Irodalom

Antal József: Válaszok egy SF-íróknak szóló kérdőívre


A következő interjúalanyunk Antal József biokémikus, karikaturista, író-szerkesztő, a Diagnózis és a Justitia című könyvek Zsoldos Péter-díjas szerzője, az Új Galaxis hajdani és a Terra jelenlegi szerkesztője. A kérdéseket, amiket alább megválaszol, 1969-ben tették fel egy írói szimpóziumon hivatásos amerikai SF-íróknak és szerkesztőknek, és bár eltelt azóta 42 év, és más kontinensen vagyunk, úgy véljük, hogy talán érdekes lehet 2011-ben az ugyanerre a tizenegy kérdésre adott hazai válasz. Az SFportal.hu először Philip K. Dick – a Csúszáló valóságok című kötetben is olvasható – válaszait tette közzé, majd Németh Attila a Galaktika irodalmi szerkesztője fejtette ki gondolatait. Holnap egy negyedik interjút is közzéteszünk…

1. Milyen okkal vagy okokkal tudná magyarázni, hogy a többi irodalmi műfajjal szemben a science-fictiont részesíti előnyben?

A sci-fi nem műfaj. Jó darabig hajlamos voltam zsánernek nevezni, de sajnos ezt is át kell értékelnem, ugyanis nem létezik tudományos fantasztikus írói mód. Leginkább semmilyen írói mód létezik. A sci-fi írói módját a krimiből lopta, lopja és úgy tűnik ez nem is igen lesz másképpen. Szóval, a sci-fi egyszerűen tematika, és ez a tematika az, ami engem vonz. Ennek a tematikának a lehetőségei, szabadsága. Amikor tizenévesen először találkoztam vele, a kor technológiai fétiseivel és nagyszerű ígéreteivel átitatva, erősen szabadsághiányos állapotban (mindez egy vidéki műszaki szakközépiskola fiúkollégiumát jelenti a nyolcvanas évek legelején, nem kell azonnal a bolsevizmusra gondolni), azonnal beleragadtam, mint darázs a lekvárba, és azóta sem tudok szabadulni belőle. Nem is akarok. De most már legalább kritikus vagyok. Olyanok lettünk, mint az öreg házasok: egy reggel arra ébredünk, hogy egy rút öregasszony/öregember horkol mellettünk… Szeretjük, szeretjük, de valljuk be nem az a húszéves, üde leányzó/ifjonc, akit elvettünk. Csúnyán ropognak az ízületei és időnkét büdös is.

2. Ön szerint mivel igazolható a sci-fi létjogosultsága, mi a legfőbb értéke?

Ezt a létjogosultságot igazolni pontosan ugyannyira kell, mint általában az irodalom létjogosultságát, és ez, ti., hogy az irodalom létjogosultsága egyáltalán igazolásra szorul, napjainkban sajnos kezd túlnőni a tréfa szintjén. Rohamosan haladunk az univerzális írástudatlanság felé. Nem akarok arról beszélni, hogy ez jó vagy rossz. Mindenesetre a „Rohamosan..” kezdetű mondat máris illusztrálja a következőket.

Természetesen a tudományos fantasztikumnak vannak az irodalom más irányzataitól megkülönböztető, jól definiált értékei. A legfőbb érték éppen az, amiről a magasirodalom olyan látványosan nem hajlandó tudomást venni: a sci-fi szembe mer nézni a technológia és az ember viszonyával. Sőt, néha hajlamos ennek a viszonynak a pozitív oldalait is észrevenni. Ami a viszony lehetséges negatív kimeneteleit illeti, a sci-fi ezek még bőségesebb tárházát kínálja, és éppen az a másik fő értéke, hogy a tudományos fantasztikum többnyire még a hivatásos futurológiánál is csapnivalóbb jós. Ami negatívumot megírunk, az szinte biztosan nem következik be. Megnyugtató anti-Kasszandrának lenni.

Van valahol egy magasabb rendű lény, falja a sci-fiket, és megijed attól, amit olvas, majd ellenkező irányba rendezi a világot. Sajnos túlságosan sok ellentétes impulzus érte, így mára egy kicsit összezavarodott… 🙂

3. Hogyan ítéli meg a sci-fi és a „fősodorbeli” irodalom viszonyát?

Plagizálhatnám Vonnegutot, hogy a “magasirodalom” számára a sci-fi az a kartotékszekrény-fiók, amit általában összetévesztenek a nyilvános férfivécék piszoárjával, de ez egyoldalú vélemény. Valójában sci-fi művelői és rajongói csaknem ugyanolyan ellenszenvvel és értetlenséggel viszonyulnak a “magasirodalomhoz”, mint az ún. elitirodalom művelői és olvasói a sci-fihez. Mindkét fél megtette a magáét, hogy ez így legyen, de azt hiszem a tudományos fantasztikus irodalom bizonyos sajnálatos vonásai önmagukban is nagyban hozzájárultak ehhez a megosztottsághoz – az irodalmi minőség meglehetősen sokszor csupán a retorika szintjén van jelen a sci-fiben, mi magunk is bőségesen vizeltünk és vizelünk bele abba a bizonyos fiókba, sőt bele is okádtunk – hogy ne feledkezzünk meg Hollywood „áldásos tevékenységéről” sem!

Más részről létezik az elitirodalomnak egy csúf trükkje: ha egy sci-fi mű küszöb fölötti közönségsikert ér el, akkor kanonizálja, beemeli, viszont attól kezdve tabu sci-finek nevezni, mindenféle egyéb jelzőket aggatnak rá, hogy jó messze kerüljön attól a húgyszagú kartotékfióktól, amit olyan szépen összerondítottak/összerondítottunk.

4. Mit gondol, a rajongói összejöveteleken, konferenciákon való részvétel, a kapcsolattartás a magazinokkal segíti vagy akadályozza a leendő írókat?

Ez a kérdés itt és most már értelmetlen, vagyis átértékelendő. Mindezek elvileg semmilyen befolyással sincsenek Magyarországon, mert nem léteznek. De az interneten szerveződő ilyen-olyan társulások befolyása nem elhanyagolható, bár ezt a befolyást leginkább negatívnak – kontraszelektívnek és kontraproduktívnak – tartom.

5. Milyen forrásokat javasolna a kezdő íróknak, amikből esetleg az ön tapasztalata szerint ötleteket lehet meríteni sci-fi történetekhez?

Nagyon nagy baj van az íróval, ha az ötleteket merítenie kell. Persze, manapság, amikor a sci-fiben az „ötlet” lett az egyeduralkodó, sohasem elég belőle. Érdekes, hogy a Sztugackijok műveiben alig van „ötlet”, mégis, valamiképpen jók. Egyben még bizonyos vagyok: kizárólag Wikipédia szócikkekből általában nem lehet elfogadható irodalmat produkálni.

6. Ön szerint egy kezdő sci-fi író novellák vagy inkább regények írására koncentráljon?

A kezdő író írjon! Mindegy, hogy milyen műfajban és formában. Egyszerűen nincs általános recept, hogy mivel kellene kezdeni, különösen Magyarországon nincs, ahol egyetlen sci-fi magazin létezik, így az „írjál előbb novellákat, közöld magazinban, aztán az enedik után belefoghatsz a regénybe” automatizmus – amiben egyébként sem hiszek – különösen nem működik. Különféle tehetségek vannak, van, aki a kisprózában jó, és sohasem ír jó regényt, van, aki fordítva. Lehet, hogy az, aki zsinórban az ötven csapnivaló novellával áll elő, kiváló regényíró lenne, de sohasem merte megpróbálni. Mindenesetre annak a kezdőnek, aki regényt szeretne írni, de nincs bátorsága, pár évvel ezelőtt még azt tanácsoltam, hogy írjon összefüggő novellaciklust vagy kisregényt. Most már nem tanácsolnám: a mai olvasó mindezt erősen alulértékeli, ma hatalmas, összefüggő szöveg kell, a megfelelő, bevált receptek szerint összegyúrva, divattémában.

7. Milyen tanácsokat tudna adni egy kezdő írónak a „valóságos” karakterek megteremtésével és a hiteles párbeszédek írásával kapcsolatban?

Éljen. Tapasztaljon. Legyen nyitott, befogadó. Olvasson jó könyveket. Nézzen kevesebb sci-finek nevezett filmet, főleg kevesebb sorozatot. Kerülje a kinyilatkoztatásokat, nagymonológokat, erőltetett humorizálást. Főképpen gondolkodjon! Minden leírt, kimondott mondat után mérlegelje, hogy beszél-e úgy élő ember?

Ne hagyja, hogy a „kis színes”, az ötlet beszivárogjon a karakterbe. Tudom, hogy nagy a nyomás a sci-fi olvasói részéről ezekre, de ez remélhetően csak átmeneti igény.

8. Mit gondol, egy hatásos regénynek feltétele az üzenet vagy a morális tanítás?

A kérdés, hogy milyen hatásról beszélünk. Ha a hatás alatt piaci sikert értünk, akkor mindezekre nincs szükség, bár ha ügyesen manipulálunk velük, kihasználva a korszellemet, akkor a siker is fokozható, mint ahogyan Dan Brown Da Vinci kódjában tudatosan kihasználta az ezredforduló környéki katolicizmus-ellenességet. Máskülönben ha valódi, tartós hatást akarunk, akkor kell az üzenet, mégpedig okvetlenül pozitív.

9. Ön szerint az egyes szövegek vizsgálatából milyen mértékben vezethető le a szerző álláspontja a politikát, a vallást vagy a morális kérdéseket illetően?

Ha nem levezethető, a mű bizonyos szempontból értéktelen – a szerzője ugyanis vagy nem volt jelen, amikor megírta, vagy tudatosan nem akart belekerülni – mindkét esetben a szöveg szenvedély nélküli, halott betű. Például Vonnegut minden sorában benne van, a Sztrugackij fivérek, Lem, Dick és Zsoldos is. Saramago vagy Kundera ott lapulnak a betűk mögött. Ellenpélda – nem sci-fi – Závada Idegen testünk című regénye. A szöveg szinte merev tudatossággal igyekszik a nemzeti(ségi) kérdést írói állásfoglalás nélkül megközelíteni, így aztán nincs is lelke. Az pedig egyenesen ebből fakadó hiba, hogy a szereplők antiszemitizmusa írói minősítés nélkül szinte megerősítést kap. Főként, hogy az egyetlen hősi tettet (vö. A kőszívű ember fiai) a lelke gyökeréig antiszemita, nyilas ideológus „követi” el a regényben, így személye, rajta keresztül eszméi valamiképpen igazolást kapnak. Nem hiszem, hogy ez volt Závada szándéka. De ugyanebből a szempontból a Sorstalanság is kapitális melléfogás. Primo Levi ugyanazt átélte, amit Kertész, és szenvedéllyel adta vissza. Hat is. Igaz, Levi bele is halt ebbe a szenvedélybe…

10. Azokban az években, amikor még tanulta a szakmát, melyik író volt a legnagyobb hatással önre? Továbbá milyen más tényezők, mint a családi háttér, oktatás stb. befolyásolták az írásban?

Ez megint egy Magyarországon másképpen értelmezhető kérdés. Amikor írni kezdtem, még nem léteztek creative writing tanfolyamok, így „nem tanulhattam a szakmát”. A kérdést abból a szempontból is hibásnak tartom, hogy az írás nem szakma, és nem lehet tanulni. Ha így lenne, mindenki, vagyis senki sem írna. Ja, hogy manapság éppen errefelé haladnak a dolgok… Egyébként a Sztrugackij fivérek, Vonnegut, Zsoldos, Bulicsov, Jakubovszkij, Dick, Lem, Herbert, Gaiman, Saramago, Rushdie és Hrabal hatottak és még mindig hatnak rám.

Jó lenne mondani, hogy az iskolai, egyetemi közeg mennyire megtermékenyítő volt, de ez nagyon távol áll a valóságtól. Műszaki pályán létezem tizennégy éves koromtól, itt nem jellemző az irodalmi inspiráció. Különösen kényelmetlen, hogy az írásra szabadidőt kell fordítani, és ami megtanulható, azt nem szervezett formában, hasonló érdeklődésű közegben kaptam, úgy kellett ellesni. Szerencsére vagy öt éve találkoztam Odóval, és ő sokat segített a írói tudatosság – nem öntudat! 🙂 – szintjén. Sokat segített az is, főképpen a tisztánlátásban, hogy az Új Galaxis négy számát szerkeszthettem.

11. Ön szerint mi a kortárs sci-fi legnagyobb gyengesége?

Az olvasóközönsége.

Nos, ez így durván, és leegyszerűsítően, meg talán sértőn hangzik, ki kell fejtenem! Nyilván azok fognak a legjobban megsértődni – mint rendesen –, akik ezt olvassák majd, holott ez általában éppen nem rólunk szól.

Azzal, hogy a harmincas évektől kezdve a sci-fi „kiszelektálta” a maga olvasóközönségét negatív minőségi spirálba került. Úgy is lehetne mondani, hogy ráállt a fiatal emberhímek „ízlésvilágának” kiszolgálására, de a kiszelektálás jobb szó, mert egy idő után a kiszolgálás eredménye az lett, hogy egyre szűkebb olvasótábort tudhatunk magunk mögött. Mára ennek a legfontosabb és legfájóbb következménye, hogy elveszítettük a női olvasókat, akik ma a piac meghatározó részét adják. Ez nyilvánvalóan kihat a példányszámokra. Mivel nem ebből élek, ez engem annyira nem bánt, a szelekció másik következménye, a kialakult sci-fi olvasói kánon viszont annál inkább. Az olvasóközönség jelentős részének nincs rugalmassága, nem mindenevő. Tanulmányok mutatják, hogy ez sajnos igaz a zsáner- és tematikus irodalmak mindegyikére (krimi, románc), de maradjunk a sci-finél!

A sci-fi olvasó egy olyan kánon szerint választ, amely a korábbi szűk körből választott olvasmányain, a  sci-fi kanonizált és divattémáin, és manapság az internetes locsogáson alapul. Mostanság még a sci-fin belül is lehet rész-rajongói táborokról beszélni, amelyek egyre szűkebb tematikák mentén rendeződnek. Ez borzalmas!

Ilyen befogadói közegben bármiféle irodalmi kísérletezés, kifejezésmód-játék eleve kudarcra ítéltetett, így az írók hamar le is szoknak róla, alkalmazkodnak az olvasói kánonhoz. Ennek éppen fordítva kellene történnie – ahogy a magasirodalomban időről-időre be is következik: egy új hang új kánont alakít ki. Nem azért, mert az alkotó annyira zseniális, hanem csupán azért, mert a generális olvasó nyitottabb az irodalmi minőség változásaira is. Horribile dictu, még örül is neki.

Nálunk megesik, hogy a szleng vagy beszédmód érzékelésére szánt nyelvi elemeket egyes olvasók helyesírási hibaként értékelnek. Ez veszedelmes szűklátókörűségre vall, ugyebár.


492 hozzászólás on Antal József: Válaszok egy SF-íróknak szóló kérdőívre

 1. Life cannot always go well, but if you keep walking towards the sun, the shadow will hide behind you. Glare, but in the right direction.

 2. Propecia Bestellen Acheter Cialis Non Generique Keflex Dose Buy Cialis Most Reliable Generic Viagra Websites Where To Buy Alli Diet Pill Cialis 20mg Filmtabletten Packungsbeilage

 3. When the love is strong, eachother is in the sea; when the love is weak, it is the same. Love cannot fade when it is strong, but it is difficult to thick when it is weak. Love is difficult to face, that is why it is embarrassing!

 4. I want to be with you, even if it is a headless and tailless farce, hold a small lamp and stand in the memory waiting for you.

 5. I just want to mention I’m very new to blogging and site-building and really loved this blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your website . You actually have awesome article content. Many thanks for sharing your webpage.

 6. There are some interesting deadlines on this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 7. After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any method you can remove me from that service? Thanks!

 8. Thanks for expressing your ideas. I’d personally also like to express that video games have been ever before evolving. Modern technology and revolutions have aided create sensible and active games. These kind of entertainment video games were not really sensible when the real concept was first being experimented with. Just like other forms of know-how, video games as well have had to grow as a result of many years. This is testimony to the fast continuing development of video games.

 9. hi!,I really like your writing so a lot! share we communicate more about your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to see you.

 10. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 11. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 12. You lost me, friend. I mean, I assume I get what youre expressing. I recognize what you are saying, but you just appear to have overlooked that you can find some other men and women inside the world who see this issue for what it genuinely is and may perhaps not agree with you. You may perhaps be turning away alot of folks who may have been lovers of your weblog.

 13. What?s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its helped me. Good job.

 14. Very efficiently written article. It will be beneficial to everyone who usess it, as well as myself. Keep up the good work – i will definitely read more posts.

 15. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 16. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

 17. I beloved up to you’ll obtain carried out right here. The caricature is tasteful, your authored material stylish. however, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. ill indisputably come further beforehand once more as precisely the same just about very often inside of case you protect this hike.

 18. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 19. It’s my belief that mesothelioma will be the most lethal cancer. It has unusual attributes. The more I really look at it the more I am assured it does not behave like a true solid human cancer. If mesothelioma is really a rogue virus-like infection, hence there is the chance of developing a vaccine along with offering vaccination for asbestos uncovered people who are really at high risk of developing potential asbestos relevant malignancies. Thanks for revealing your ideas for this important health issue.

 20. Great awesome issues here. I¡¦m very satisfied to peer your post. Thank you so much and i’m having a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 21. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 22. Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal site.

 23. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 24. Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 25. Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 26. I was reading some of your posts on this internet site and I believe this internet site is real instructive! Continue putting up.

 27. I appreciate, cause I discovered just what I was having a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 28. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 29. I do like the way you have presented this specific issue plus it does give us some fodder for consideration. Nonetheless, from just what I have seen, I just simply hope as the actual opinions stack on that individuals keep on point and not embark on a soap box involving the news of the day. Anyway, thank you for this superb piece and whilst I can not really agree with the idea in totality, I regard the point of view.

 30. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 31. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 32. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 33. Good write-up, I am regular visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 34. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 35. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :).

 36. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 37. A person essentially assist to make significantly posts I’d state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual submit incredible. Great job!

 38. Interesting post made here. One thing I would really like to say is that often most professional areas consider the Bachelors Degree as the entry level standard for an online diploma. While Associate Qualifications are a great way to begin, completing ones Bachelors opens up many entrances to various occupations, there are numerous internet Bachelor Diploma Programs available from institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another concern is that many brick and mortar institutions offer you Online editions of their certifications but commonly for a drastically higher fee than the institutions that specialize in online higher education degree programs.

 39. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 40. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 41. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 42. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 43. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 44. Very well written story. It will be helpful to anyone who usess it, including yours truly :). Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 45. Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

 46. Hello there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about
  this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

 47. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are
  a great author. I will remember to bookmark your blog and definitely will
  come back down the road. I want to encourage yourself to continue
  your great posts, have a nice day!

 48. I’ve learn a few just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to make the sort of wonderful informative website.

 49. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A couple of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 50. I have learned some new points from your site about desktops. Another thing I’ve always considered is that laptop computers have become an item that each residence must have for a lot of reasons. They offer convenient ways to organize homes, pay bills, shop, study, listen to music as well as watch shows. An innovative way to complete these types of tasks is with a mobile computer. These pc’s are mobile ones, small, highly effective and convenient.

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük