaring you are fantastically creative. Thanks again

 124. That is really fascinating, You are an overly professional blogger. I’ve joined your rss feed and sit up for in the hunt for extra of your great post. Additionally, I have shared your website in my social networks!

 125. Excellent blog here! Also your site quite a bit up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate link on your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 126. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 127. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 128. Perfectly indited subject matter, thanks for selective information. “In the fight between you and the world, back the world.” by Frank Zappa.

 129. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 130. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

 131. I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 132. I was just looking for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 133. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 134. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 135. Hey very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 136. Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 137. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 138. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 139. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 140. I in addition to my pals were found to be checking out the best thoughts from the blog and so at once I got an awful suspicion I never expressed respect to the blog owner for those techniques. My men are already passionate to learn them and have without a doubt been enjoying them. Thank you for genuinely considerably thoughtful as well as for deciding on such great issues most people are really eager to be aware of. My honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 141. I do not even understand how I finished up right here, but I believed this publish was great. I do not recognize who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 142. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Opera. Excellent Blog!

 143. I want to convey my appreciation for your kindness giving support to those who should have assistance with this subject. Your special commitment to getting the solution throughout turned out to be rather useful and have constantly enabled many people just like me to realize their aims. Your valuable key points implies a lot to me and even further to my fellow workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 144. This design is steller! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 145. The political landscape is ripe for picking In this current political climate, we feel that there as simply no hope left anymore.

 146. I’а†ll right away grasp your rss feed as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 147. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I truly thought you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 148. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find someone with some original ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is needed on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the web!

 149. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 150. I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I definitely liked reading everything that is written on your blog.Keep the tips coming. I enjoyed it!

 151. As I website possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 152. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 153. My partner and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be precisely what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here. Again, awesome site!

 154. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this web site and give it a look regularly.

 155. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 156. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 157. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 158. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 159. Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The entire glance of your website is magnificent, let alone the content!

 160. I’m very pleased to discover this website. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you bookmarked to check out new information on your site.

 161. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 162. I just couldn’t leave your website prior to suggesting that I really loved the standard info a person provide to your visitors? Is gonna be again ceaselessly in order to check up on new posts

 163. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 164. After examine a few of the blog posts on your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and will likely be checking again soon. Pls take a look at my web page as properly and let me know what you think.

 165. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 166. It as laborious to seek out knowledgeable people on this subject, but you sound like you already know what you are speaking about! Thanks

 167. What i don’t understood is in fact how you’re now not actually a lot more smartly-preferred than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize thus considerably on the subject of this topic, made me in my view believe it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times deal with it up!

 168. Throughout this awesome scheme of things you’ll receive a B+ just for hard work. Where exactly you confused everybody was first in the specifics. You know, people say, the devil is in the details… And it couldn’t be much more accurate right here. Having said that, let me reveal to you what did deliver the results. Your text is certainly highly engaging which is probably the reason why I am taking the effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. Second, whilst I can see the leaps in reasoning you make, I am not really sure of exactly how you appear to unite the points which in turn produce the actual final result. For now I will, no doubt yield to your point however hope in the near future you connect the dots better.

 169. Its fantastic as your other blog posts : D, thankyou for posting . “To be able to look back upon ones life in satisfaction, is to live twice.” by Kahlil Gibran.

 170. Thanks for sharing your ideas listed here. The other issue is that every time a problem takes place with a pc motherboard, people should not consider the risk involving repairing the item themselves for if it is not done correctly it can lead to irreparable damage to all the laptop. In most cases, it is safe just to approach your dealer of any laptop with the repair of its motherboard. They will have technicians who have an knowledge in dealing with mobile computer motherboard complications and can make the right prognosis and perform repairs.

 171. Very nice info and straight to the point. I don at know if this is actually the best place to ask but do you folks have any ideea where to employ some professional writers? Thanks in advance

 172. I’ve recently started a site, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 173. This particular blog is obviously entertaining and also diverting. I have discovered a bunch of useful advices out of this amazing blog. I ad love to return again soon. Thanks a lot!

 174. Particularly helpful point of view, thank you for blogging.. I enjoy you telling your perspective.. So content to have found this publish.. So content to get discovered this submit..

 175. It’а†s really a great and helpful piece of information. I’а†m glad that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 176. I have been surfing online greater than 3 hours nowadays, but I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s lovely value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you did, the web will be a lot more helpful than ever before.

 177. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 178. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & help different customers like its helped me. Good job.|

Comments are closed.