Irodalom

Antal József: Válaszok egy SF-íróknak szóló kérdőívre


A következő interjúalanyunk Antal József biokémikus, karikaturista, író-szerkesztő, a Diagnózis és a Justitia című könyvek Zsoldos Péter-díjas szerzője, az Új Galaxis hajdani és a Terra jelenlegi szerkesztője. A kérdéseket, amiket alább megválaszol, 1969-ben tették fel egy írói szimpóziumon hivatásos amerikai SF-íróknak és szerkesztőknek, és bár eltelt azóta 42 év, és más kontinensen vagyunk, úgy véljük, hogy talán érdekes lehet 2011-ben az ugyanerre a tizenegy kérdésre adott hazai válasz. Az SFportal.hu először Philip K. Dick – a Csúszáló valóságok című kötetben is olvasható – válaszait tette közzé, majd Németh Attila a Galaktika irodalmi szerkesztője fejtette ki gondolatait. Holnap egy negyedik interjút is közzéteszünk…

1. Milyen okkal vagy okokkal tudná magyarázni, hogy a többi irodalmi műfajjal szemben a science-fictiont részesíti előnyben?

A sci-fi nem műfaj. Jó darabig hajlamos voltam zsánernek nevezni, de sajnos ezt is át kell értékelnem, ugyanis nem létezik tudományos fantasztikus írói mód. Leginkább semmilyen írói mód létezik. A sci-fi írói módját a krimiből lopta, lopja és úgy tűnik ez nem is igen lesz másképpen. Szóval, a sci-fi egyszerűen tematika, és ez a tematika az, ami engem vonz. Ennek a tematikának a lehetőségei, szabadsága. Amikor tizenévesen először találkoztam vele, a kor technológiai fétiseivel és nagyszerű ígéreteivel átitatva, erősen szabadsághiányos állapotban (mindez egy vidéki műszaki szakközépiskola fiúkollégiumát jelenti a nyolcvanas évek legelején, nem kell azonnal a bolsevizmusra gondolni), azonnal beleragadtam, mint darázs a lekvárba, és azóta sem tudok szabadulni belőle. Nem is akarok. De most már legalább kritikus vagyok. Olyanok lettünk, mint az öreg házasok: egy reggel arra ébredünk, hogy egy rút öregasszony/öregember horkol mellettünk… Szeretjük, szeretjük, de valljuk be nem az a húszéves, üde leányzó/ifjonc, akit elvettünk. Csúnyán ropognak az ízületei és időnkét büdös is.

2. Ön szerint mivel igazolható a sci-fi létjogosultsága, mi a legfőbb értéke?

Ezt a létjogosultságot igazolni pontosan ugyannyira kell, mint általában az irodalom létjogosultságát, és ez, ti., hogy az irodalom létjogosultsága egyáltalán igazolásra szorul, napjainkban sajnos kezd túlnőni a tréfa szintjén. Rohamosan haladunk az univerzális írástudatlanság felé. Nem akarok arról beszélni, hogy ez jó vagy rossz. Mindenesetre a „Rohamosan..” kezdetű mondat máris illusztrálja a következőket.

Természetesen a tudományos fantasztikumnak vannak az irodalom más irányzataitól megkülönböztető, jól definiált értékei. A legfőbb érték éppen az, amiről a magasirodalom olyan látványosan nem hajlandó tudomást venni: a sci-fi szembe mer nézni a technológia és az ember viszonyával. Sőt, néha hajlamos ennek a viszonynak a pozitív oldalait is észrevenni. Ami a viszony lehetséges negatív kimeneteleit illeti, a sci-fi ezek még bőségesebb tárházát kínálja, és éppen az a másik fő értéke, hogy a tudományos fantasztikum többnyire még a hivatásos futurológiánál is csapnivalóbb jós. Ami negatívumot megírunk, az szinte biztosan nem következik be. Megnyugtató anti-Kasszandrának lenni.

Van valahol egy magasabb rendű lény, falja a sci-fiket, és megijed attól, amit olvas, majd ellenkező irányba rendezi a világot. Sajnos túlságosan sok ellentétes impulzus érte, így mára egy kicsit összezavarodott… 🙂

3. Hogyan ítéli meg a sci-fi és a „fősodorbeli” irodalom viszonyát?

Plagizálhatnám Vonnegutot, hogy a “magasirodalom” számára a sci-fi az a kartotékszekrény-fiók, amit általában összetévesztenek a nyilvános férfivécék piszoárjával, de ez egyoldalú vélemény. Valójában sci-fi művelői és rajongói csaknem ugyanolyan ellenszenvvel és értetlenséggel viszonyulnak a “magasirodalomhoz”, mint az ún. elitirodalom művelői és olvasói a sci-fihez. Mindkét fél megtette a magáét, hogy ez így legyen, de azt hiszem a tudományos fantasztikus irodalom bizonyos sajnálatos vonásai önmagukban is nagyban hozzájárultak ehhez a megosztottsághoz – az irodalmi minőség meglehetősen sokszor csupán a retorika szintjén van jelen a sci-fiben, mi magunk is bőségesen vizeltünk és vizelünk bele abba a bizonyos fiókba, sőt bele is okádtunk – hogy ne feledkezzünk meg Hollywood „áldásos tevékenységéről” sem!

Más részről létezik az elitirodalomnak egy csúf trükkje: ha egy sci-fi mű küszöb fölötti közönségsikert ér el, akkor kanonizálja, beemeli, viszont attól kezdve tabu sci-finek nevezni, mindenféle egyéb jelzőket aggatnak rá, hogy jó messze kerüljön attól a húgyszagú kartotékfióktól, amit olyan szépen összerondítottak/összerondítottunk.

4. Mit gondol, a rajongói összejöveteleken, konferenciákon való részvétel, a kapcsolattartás a magazinokkal segíti vagy akadályozza a leendő írókat?

Ez a kérdés itt és most már értelmetlen, vagyis átértékelendő. Mindezek elvileg semmilyen befolyással sincsenek Magyarországon, mert nem léteznek. De az interneten szerveződő ilyen-olyan társulások befolyása nem elhanyagolható, bár ezt a befolyást leginkább negatívnak – kontraszelektívnek és kontraproduktívnak – tartom.

5. Milyen forrásokat javasolna a kezdő íróknak, amikből esetleg az ön tapasztalata szerint ötleteket lehet meríteni sci-fi történetekhez?

Nagyon nagy baj van az íróval, ha az ötleteket merítenie kell. Persze, manapság, amikor a sci-fiben az „ötlet” lett az egyeduralkodó, sohasem elég belőle. Érdekes, hogy a Sztugackijok műveiben alig van „ötlet”, mégis, valamiképpen jók. Egyben még bizonyos vagyok: kizárólag Wikipédia szócikkekből általában nem lehet elfogadható irodalmat produkálni.

6. Ön szerint egy kezdő sci-fi író novellák vagy inkább regények írására koncentráljon?

A kezdő író írjon! Mindegy, hogy milyen műfajban és formában. Egyszerűen nincs általános recept, hogy mivel kellene kezdeni, különösen Magyarországon nincs, ahol egyetlen sci-fi magazin létezik, így az „írjál előbb novellákat, közöld magazinban, aztán az enedik után belefoghatsz a regénybe” automatizmus – amiben egyébként sem hiszek – különösen nem működik. Különféle tehetségek vannak, van, aki a kisprózában jó, és sohasem ír jó regényt, van, aki fordítva. Lehet, hogy az, aki zsinórban az ötven csapnivaló novellával áll elő, kiváló regényíró lenne, de sohasem merte megpróbálni. Mindenesetre annak a kezdőnek, aki regényt szeretne írni, de nincs bátorsága, pár évvel ezelőtt még azt tanácsoltam, hogy írjon összefüggő novellaciklust vagy kisregényt. Most már nem tanácsolnám: a mai olvasó mindezt erősen alulértékeli, ma hatalmas, összefüggő szöveg kell, a megfelelő, bevált receptek szerint összegyúrva, divattémában.

7. Milyen tanácsokat tudna adni egy kezdő írónak a „valóságos” karakterek megteremtésével és a hiteles párbeszédek írásával kapcsolatban?

Éljen. Tapasztaljon. Legyen nyitott, befogadó. Olvasson jó könyveket. Nézzen kevesebb sci-finek nevezett filmet, főleg kevesebb sorozatot. Kerülje a kinyilatkoztatásokat, nagymonológokat, erőltetett humorizálást. Főképpen gondolkodjon! Minden leírt, kimondott mondat után mérlegelje, hogy beszél-e úgy élő ember?

Ne hagyja, hogy a „kis színes”, az ötlet beszivárogjon a karakterbe. Tudom, hogy nagy a nyomás a sci-fi olvasói részéről ezekre, de ez remélhetően csak átmeneti igény.

8. Mit gondol, egy hatásos regénynek feltétele az üzenet vagy a morális tanítás?

A kérdés, hogy milyen hatásról beszélünk. Ha a hatás alatt piaci sikert értünk, akkor mindezekre nincs szükség, bár ha ügyesen manipulálunk velük, kihasználva a korszellemet, akkor a siker is fokozható, mint ahogyan Dan Brown Da Vinci kódjában tudatosan kihasználta az ezredforduló környéki katolicizmus-ellenességet. Máskülönben ha valódi, tartós hatást akarunk, akkor kell az üzenet, mégpedig okvetlenül pozitív.

9. Ön szerint az egyes szövegek vizsgálatából milyen mértékben vezethető le a szerző álláspontja a politikát, a vallást vagy a morális kérdéseket illetően?

Ha nem levezethető, a mű bizonyos szempontból értéktelen – a szerzője ugyanis vagy nem volt jelen, amikor megírta, vagy tudatosan nem akart belekerülni – mindkét esetben a szöveg szenvedély nélküli, halott betű. Például Vonnegut minden sorában benne van, a Sztrugackij fivérek, Lem, Dick és Zsoldos is. Saramago vagy Kundera ott lapulnak a betűk mögött. Ellenpélda – nem sci-fi – Závada Idegen testünk című regénye. A szöveg szinte merev tudatossággal igyekszik a nemzeti(ségi) kérdést írói állásfoglalás nélkül megközelíteni, így aztán nincs is lelke. Az pedig egyenesen ebből fakadó hiba, hogy a szereplők antiszemitizmusa írói minősítés nélkül szinte megerősítést kap. Főként, hogy az egyetlen hősi tettet (vö. A kőszívű ember fiai) a lelke gyökeréig antiszemita, nyilas ideológus „követi” el a regényben, így személye, rajta keresztül eszméi valamiképpen igazolást kapnak. Nem hiszem, hogy ez volt Závada szándéka. De ugyanebből a szempontból a Sorstalanság is kapitális melléfogás. Primo Levi ugyanazt átélte, amit Kertész, és szenvedéllyel adta vissza. Hat is. Igaz, Levi bele is halt ebbe a szenvedélybe…

10. Azokban az években, amikor még tanulta a szakmát, melyik író volt a legnagyobb hatással önre? Továbbá milyen más tényezők, mint a családi háttér, oktatás stb. befolyásolták az írásban?

Ez megint egy Magyarországon másképpen értelmezhető kérdés. Amikor írni kezdtem, még nem léteztek creative writing tanfolyamok, így „nem tanulhattam a szakmát”. A kérdést abból a szempontból is hibásnak tartom, hogy az írás nem szakma, és nem lehet tanulni. Ha így lenne, mindenki, vagyis senki sem írna. Ja, hogy manapság éppen errefelé haladnak a dolgok… Egyébként a Sztrugackij fivérek, Vonnegut, Zsoldos, Bulicsov, Jakubovszkij, Dick, Lem, Herbert, Gaiman, Saramago, Rushdie és Hrabal hatottak és még mindig hatnak rám.

Jó lenne mondani, hogy az iskolai, egyetemi közeg mennyire megtermékenyítő volt, de ez nagyon távol áll a valóságtól. Műszaki pályán létezem tizennégy éves koromtól, itt nem jellemző az irodalmi inspiráció. Különösen kényelmetlen, hogy az írásra szabadidőt kell fordítani, és ami megtanulható, azt nem szervezett formában, hasonló érdeklődésű közegben kaptam, úgy kellett ellesni. Szerencsére vagy öt éve találkoztam Odóval, és ő sokat segített a írói tudatosság – nem öntudat! 🙂 – szintjén. Sokat segített az is, főképpen a tisztánlátásban, hogy az Új Galaxis négy számát szerkeszthettem.

11. Ön szerint mi a kortárs sci-fi legnagyobb gyengesége?

Az olvasóközönsége.

Nos, ez így durván, és leegyszerűsítően, meg talán sértőn hangzik, ki kell fejtenem! Nyilván azok fognak a legjobban megsértődni – mint rendesen –, akik ezt olvassák majd, holott ez általában éppen nem rólunk szól.

Azzal, hogy a harmincas évektől kezdve a sci-fi „kiszelektálta” a maga olvasóközönségét negatív minőségi spirálba került. Úgy is lehetne mondani, hogy ráállt a fiatal emberhímek „ízlésvilágának” kiszolgálására, de a kiszelektálás jobb szó, mert egy idő után a kiszolgálás eredménye az lett, hogy egyre szűkebb olvasótábort tudhatunk magunk mögött. Mára ennek a legfontosabb és legfájóbb következménye, hogy elveszítettük a női olvasókat, akik ma a piac meghatározó részét adják. Ez nyilvánvalóan kihat a példányszámokra. Mivel nem ebből élek, ez engem annyira nem bánt, a szelekció másik következménye, a kialakult sci-fi olvasói kánon viszont annál inkább. Az olvasóközönség jelentős részének nincs rugalmassága, nem mindenevő. Tanulmányok mutatják, hogy ez sajnos igaz a zsáner- és tematikus irodalmak mindegyikére (krimi, románc), de maradjunk a sci-finél!

A sci-fi olvasó egy olyan kánon szerint választ, amely a korábbi szűk körből választott olvasmányain, a  sci-fi kanonizált és divattémáin, és manapság az internetes locsogáson alapul. Mostanság még a sci-fin belül is lehet rész-rajongói táborokról beszélni, amelyek egyre szűkebb tematikák mentén rendeződnek. Ez borzalmas!

Ilyen befogadói közegben bármiféle irodalmi kísérletezés, kifejezésmód-játék eleve kudarcra ítéltetett, így az írók hamar le is szoknak róla, alkalmazkodnak az olvasói kánonhoz. Ennek éppen fordítva kellene történnie – ahogy a magasirodalomban időről-időre be is következik: egy új hang új kánont alakít ki. Nem azért, mert az alkotó annyira zseniális, hanem csupán azért, mert a generális olvasó nyitottabb az irodalmi minőség változásaira is. Horribile dictu, még örül is neki.

Nálunk megesik, hogy a szleng vagy beszédmód érzékelésére szánt nyelvi elemeket egyes olvasók helyesírási hibaként értékelnek. Ez veszedelmes szűklátókörűségre vall, ugyebár.


1 871 hozzászólás on Antal József: Válaszok egy SF-íróknak szóló kérdőívre

 1. Life cannot always go well, but if you keep walking towards the sun, the shadow will hide behind you. Glare, but in the right direction.

 2. When the love is strong, eachother is in the sea; when the love is weak, it is the same. Love cannot fade when it is strong, but it is difficult to thick when it is weak. Love is difficult to face, that is why it is embarrassing!

 3. I want to be with you, even if it is a headless and tailless farce, hold a small lamp and stand in the memory waiting for you.

 4. I just want to mention I’m very new to blogging and site-building and really loved this blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your website . You actually have awesome article content. Many thanks for sharing your webpage.

 5. There are some interesting deadlines on this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 6. After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any method you can remove me from that service? Thanks!

 7. Thanks for expressing your ideas. I’d personally also like to express that video games have been ever before evolving. Modern technology and revolutions have aided create sensible and active games. These kind of entertainment video games were not really sensible when the real concept was first being experimented with. Just like other forms of know-how, video games as well have had to grow as a result of many years. This is testimony to the fast continuing development of video games.

 8. hi!,I really like your writing so a lot! share we communicate more about your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to see you.

 9. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 10. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 11. You lost me, friend. I mean, I assume I get what youre expressing. I recognize what you are saying, but you just appear to have overlooked that you can find some other men and women inside the world who see this issue for what it genuinely is and may perhaps not agree with you. You may perhaps be turning away alot of folks who may have been lovers of your weblog.

 12. What?s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its helped me. Good job.

 13. Very efficiently written article. It will be beneficial to everyone who usess it, as well as myself. Keep up the good work – i will definitely read more posts.

 14. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

 15. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 16. It’s my belief that mesothelioma will be the most lethal cancer. It has unusual attributes. The more I really look at it the more I am assured it does not behave like a true solid human cancer. If mesothelioma is really a rogue virus-like infection, hence there is the chance of developing a vaccine along with offering vaccination for asbestos uncovered people who are really at high risk of developing potential asbestos relevant malignancies. Thanks for revealing your ideas for this important health issue.

 17. Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal site.

 18. Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 19. Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 20. I was reading some of your posts on this internet site and I believe this internet site is real instructive! Continue putting up.

 21. I appreciate, cause I discovered just what I was having a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 22. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 23. I do like the way you have presented this specific issue plus it does give us some fodder for consideration. Nonetheless, from just what I have seen, I just simply hope as the actual opinions stack on that individuals keep on point and not embark on a soap box involving the news of the day. Anyway, thank you for this superb piece and whilst I can not really agree with the idea in totality, I regard the point of view.

 24. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 25. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 26. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 27. Good write-up, I am regular visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 28. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 29. A person essentially assist to make significantly posts I’d state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual submit incredible. Great job!

 30. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 31. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 32. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 33. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 34. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 35. Very well written story. It will be helpful to anyone who usess it, including yours truly :). Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 36. Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

 37. Hello there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about
  this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

 38. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are
  a great author. I will remember to bookmark your blog and definitely will
  come back down the road. I want to encourage yourself to continue
  your great posts, have a nice day!

 39. I’ve learn a few just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to make the sort of wonderful informative website.

 40. Hi there I am so delighted I found your site, I really found you by error, while I was browsing on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

 41. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 42. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

 43. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 44. Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 45. I truly wanted to compose a simple note to appreciate you for all of the precious facts you are giving on this site. My extended internet search has at the end been recognized with beneficial content to go over with my colleagues. I would point out that many of us visitors actually are extremely fortunate to dwell in a remarkable community with so many wonderful professionals with good solutions. I feel quite lucky to have used the site and look forward to plenty of more cool moments reading here. Thank you again for everything.

 46. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 47. One other thing to point out is that an online business administration diploma is designed for individuals to be able to without problems proceed to bachelor degree courses. The Ninety credit diploma meets the other bachelor education requirements then when you earn the associate of arts in BA online, you will possess access to the most up-to-date technologies in this field. Several reasons why students want to be able to get their associate degree in business is because they’re interested in the field and want to find the general schooling necessary before jumping right bachelor diploma program. Thanks alot : ) for the tips you provide within your blog.

 48. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “Do you want my one-word secret of happiness–it’s growth–mental, financial, you name it.” by Harold S. Geneen.

 49. Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I’d like to look more posts like this.

 50. I’ve learn several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create the sort of wonderful informative web site.

 51. Good article. It is unfortunate that over the last decade, the travel industry has already been able to to take on terrorism, SARS, tsunamis, influenza, swine flu, and the first ever real global tough economy. Through it the industry has really proven to be powerful, resilient along with dynamic, discovering new ways to deal with difficulty. There are generally fresh challenges and possibilities to which the sector must once more adapt and react.

 52. Great weblog here! Also your site loads up very fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 53. Thanks for your post here. One thing I’d like to say is that often most professional job areas consider the Bachelor Degree just as the entry level requirement for an online certification. Whilst Associate College diplomas are a great way to get started on, completing your current Bachelors starts up many entrance doors to various employment goodies, there are numerous on-line Bachelor Diploma Programs available from institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions provide Online versions of their college diplomas but commonly for a greatly higher fee than the companies that specialize in online higher education degree plans.

 54. One other issue issue is that video games are usually serious naturally with the major focus on understanding rather than fun. Although, it has an entertainment feature to keep your sons or daughters engaged, each and every game is frequently designed to focus on a specific expertise or programs, such as math or scientific disciplines. Thanks for your article.

 55. Enjoyed examining this, very good stuff, appreciate it. “It requires more courage to suffer than to die.” by Napoleon Bonaparte.

 56. Excellent site. Lots of helpful info here. I¡¦m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your sweat!

 57. What i don’t realize is in reality how you are not really a lot more smartly-favored than you may be now. You are so intelligent. You recognize thus significantly with regards to this matter, produced me personally imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women aren’t fascinated until it’s something to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

 58. Somebody essentially help to make severely posts I’d state. This is the first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this actual submit incredible. Wonderful process!

 59. Hello, Neat post. There’s an issue together with your website in internet explorer, may test this¡K IE still is the market leader and a huge element of other people will omit your excellent writing due to this problem.

 60. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 61. I simply needed to appreciate you again. I do not know the things that I would have gone through without the creative concepts discussed by you over my question. It was a very frustrating circumstance in my view, however , discovering a new skilled fashion you resolved it took me to leap over fulfillment. I am just happy for your work and wish you recognize what a great job you are always doing training others all through your blog post. Probably you have never come across all of us.

 62. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!

 63. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 64. Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and include almost all significant infos. I would like to see extra posts like this .

 65. I’ve been browsing online greater than three hours today, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It¡¦s lovely price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will likely be much more helpful than ever before.

 66. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this website and give it a glance regularly.

 67. Thanks for sharing most of these wonderful threads. In addition, the optimal travel in addition to medical insurance strategy can often eradicate those considerations that come with touring abroad. Any medical emergency can quickly become costly and that’s sure to quickly decide to put a financial burden on the family finances. Putting in place the best travel insurance package deal prior to setting off is well worth the time and effort. Thanks

 68. I got what you mean , regards for putting up.Woh I am thankful to find this website through google. “Delay is preferable to error.” by Thomas Jefferson.

 69. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 70. Thank you, I have just been looking for info approximately this subject for ages and yours is the best I’ve came upon so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the supply?

 71. Hi! I’ve been reading your site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to say keep up the excellent job!

 72. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different users like its helped me. Great job.

 73. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum
  it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.

  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 74. I’m impressed, I have to say. Really rarely do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me let you know, you have got hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the difficulty is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my seek for something referring to this.

 75. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 76. Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 77. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 78. Along with everything which seems to be building inside this subject material, a significant percentage of viewpoints tend to be very exciting. Nevertheless, I am sorry, because I do not subscribe to your whole idea, all be it radical none the less. It would seem to everybody that your commentary are not completely justified and in actuality you are your self not entirely confident of your point. In any event I did enjoy reading through it.

 79. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its aided me. Great job.

 80. Great post and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you folks have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 81. Somebody necessarily help to make critically articles I’d state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this particular submit incredible. Great task!

 82. One thing I want to touch upon is that weightloss system fast can be achieved by the proper diet and exercise. Ones size not merely affects appearance, but also the quality of life. Self-esteem, major depression, health risks, and physical skills are impacted in an increase in weight. It is possible to do everything right but still gain. If this happens, a medical problem may be the culprit. While a lot food instead of enough work out are usually the culprit, common health concerns and widely used prescriptions could greatly help to increase size. Kudos for your post here.

 83. I have recently started a website, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 84. You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 85. I conceive this site has got some really excellent info for everyone. “In this world second thoughts, it seems, are best.” by Euripides.

 86. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 87. Thanks for the publish. My partner and i have continually seen that a lot of people are desirous to lose weight as they wish to show up slim as well as attractive. On the other hand, they do not continually realize that there are many benefits for you to losing weight as well. Doctors insist that overweight people are afflicted with a variety of illnesses that can be perfectely attributed to their particular excess weight. Thankfully that people who definitely are overweight and also suffering from a variety of diseases are able to reduce the severity of their particular illnesses by losing weight. It’s possible to see a progressive but identifiable improvement with health when even a small amount of losing weight is attained.

 88. Thanks for your post here. One thing I would like to say is the fact most professional career fields consider the Bachelor Degree as the entry level requirement for an online certification. Although Associate Qualifications are a great way to begin with, completing the Bachelors starts up many entrances to various professions, there are numerous internet Bachelor Course Programs available coming from institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions offer you Online variants of their diplomas but typically for a drastically higher payment than the corporations that specialize in online course programs.

 89. An added important issue is that if you are an older person, travel insurance regarding pensioners is something you ought to really take into consideration. The old you are, greater at risk you are for making something poor happen to you while abroad. If you are not covered by a number of comprehensive insurance, you could have several serious complications. Thanks for giving your advice on this website.

 90. I genuinely enjoy looking at on this web site , it contains superb articles . “It is easy to be nice, even to an enemy – from lack of character.” by Dag Hammarskjld.

 91. Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thank you

 92. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 93. What i do not realize is in reality how you’re now not really much more well-preferred than you may be now. You are very intelligent. You understand therefore significantly relating to this topic, produced me in my opinion imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. At all times handle it up!

 94. What i don’t realize is in reality how you are no longer really a lot more neatly-favored than you may be now. You’re so intelligent. You know thus considerably in relation to this subject, made me personally imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men are not involved until it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs nice. Always handle it up!

 95. Hey, І think your site might be having browser compatibility issues.

  Ԝhen I look at your blpog site іn Iе, іt looks fіne but wһen opening in Internet
  Explorer, it һas ѕome overlapping. I just ѡanted to giᴠe yyou a quick heads up!
  Othеr tben that, excellent blog!

 96. Unquestionably imagine that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the net the easiest thing to take note of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other people think about concerns that they just don’t realize about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the entire thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 97. Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

 98. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What an ideal web site.

 99. I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?

 100. Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your submit is just great and i could suppose you’re knowledgeable in this subject. Fine together with your permission let me to seize your feed to stay up to date with impending post. Thank you 1,000,000 and please keep up the rewarding work.

 101. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I will definitely be back.

 102. I don’t even understand how I ended up here, however I thought this submit was once great.
  I don’t realize who you’re however definitely
  you’re going to a famous blogger should you aren’t already.
  Cheers!

 103. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time!

 104. Great guide plus easy so that you can comprehend description. Exactly how can I actually approach getting authorization so that you can post part of your guide at my upcoming newsletter? Providing proper consumer credit back a article writer plus website to your web-site wouldn’t often be a problem.

 105. I have been surfing online more than three hours these days, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty worth sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the web might be much more helpful than ever before. “A winner never whines.” by Paul Brown.

 106. Thank you so much for giving everyone such a brilliant opportunity to check tips from here. It’s usually very kind and as well , full of fun for me and my office peers to visit your website particularly three times in 7 days to see the new tips you have got. Not to mention, I am just at all times happy with your mind-blowing creative ideas you serve. Certain 1 areas in this post are surely the most effective we have all ever had.

 107. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog!

 108. Throughout this awesome scheme of things you’ll get an A for effort. Exactly where you misplaced us was on the specifics. As they say, details make or break the argument.. And it could not be more accurate here. Having said that, let me reveal to you what did do the job. Your article (parts of it) is actually really convincing which is most likely the reason why I am taking an effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Second, while I can easily see a jumps in reasoning you make, I am not necessarily confident of just how you appear to connect the points which inturn produce the final result. For right now I will yield to your issue however trust in the near future you connect the dots better.

 109. This is the precise weblog for anyone who needs to seek out out about this topic. You understand a lot its almost hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 110. Keep up the excellent piece of work, I read few articles on this internet site and I believe that your web site is real interesting and contains sets of superb info .

 111. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Kudos

 112. F*ckin’ amazing things here. I am very happy to look your article. Thank you a lot and i’m having a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 113. Throughout the awesome design of things you actually get an A for effort and hard work. Where you actually lost everybody was in your facts. As they say, details make or break the argument.. And that could not be more true in this article. Having said that, let me tell you just what exactly did work. The authoring is definitely quite convincing and that is probably the reason why I am taking the effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, even though I can certainly see a jumps in reasoning you come up with, I am not really certain of exactly how you appear to connect your points which inturn make the actual final result. For right now I shall subscribe to your point but wish in the foreseeable future you actually link your facts much better.

 114. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 115. I just couldn’t go away your web site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply for your guests? Is gonna be back ceaselessly in order to check out new posts.

 116. I’ve recently started a blog, the information you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The man who fights for his fellow-man is a better man than the one who fights for himself.” by Clarence Darrow.

 117. Great paintings! That is the type of info that are supposed to be shared around the web. Disgrace on Google for not positioning this post higher! Come on over and seek advice from my website . Thank you =)

 118. naturally like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 119. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thank you

 120. One thing is one of the most frequent incentives for making use of your cards is a cash-back or rebate offer. Generally, you’ll get 1-5% back with various purchases. Depending on the credit cards, you may get 1% again on most buying, and 5% back again on expenses made in convenience stores, gasoline stations, grocery stores and ‘member merchants’.

 121. magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 122. Excellent weblog here! Additionally your site lots up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 123. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 124. Hi, this weekend is good in support of me, because this moment
  i am reading this fantastic informative piece of writing here at my home.

 125. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same
  nearly very often inside case you shield this increase.

 126. With havin so much written content do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of
  unique content I’ve either created myself or outsourced but it
  looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 127. You need to take part in a contest for one of the
  most useful blogs online. I am going to highly recommend this website!

 128. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble.
  You are incredible! Thanks!

Comments are closed.