Részlet

Stephen Baxter: Időhajók – részlet


A 19. század utolsó éveiben H. G. Wells, az angolszász SF atyja megírta egyik legfontosabb művét Az időgépet, a meg nem nevezett Időjáró fantasztikus történetét, utazásokról a távoli jövőbe és vissza, a viktoriánus Angliába. De talán mégsem ő találta ki az egészet, lehetett valami valóságalapja a mesének, esetleg egy élménybeszámoló…

Az Időjáró frissen előkerült, újabb kézirata csodálatos kalandokra invitálja olvasóit, többmillió éves utazásra, melynek során bepillanthatunk a morlockok és eloik által lakott Naprendszer távoli utópiájába, egy évtizedes világháború sújtotta Londonba, a paleocén őslényparadicsomába, és végül a messzi jövőbe, ahol az emberiség romjain született mechanikus életforma immár arra készül, hogy egy grandiózus terv végrehajtásával közvetlenül a kezdeténél terelje új irányba a történelmet.

És mindez amiatt, mert a 19. század utolsó éveiben egy angol író regényes formában nyilvánosságra hozta egy csupán Időjáróként megnevezett személy emlékiratait.

Stephen Baxter számos díjjal kitüntetett és még többre jelölt monumentális regénye a klasszikus wellsi történet újraértelmezése a tudomány és az irodalom legmodernebb eszközeivel.

„Egy hatalmas új tehetség!”

– Arthur C. Clarke

„Asimov, Clarke és Heinlein nyomdokain járva végre valaki ismét olyan SF-et ír, amiben a tudomány is a helyén van. Élmény olvasni!”

– New Scientist

5
A kút

 

            Fölemeltem a mécsest, de a fénye csak néhány lábnyira hatolt el. Minden csöndes volt – szellő se rezdült, víz se csobogott –, azt sem tudtam, egyáltalán létezik-e még a Temze.

Határozott úti cél híján úgy döntöttem, a nagy étkezőcsarnok felé veszem az irányt, amelyre Weena idejéből emlékeztem. Ez nem messze, északnyugati irányban feküdt a domboldalon, a Fehér Szfinxen túl. Ismét elindultam, követve előző túrám útvonalát – még ha a kor nem is volt ugyanaz.

Amikor utoljára megtettem ezt a kis utat, füvet éreztem a talpam alatt; gondozatlan, vágatlan füvet, amely mégis egyenletesen rövidre nőtt, és mentes volt a gyomnövényektől. Most puha, daraszerű homok tapadt a csizmámra, ahogy átkeltem a dombon.

Látásom már egész jól hozzáidomult a csillagfényes éjszaka derengéséhez, ám – bár észrevettem néhány épület sziluettjét körülöttem – a csarnokot sehol nem fedeztem fel. Teljesen tisztán emlékeztem rá: hatalmas, düledező, szürke építmény volt. Faragott kövekből épült, kapuját pedig vésett, bonyolult minták díszítették; a kecses, finom csontú eloik mezítlábasan rajzottak körülöttem, ahogy átsétáltam a boltív alatt.

Rövidesen olyan messzire jutottam, hogy tudtam, már túlhaladtam a csarnok helyén. Láthatóan nem maradt meg ebben a történelemben – nem úgy, mint a szfinx és a morlockok. Vagy talán soha meg sem épült, gondoltam megborzongva; talán egy olyan épületben aludtam, ettem, amely soha nem is létezett!

Az ösvény egy kúthoz vezetett, amire jól emlékeztem első utamról. Közelebb érve láttam, hogy pont úgy néz ki, mint akkor: falát bronzlemezek szegélyezték, és egy kis, idegenszerűen finom ívű kupola védte az időjárás szélsőségeitől. Láttam némi vegetációt a kupola körül, de a növények koromfeketék voltak a sötétben. Némi félelemmel szemléltem a kutat, hiszen az ehhez hasonló, hatalmas kürtőket használták a morlockok, hogy pokoli barlangjaikból felmásszanak az eloik napfényes világába.

A kút szája néma volt. Ez meglepett, mivel emlékeztem, hogy az első utazásomon látott nyílásokból a morlockok hatalmas, mélyen dolgozó gépezeteinek zakatolása hallatszott. A növények, amelyeket megfigyeltem, zuzmófélék lehettek – ujjaim puha, száraz leveleket tapintottak –, de nem vizsgáltam őket túl sokáig, nem próbáltam meghatározni a fajtájukat. Felemeltem a lámpást, és a perem fölött bevilágítottam vele a kútba, hátha víz csillanását veszem észre a mélyben, de váratlanul megremegett a fény, és én gyorsan visszarántottam, mert féltem, hogy elalszik, és én sötétben maradok.

Áthajoltam a kút peremén, bedugva fejem a kupola alá. Langyos, párás levegő csapott az arcomba – mintha egy törökfürdő ajtaját nyitottam volna ki –, ami igencsak meglepett a forró, de száraz sivatagi éjszakában. Úgy éreztem, a kút nagyon mély lehet, és mintha vöröses fény derengett volna az alján; mégsem olyan volt, mint az előző utazásom kútjai. Semmi nyomát nem fedeztem fel a mászókat segítő acélkampóknak az oldalában, és még mindig nem hallottam azokat a gépi zajokat, amelyeket akkor, viszont az a megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy ezek az aknák sokkal mélyebbek, mint az előző utam során látottak.

Hirtelen ötlettel elővettem a Kodakomat, és előkotortam hozzá a villanólámpát is. Feltöltöttem a lámpa mélyedését blitzlichtpulverrel, majd felemeltem a masinát, és magnéziumfénnyel áraszottam el a kutat. Egy pillanatra szinte megvakultam; ilyen fényes villanást azóta nem látott a föld, hogy a nap – több ezer éve vagy még régebben – sötétbe burkolózott. Ha más nem, hát ez biztosan jó időre elijeszti majd a morlockokat! A villanó adott egy ötletet: ha valahogy össze tudnám kötni a lámpát és az időgépet, akkor a vaku elsülhetne, ha akár csak megérintik a gép vázát.

Felálltam, néhány perc alatt újratöltöttem a villanót, majd találomra lefotóztam a kút környéki domboldalt. Fehér, csípős szagú füstfelhő terjengett körülöttem, ahogy a magnézium ellobbant a lámpában. Micsoda megdöbbenést és szenzációt keltene az emberiség körében, gondoltam, ha lencsevégre tudnám kapni egy, a villanás elől menekülő, rémült morlock hátsó felét!

…Halk, de folyamatos zizegés ütötte meg a fülem a kút mellől; alig három lábra lehetett tőlem.

Felkiáltottam, és a piszkavas után kaptam. Körbevettek talán a morlockok, mialatt ábrándoztam?

Kezemben a piszkavassal óvatosan előreléptem. A kotorászó hangok a zuzmós talaj felől jöttek; volt ott egy lassan mászó valami az apró, sötét növények között. Nem tűnt fel morlock a környéken, úgyhogy leengedtem a piszkavasat, és a zuzmók fölé hajoltam. Egy kis, rákszerű teremtményt láttam – nem volt nagyobb, mint a kezem –, a zizegést pedig egyetlen, túlméretezett ollója okozta, amely a zuzmóhoz dörgölődött. A rák páncélja fekete volt, és sehol sem láttam rajta szemeket, mintha csak az óceán mélyéről jött volna.

Tehát – gondoltam, ahogy ezt a kis lényt néztem – a harc a túlélésért még ebben a vaksötét éjszakában is tovább folytatódott. Rádöbbentem, hogy a kút környékén túl nem tapasztaltam semmiféle élet nyomát – kivéve persze a morlockokat. Nem vagyok biológus, de tisztán láttam, hogy ebben a sivatagos világban még ez a meleg, párás kút is vonzza az életet, mint ahogy idevonzotta ezt a vak rákot és a zuzmót. Elméletem szerint a meleg a Föld belsejéből jött, ahol nagy nyomás uralkodik, és amelynek vulkanikus hője láthatóan nem sokat csillapodott az elmúlt hatszázezer évben. A pára pedig a talajvízből származhatott, amely talán még mindig jelen volt a föld alatt.

Talán – tűnődtem – a bolygó felszíne tele van lyuggatva ilyen kutakkal. Ezek célja nem az, hogy rajtuk keresztül le lehessen hatolni a morlockok világába – mint abban a másik történelemben –, hanem hogy kiengedjék a Föld belső energiaforrásait, kissé felmelegítve és bepárásítva ennek a naptól megfosztott bolygónak a felszínét. Az élet pedig ilyen formában vészelte át azt a hatalmas változást, amelynek tanúja voltam, és most ezen meleg- és páraforrások körül csoportosult.

Önbizalmam egyre nőtt (bátorságom mindig erőre kap, ha sikerül értelmet találnom a dolgokban), és a rákocska miatti riadalmam elmúltával nem éreztem, hogy közvetlen támadás fenyegetne. Ismét leültem a kút peremére. A zsebemben ott lapult a pipám és némi dohány. Elővettem hát, megtömtem és rágyújtottam. Azon kezdtem gondolkodni, hogy ez a történelem hogyan kanyarodhatott el attól, amit korábban láttam. Nyilvánvalóan akadt néhány párhuzam – itt is voltak morlockok és eloik –, de szörnyű kettősségük leszámolásba torkollhatott sok-sok évvel ezelőtt.

Azon tűnődtem, miért történhetett meg ez a leszámolás a két faj között – hiszen a morlockok a maguk korlátolt módján épp annyira függtek az eloiktól, mint az eloik tőlük, és volt egyfajta stabilitás a kapcsolatukban.

Összeállt a fejemben egy elmélet arról, hogyan történt. A morlockok degradálódott emberek voltak, és az emberek nem gondolkodnak túl logikusan. A morlock fajnak tudnia kellett, hogy az eloira van utalva; sajnálta és megvetette távoli rokonát, puszta élelemforrásnak tekintette. És mégis…

És mégis, micsoda boldogságban telt az eloik rövidke élete! A kis emberkék énekeltek és szerelmeskedtek a felszínen, amelyet virágoskertté alakítottak, mialatt a morlockoknak a bányák bűzös mélyében kellett robotolniuk, hogy ellássák a fentieket fényűző életük kellékeivel. Persze a morlockok teremtésüktől fogva a föld alá szoktak, és kétség sem fér hozzá, hogy undorodtak az eloik napfényes világától, tiszta vizétől és gyümölcseitől – de mégis, már hogyne irigyelték volna tőlük gondtalan életmódjukat?!

Talán az eloik húsa megsavanyodott a morlockok büdös szájában, ahogy sivár barlangjaikban beléjük haraptak?

Aztán elképzeltem, ahogy a morlockok – vagy egy részük – egy éjszakán felmásztak a járataikból a felszínre, és lecsaptak az eloikra fegyvereikkel és csonttörő öklükkel. Nagy mészárlás vehette kezdetét – és ezúttal nem fegyelmezett húsgyűjtés, hanem vérgőzös kaszabolás –, amelynek csak egyetlen célja lehetett: az eloi faj teljes elpusztítása.

A pázsiton és a csarnokokban nyilván patakokban folyt a vér, az ősi sziklák az eloik gyermeki visítozását visszhangozták!

Ennek a küzdelemnek természetesen csak egyfajta kimenetele lehetett. A jövendő törékeny emberkéi sorvadt, soványka szépségükben nem védekezhettek a morlockok szervezett, gyilkos támadása ellen.

Lelki szemeim előtt megjelent az egész történet. A morlockok győzedelmeskedtek, és ők örökölték a földet. Mivel már nem volt többé szükség az eloik kertjeire, hagyták őket elszáradni. Kitörtek a föld alól és – valahogy – magukkal hozták styxi sötétségüket, hogy elfödjék a napot. Emlékeztem, Weena népe mennyire félte az újhold éjszakáit – „sötét éjszakák”-nak hívták ezeket –, most pedig úgy tűnt, a morlockok állandó fekete éjt hoztak a világra, mindörökre. Végül megölték a föld igazi gyermekeinek utolsó képviselőit, és megölték magát a földet is.

Ezt a fantáziadús hipotézist alkottam akkor, ám később kiderült: minden lényeges elemében tévedtem!

…Aztán rádöbbentem – szinte fizikai fájdalom hasított belém –, hogy a történelemről szőtt képzelgéseim alatt megfeledkeztem az időgép rendszeres ellenőrzéséről!

Talpra ugrottam, és végignéztem a domboldalon. Hamarosan észrevettem a gép körüli gyertyák fényét – de pislákoltak és remegtek, mintha alakok mozogtak volna körülöttük.

Csak morlockok lehettek!

 

6
Összecsapás a morlockokkal

 

Félelem kerített hatalmába – ám el kell ismernem, vérszomj is. Felordítottam, és a piszkavasat előrántva visszafutottam az ösvényen. A rohanás hevében elejtettem a Kodakomat; még hallottam az összetörő üveg halk csörömpölését mögöttem. Amennyire tudom, a fényképezőgép azóta is ott hever – ha mondhatom így – magára hagyva a sötétben.

Ahogy a gép közelébe értem, láttam, hogy valóban morlockok vették körül – talán egy tucatnyian szökdécseltek körülötte. Úgy tűnt, egyszerre vonzza őket az időgép és taszítják a fények, mint molylepkét a gyertya lángja. Ugyanazok a majomszerű lények voltak, amikre emlékeztem – talán egy kicsit kisebbek –, és ugyanaz a hosszú, lensárga szőrzet borította fejüket és hátukat. Bőrük szürkésfehér volt, karjuk hosszú, mint a majmoké, szemük kísérteties szürkéspiros. Szökdécseltek, és furcsa nyelvükön egymáshoz gagyogtak. Még nem értek hozzá az időgéphez, amit némi megnyugvással tapasztaltam, de tudtam, csak néhány pillanat, és azok az undorító ujjak – majomszerűek, mégis mozgékonyak, mint az emberé – megragadják a csillogó réz- és nikkelrudakat.

Most viszont már nem lesz rá idejük, gondoltam, és bosszúálló angyalként vetettem magam rájuk.

Osztogattam az ütéseket a piszkavassal és az öklömmel. A morlockok ugráltak, visítoztak, és menekülni próbáltak. Megragadtam az egyiket, ahogy elfutott mellettem, és ismét éreztem a morlocktest gilisztaszerű hidegségét. Pókhálóra emlékeztető szőrt tapintottam. Az állat apró fogaival a kezembe harapott, de nem engedtem el. Felemeltem a piszkavasat, és éreztem, ahogy a puha hús és a csont beszakad a kemény ütéstől.

A szürkésvörös szemek kitágultak, aztán lecsukódtak.

Olyan volt, mintha az egész jelenetet agyam egy kis, távoli zugából nézném végig. Teljesen megfeledkeztem azon szándékomról, hogy bebizonyítsam az időutazás létezését, sőt arról is, hogy megtaláljam Weenát. Úgy éreztem, ez az a pillanat, amiért visszatértem az időbe: ez a bosszúittas érzés, Weenáért, világunk elpusztításáért, és saját önbecsülésem visszaszerzéséért. A földre dobtam a morlockot – nem tudom, halott volt-e, vagy csak eszméletlen, de már nem több egy kupac szőrnél és csontnál –, és piszkavasamat meglengetve a társai után ugrottam.

Aztán egy hangot hallottam – felismerhetően morlockét, de mélységében és hangszínében eltérőt a többitől. A hang egyetlen, parancsoló hangsúlyú szótagot mondott. Megfordultam – a kabátom ujja a vállamig véres volt –, és felkészültem a további harcra.

Egy morlock állt előttem, mozdulatlanul. Bár fedetlen volt, mint a többi, úgy tűnt, a szőre ápolt és gondozott, ezért inkább pedigrés kutyára emlékeztetett, amelyet beidomítottak, hogy két lábon álljon, mint egy ember. Tettem egy nagy lépést előre, szorosan markolva a piszkavasat.

A morlock sietség nélkül felemelte jobb kezét – valami csillant benne –, aztán jött egy zöld villanás, és úgy éreztem, hogy a talaj kicsúszik alólam, én pedig elterültem az időgép mellett. Aztán már nem éreztem semmit.


152 hozzászólás on Stephen Baxter: Időhajók – részlet

 1. Tom mester

  Na ez a részlet arra volt jó, hogy méginkább meghozza a kedvet a műhöz 🙂

 2. sheenard

  Juhééé, mióta is vár megjelenésre a magyar nyelvű változat? 2002?
  Ideje volt 🙂

 3. Matyas

  Igen, nagyjából akkori történet.
  Érdekes regény, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatása.

 4. 335307 633795Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? Im trying to get my weblog to rank for some targeted keywords but Im not seeing very excellent results. In case you know of any please share. Thanks! 167583

 5. 200066 45301Some genuinely wonderful blog posts on this internet web site , thankyou for contribution. 887082

 6. 43839 332438Truly fighter messages are supposed to amuse offer praise into the groom and bride. Initial time audio system watching more than the top places ought to also remember you see, the senior guideline of the speaking, which is your specific person. finest man speeches brother 234010

 7. 224635 365487You made some initial rate factors there. I regarded on the internet for the problem and located most people will associate with together with your internet site. 765552

 8. 843021 572343Thanks for another informative post. Where else could anyone get that kind of information in such a simple to realize way of presentation. 826573

 9. 272075 575494OK very first take a very good look at your self. What do you like what do you not like so significantly. Work on that which you do not like. But do not listen to other folks their opinions do not matter only yours does. Work on having the attitude that this is who you are and if they dont like it they can go to hell. 888383

 10. 417569 283680Satisfying posting. It would appear that lots of the stages are depending upon the originality aspect. Its a funny thing about life in case you refuse to accept anything but the most effective, you quite often get it. by W. Somerset Maugham.. 600465

 11. 471547 755736Nice read. I just passed this onto a buddy who was doing some research on that. He just bought me lunch since I identified it for him! Thus let me rephrase: Thanx for lunch! 918511

 12. 710187 37256Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging appear easy. The overall appear of your internet site is fantastic, as nicely as the content! xrumer 346159

 13. 890071 583695Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time! 417686

 14. 300571 329725I discovered your weblog internet site on google and check some of your early posts. Proceed to maintain up the exceptional operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying extra from you in a while! 560688

 15. 309361 486116Most suitable boyfriend speeches, or else toasts. are almost always transported eventually through the entire wedding party and are nonetheless required to be quite interesting, amusing and even enlightening together. very best mans speech 877776

 16. 867952 671362Hello there, just became alert to your blog via Google, and discovered that it is truly informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future. A lot of men and women will be benefited from your writing. Cheers! xrumer 854193

 17. 292885 696892Hello! I just now would select to supply a enormous thumbs up with the excellent details you could have here within this post. I will likely be coming back to your weblog website for additional soon. 544168

 18. 273201 594007Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you utilizing? Can I get your affiliate link to your host? I wish my internet site loaded up as quickly as yours lol 322363

 19. 872051 106661Youre so cool! I dont suppose Ive read anything such as this before. So good to get somebody with some original thoughts on this subject. realy we appreciate you starting this up. this fabulous internet site are some issues that is required on the internet, somebody with a bit originality. beneficial work for bringing a new challenge on the world wide internet! 332924

 20. 152974 984515Its difficult to get knowledgeable individuals within this topic, even so, you appear to be guess what happens youre dealing with! Thanks 95474

 21. 610829 394558Im impressed, I must say. Genuinely rarely do you encounter a weblog thats both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail about the head. Your concept is outstanding; ab muscles something that too couple of people are speaking intelligently about. Im delighted i located this in my hunt for something about it. 682277

 22. 281933 885936Keep up the excellent work , I read few weblog posts on this website and I believe that your web site is real interesting and has bands of good information . 377008

 23. Aw, this was a truly great article. In idea I want to put in writing similar to this additionally? taking time as well as actual effort to make a great post? yet what can I say? I postpone alot and by no means seem to get something done.

 24. Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and not at all seem to get one thing done.

 25. Thank you for helping out, wonderful information. “If at first you don’t succeed, find out if the loser gets anything.” by Bill Lyon.

 26. Thanks for your exciting article. Other thing is that mesothelioma is generally attributable to the breathing of material from mesothelioma, which is a dangerous material. Its commonly seen among laborers in the construction industry who have long experience of asbestos. It can be caused by living in asbestos protected buildings for some time of time, Your age plays a huge role, and some consumers are more vulnerable to the risk when compared with others.

 27. Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

 28. I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I definitely liked reading all that is posted on your blog.Keep the information coming. I liked it!

 29. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 30. I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own site and want to learn where you got this from or just what the theme is called. Thanks.

 31. After research a few of the post on your web site currently, and I absolutely like your means of blog writing. I bookmarked it to my bookmark internet site listing as well as will certainly be inspecting back quickly. Pls check out my internet site as well and also let me recognize what you assume.

 32. I discovered your blog site on google and also check a few of your very early messages. Continue to keep up the very good operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Visitor. Looking for ahead to reading more from you in the future!?

 33. I’ll right away grab your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 34. What i do not realize is actually how you’re not actually much more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 35. I needed to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I’ve got you book marked to look at new stuff you post…

 36. I have seen that rates for on-line degree authorities tend to be a great value. For instance a full Bachelors Degree in Communication in the University of Phoenix Online consists of 60 credits with $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online makes available Bachelors of Business Administration with a full study course requirement of 180 units and a price of $30,560. Online studying has made taking your college degree far less difficult because you can earn your degree through the comfort of your dwelling place and when you finish from work. Thanks for all the tips I’ve learned from your website.

 37. Hi there, I discovered your web site by means of Google at the same time as looking for a comparable subject, your web site got here up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 38. Spot on with this write-up, I truly feel this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice.

 39. I additionally believe that mesothelioma is a extraordinary form of melanoma that is often found in these previously subjected to asbestos. Cancerous tissue form inside mesothelium, which is a defensive lining that covers the vast majority of body’s areas. These cells typically form inside the lining from the lungs, belly, or the sac that really encircles one’s heart. Thanks for giving your ideas.

 40. Can I just say what a relief to locate someone that really recognizes what theyre speaking about on the net. You most definitely know exactly how to bring a concern to light as well as make it important. More individuals require to read this and also understand this side of the story. I angle believe youre not a lot more popular due to the fact that you definitely have the gift.

 41. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always interesting to read through content from other authors and practice a little something from their web sites.

 42. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 43. I got what you intend, thankyou for posting .Woh I am glad to find this website through google. “Wisdom doesn’t necessarily come with age. Sometimes age just shows up by itself.” by Woodrow Wilson.

 44. Hey, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 45. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 46. Interesting article. It is rather unfortunate that over the last several years, the travel industry has had to fight terrorism, SARS, tsunamis, influenza, swine flu, and also the first ever real global tough economy. Through all this the industry has proven to be sturdy, resilient as well as dynamic, getting new methods to deal with trouble. There are constantly fresh troubles and the possiblility to which the market must once more adapt and respond.

 47. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, however I actually believed you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

Comments are closed.