SF hírek

Elment Kasztovszky Béla – Képes Gábor emlékezése


“Inkább a jót szeretem megírni. Aki nálam gonosz, az többnyire önvédelemből az. Csak a jókról tudok hitelesen írni.” – mondta Kasztovszky Béla 2013-ban, a Neki és Nemere Istvánnak szervezett estünkön, az Írószövetség SF Szakosztályában. Kasztovszky és Nemere – számunkra ők voltak a klasszikus, régi magyar sci-fi “kétszemélyes világa”.

Bélát többször is elhívtuk, hogy meséljen emlékeiről: 2010-ben az akkori munkahelyemen, a Műszaki Tanulmánytárban szerveztem vele és Nemerével beszélgetést, amit S. Sárdi Margit vezetett, 2013-ban pedig az említett esten faggatta őt és íróbarátját , megint csak a sci-fi irodalomtörténet kiváló kutatója, Sárdi Margit.
Mégis mindig bántotta a lelkiismeretem, hogy a 70. születésnapján nem köszöntöttük fel 2012-ben.
Már tervbe vettük, hogy 2017-ben viszont felköszöntjük a hetvenötödiken. Sajnos ez már csak emlékülés lesz, Kasztovszky Béla, a klasszikus magyar sci-fi író mára virradó éjjel meghalt.

Örülök, hogy ismerhettem. Amíg egészsége engedte, hűségesen járt szakosztályunk estjeire, mindig megnyugtató és örömteli volt a jelenléte. Ő volt az összekötő kapocs Kuczka Péter SF-világával, a hetvenes évek sci-fi íróiskolájával.
S mindenekelőtt azt szerettem benne, hogy olyan volt, mint a művei: optimista, humanista, bölcs és jóságos. Hiányozni fog.

Nyugodjon békében!

kasztovszky_grinA Grin című regényéről 2009-ben írt kritikámmal emlékezem rá:

Kasztovszky Béla, Grin, Bp., Metropolis Media, 2007 (Galaktika Fantasztikus Könyvek). 293 l.

Kasztovszky Béla hűséges szerző, hű a kiadójához, hű az olvasóihoz, s érezhető szeretettel óvja saját fiktív világának szereplőit is. Könyvvel utoljára 1982-ben jelentkezett, akkor a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban. Kétszemélyes világ című elbeszélésgyűjteménye egy kötetben jelent meg Kaszás István A felderítő című regényével. A vérbeli novellista műve akkor egy regénnyel (elbeszélésfüzérrel) élt társbérletben, az eredmény egy 56 000 példányban megjelent, sokak számára releváns értékű alkotás lett az ikervonalas telefonok és a Kuczka-féle Galaktika korából.

Grin című regénye a visszatérés szimbóluma a Zsoldos-díjas szerző és a saját múltjára büszke lap számára, immár az új Galaktika szerzőjeként, az új, de a régihez méltó Galaktika Fantasztikus Könyvek sorozatban. Fiatal írók csatlakoztak a folyóirat (pardon: magazin) köréhez, de a köztudatban a nagy múltú lap újraindulása s a részben ennek hatására, részben önálló folyamatként felpezsdülő magyar tudományos-fantasztikus irodalom jelentkezése „reneszánszként” jelenik meg, amely nagyon erős kötődést, viszonyulást jelez a régi Galaktika alkotóihoz. A viszontlátás örömével fogadták az olvasók a lap újra aktivizálódó régi szerzőit, köztük Kasztovszky Bélát és Nemere Istvánt is, akik nemcsak a Galaktikában, de annak könyvsorozatában is jelentkeztek új munkákkal. A közelmúlt sci-fi és rokon (vagy kissé erőszakoltan rokonított) tematikájú regényein felnőtt fiatalabb olvasók számára pedig érdekes és hasznos szellemi kaland Kasztovszky életművének felfedezése.

A Grin – eredeti s hangulatához talán jobban simuló címe szerint: Találtkapitány országa – a könyv ajánlója szerint „élő klasszikus” író, „a magyar Ray Bradbury” következetesen megírt, az olvasói várakozásoknak megfelelő, egyébként igen szórakoztató, derűs műve. Műszaki műveltségű szerző alkotása, melyben a jövő technológiájával kapcsolatos leírások a Tudomány világát erősítik, s a jövő összeesküvői is a magasabbrendű tudás, a szellemi kihívások szolgálatában állnak, tehát eredendően jók, még ha egy kicsit félelmetesek és önfejűek is.
A könyvet a sci-fi munkákból kellemesen ismerős vágy jellemzi az emberiség közös haladása s az olyan közös projektek iránt, amelyek a bolygó minden lakója számára meghatározóak, amelyek a mindennapi munkának célt és értelmet adnak, amelyek egy civilizációs ugrást készítenek elő. Ez a vágy a haladás és a megkérdőjelezhetetlenül jótékony tudományos fejlődés iránt újra aktuális, hiszen már nem járatja le az államszocialista propaganda sutasága, viszont egyre égetőbb és fájdalmasabb az elhanyagolt és leépített oktatási intézmények, a piaci szeszélyek keltette válságok, az irracionális hiedelmek jelenében. A közelmúltban még szinte jövőbe vetített tényként s így az írók és olvasók közötti megegyezésként kezelt, ma már inkább utópisztikusnak ható világ ez. Internacionális – néhány megmosolyogtató, szívünknek kedves magyar és közép-európai utalással – és optimista, szinte teljesen olyan, amilyennek egy igazi, „érintetlen”, „vegytiszta” science-fictiont álmodunk.

Nem mentes ugyanakkor a mai kor bizonyos csalódásaitól, korszellemétől, hiszen a szerző nem engedhette meg magának azt a luxust, amelyet egy regényszereplőnek könnyedén megadhat: nem töltötte hibernációban az 1982 óta eltelt negyedszázadot, hanem érzékenyen figyelte az átalakuló világot, amelyre reflektál is. Igaz, reflexiója néha kissé anakronisztikus, a nagy hatalmú és mindenhol jelenlévő, szinte egy világméretű titkosrendőrség kapacitásával felvértezett televíziós csatorna s általában a Grinben ábrázolt „médiademokrácia”, a hírtelevíziók által manipulált és egységesen mérhető közvélemény mechanizmusa a fejlett világ közelmúltját jobban ábrázolná, mint az emberiség jövőjét. S bár Kasztovszky újszerű, néha bizarr, totális lehetőségeket is ad e médiumnak (a jövő őrjítő és mindenhonnan bömbölő falurádiója), az mégis nagyban eltér attól a kaotikusabb és interaktívabb, az érzékleteket még radikálisabban keverő csatornától, amelyet már most használunk, s amelyet Internetnek neveznek („Egyes vélemények szerint a televíziónak annyi.” – ez a 86. lapon az egyik szereplő szájából is elhangzik, kissé megkésetten.) A Grin ezzel együtt rokonszenves nyilvánosság-kritikaként is értelmezhető.

A racionalista és tudománypárti, modernista világ hőse a Tudós, akit kísérleti eredményei és elméleti fizikai tézisei éppúgy igazolnak, mint sok-sok évtizedes saját tapasztalatai. Ilyen figura a Grin egyik bölcs szereplője, Craig Dewman, aki „második Einsteinként” jelenik meg, s aki talán valamiképpen rokona a Clarke univerzumából ismert Heywood Floydnak is. S ott sorakoznak még a hősök, a csillaghajós kiképzőközpontként működő Sziget szimbolikus terének leányai és fiai, a testileg és lelkileg szép, bár néha kamaszosan ösztönös tanulók (a könyv egyik legüdítőbb és legpergőbb része az ő szimulált repülős üldözési kalandjuk). A szereplők közé tartozik a „személyzetis” is, egy foglalkozását tekintve megint csak kissé anakronisztikus figura, aki inkább egyfajta nyomozó funkciót lát el, s ezzel az igazi főhős múltjának felderítésében is segít.

A regény főszereplője egyértelműen a Találtkapitány, a földre vetett idegen lény, akiben izgalmas módon keverednek az idegen és az emberi vonások, s aki úgy lesz szuperintelligens humanoid, hogy azzal nagyban módosítja az emberi lényről alkotott képünket. Ember-e, aki egész életét emberek között tölti, s pályájával – saját szempontja, a hazatérés mellett – az emberiséget szolgálja? Ember-e, aki az ember testi és szellemi táplálékát fogyasztja, akit megérint az emberi szerelem, mégha egyébként génjeiben, felépítésében úgy különbözik is a Homo Sapiens Sapienstől? Ez a könyv nagy kulcskérdése. S a meglehetősen egyértelmű választ megtaláljuk, miközben a Találtkapitány múltjának, gyermekkorának, földi és égi családjának története kibontakozik előttünk, igen jól megírt, biblikus áthallásokat is engedő képekben. A könyv egyik legfelkavaróbb része a Találtkapitány otthonának bemutatása, melynek idegenszerűsége és hideg, sötét, rejtélyes otthontalansága filmre kívánkozik. A fekhelyül szolgáló fekete márványlap, a tágabb otthonként szolgáló barlang a halott ember és az ősember képét idézi fel az olvasó előtt, s mindenképpen bravúros, hogy egy olyan lény, akiről a torzszülött, a szörnyeteg irodalmi előképei jutnak eszébe az olvasóknak, mégis szerethető és vonzó karakter.

A regényszereplő jellemek összességükben kissé statikusak, vázlatosak, kibontakozásukat, fejlődésüket nehezíti, hogy a dialógusokban szereplők néha azonos stílusban és azonos szókészletből merítve szólalnak meg, így néha szinte helyettesíthetők egymással. A könyv filmforgatókönyvből alakult regénnyé, s ez a szerkezetén is nyomot hagy, az események jelenidejűsége és a bemutatás „felülnézeti” jellege alapvetően erősíti a művet, de – különösen a könyv utolsó harmadában – akadnak egyenetlenebb, kidolgozatlanabb, csak a regény megnyugtató lezárását, az elsődleges megértést szolgáló részletek. A műbe jegyzőkönyvszerűen rögzített párbeszédek, illetve helyzetjelentések és más eltérő szövegrészletek is vegyülnek, ez érdekes megoldás, de szerkesztettsége nem olyan pontos – és értelemszerűen nem is olyan kizárólagos –, mint Nemere István Triton-gyilkosságok című klasszikusában.

A Grin kimondott erénye a nyelvi megformáltsága: a műszaki-természettudományos ismeretterjesztő nyelvezet emelkedettebben irodalmi megoldásokkal és egy képzelt, stilizált diáklét nyelvével keveredik, a könyv stílusa mégis egységes, derűs, néha kissé naiv, de szerethető és olvasmányos. A küldetéses ismeretterjesztés gesztusa már-már önironikus, paródiába hajló, s a jövő diákjaival együtt csodálkozhatunk rá mindannyian a furcsaságokra. „A sárga színű fémből (a réz és a nikkel ötvözetéből) készült szerkezet tulajdonképpen nagyon egyszerűen működik. Csak jól meg kell markolni, elfordítva lebillenteni, és egy belső retesz a mechanikai kényszernek engedve old: az ajtó kinyitható. A szerkezet neve: „kilincs”. Zseniális megoldás – gondolja Hod. Ez nem romlik el, nem fagy le, nem gerjed be, mint a komputeres vagy ultrahangos zárak – na, mondjuk – öt százaléka.” (37.) A szereplőkkel együtt csodáljuk meg a női testet, hiszen a könyvben a szórakoztató filmekben és regényekben kötelező szerelmi szál is megvan. A női test pedig „a vér átlaghőmérsékletén 108 watt hőenergiát kisugárzó, esztétikailag vitathatatlan határfelületű” (16). Ismeretes az is, hogy „a földi kommunikáció első szintje a sejtosztódás volt. Ennek egyik későbbi változatát mostanában szerelemnek is nevezik az optimista emberek” (214).

A Grin optimista olvasóknak való, akik szeretik a szerelmes és nagyívű történeteket, a régimódi, békés, mégis aktuális science-fictiont. Ki tudja, talán a mi szomszédságunkban is akad egy különös idegen, aki elvezet egy teljesen idegen és távoli világba. Ez a vágy munkált a papírkötéses sci-fiket számolatlanul habzsoló kiskamaszokban és örök-kamaszokban 1982-ben – és 2007-ben is. Az irodalom nem más, mint rácsodálkozás: kilincsre, repülő csészealjra – vagy a legfurcsábbra mind közül, az emberre.

Képes Gábor


715 hozzászólás on Elment Kasztovszky Béla – Képes Gábor emlékezése

 1. This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise information Many thanks for sharing this one. A must read article!

 2. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be useful to read content from other authors and use something from other websites.

 3. It is not acceptable just to think up with an important point these days. You have to put serious work in to exciting the idea properly and making certain all of the plan is understood.

 4. You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 5. The Silent Shard This may almost certainly be pretty practical for some of your employment I intend to you should not only with my web site but

 6. This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read article!

 7. Very good info. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon). I ave saved as a favorite for later!

 8. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read post!

 9. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 10. I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 11. This unique blog is no doubt entertaining and also informative. I have chosen many helpful advices out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks!

 12. magnificent points altogether, you just won a logo new reader. What might you suggest in regards to your submit that you made some days ago? Any sure?

 13. It as not that I want to replicate your internet site, but I really like the design. Could you let me know which style are you using? Or was it especially designed?

 14. Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this site.

 15. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 16. You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 17. Wow, incredible blog format! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog look easy. The total glance of your site is fantastic, as well as the content material!

 18. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!

 19. It as actually a cool and helpful piece of info. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 20. The Birch of the Shadow I think there may perhaps be considered a couple of duplicates, but an exceedingly handy list! I have tweeted this. Several thanks for sharing!

 21. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 22. SARIT Yap Malzemeleri dikenli tel Kocaeli, Izmit, Derince ve evresinde it Sistemleri Panel it rg Tel Kafesli Tel Dikenli Tel Jiletli Tel Fileli Tel Ferforje Sarit

 23. Im no professional, but I suppose you just crafted the best point. You definitely comprehend what youre talking about, and I can truly get behind that. Thanks for staying so upfront and so honest.

 24. I’а†ve read several just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to create such a fantastic informative web site.

 25. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info Thank you for sharing this one. A must read article!

 26. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 27. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will agree with your site.

 28. It as really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 29. You ave made some decent points there. I checked on the net for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 30. Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 31. Terrific work! This is the type of info that should be shared across the web. Disgrace on Google for no longer positioning this put up higher! Come on over and discuss with my web site. Thank you =)

 32. Super-Duper website! I am loving it!! Will be real backside soon to interpret a number of extra. I am captivating your feeds also

 33. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 34. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 35. Just article, We Just article, We liked its style and content. I discovered this blog on Yahoo and also have now additional it to my personal bookmarks. I all be certain to visit once again quickly.

 36. This very blog is really awesome as well as informative. I have discovered a lot of helpful things out of this blog. I ad love to visit it again and again. Thanks a lot!

 37. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

 38. I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 39. Please let me know if you are looking for a article author for your blog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off,

 40. I savor, lead to I found just what I used to be having a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 41. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is very good.

 42. noutati interesante si utile postate pe blogul dumneavoastra. dar ca si o paranteza , ce parere aveti de inchiriere vile vacanta ?.

 43. You can certainly see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 44. uvb treatment There are a lot of blogging sites dedicated to celebrities (ex. Perez Hilton), love, fashion, travel, and food. But, how do I start one of my own specialty?.

 45. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 46. That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!

 47. Terrific paintings! That is the kind of info that should be shared across the web. Disgrace on the search engines for not positioning this put up higher! Come on over and visit my site. Thank you =)

 48. Your style is really unique compared to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 49. The Silent Shard This may likely be fairly practical for many within your job opportunities I want to never only with my blogging site but

 50. Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 51. The fragrance of flowers overflows with the change of seasons, the colorful clouds show that the summer is far away, the bright of the moon invites the lingering of golden autumn, the greetings of the heart spread the thoughts of friendship, the beautiful wish of prayer is happy forever, dear friend, wish you every day happy!

 52. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 53. People who care about you will care about your feelings and will not make you uncomfortable; people who care about you will not care about your sadness, why should you be reluctant. Love each other

 54. Coco Coconelc

  Very agreeably article . I couldn’t agree more on the information provided.

  What do you think thither my site ? openload

 55. Thanks for helping out, great information. аЂа‹аЂ The four stages of man are infancy, childhood, adolescence, and obsolescence.аЂ аЂа› by Bruce Barton.

 56. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. After all I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 57. That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!

 58. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Good job.

 59. It as not that I want to copy your internet site, but I really like the design. Could you tell me which theme are you using? Or was it especially designed?

 60. You made some decent points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 61. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject.

 62. Normally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great article.

 63. I simply could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the usual information a person provide to your visitors? Is gonna be back frequently to check out new posts

 64. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 65. It as really a great and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 66. It as not that I want to replicate your web site, but I really like the layout. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 67. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 68. It as remarkable to go to see this web site and reading the views of all mates concerning this article, while I am also zealous of getting experience. Look at my web page free antivirus download

 69. I wanted to thank you for this very good read!! I definitely enjoyed every bit of it. I ave got you saved as a favorite to check out new things you post