Irodalom

Zsoldos-díj 2015. – Dr. S. Sárdi Margit novellaértékelése


Antal József, Alea iacta est, Metropolis Media, Galaktika, 294. 34-37.  

A lassan regény méretűvé dagadó novellasorozat e darabjában az android beszámolója a gazda emlékelbeszélését tartalmazza kis keretbe foglalva, s a narrációs Matrjoska-baba gyomrában egy kicsiny, de jópofa történet rejlik arról, milyen vitézül kockázta vissza az ifjú űrgárdista a Föld koordinátáit a fenyegető idegentől. A történet – hangja szerint – akár űrháryáda („tichológiai írás”) is lehetne, ezúttal azonban az android valóban talál hitelesítő tárgyi emléket a kockapárbajról. Tekintve, hogy nem a szemünk előtt zajló, hanem elbeszélt történetről van szó, a novella művésziségét az előadásnak, az írói nyelvnek kell hordoznia, s a gazda kapatos meséje meg az android beszédének humorlehetőségei ezt elég jól meg is teszik (bár az android lényéből fakadó humor itt-ott kicsit művi).

Antal József, Időzsarolás, Metropolis Media, Galaktika, 288. 6-15.

A novella egy sorozat kezdő darabja, benne a Sherlock-Watson párost újítja meg az író azzal, hogy Watson figuráját ezúttal egy android testesíti meg. Ez alaposabb bemutatást kíván, mint egy ember-Watson esetében, de úgy tűnik, az android-Watson kicsit túl nagy helyet foglal el a történetben, bizonyára azért, mert a novellában kisebb szerepet tölt be a bűnügyi nyomozás, mint az eredeti Sherlock-történetekben (epikum helyett elbeszélésekből értesülünk a bűnökről, néha a leleplezésről is); az android önkifejezését az író humorforrásnak szánja (bár ez a humor néha mesterkélt). Az idő-bűnügy szellemes, kár, hogy olyan gyorsan lebonyolódik.

Antal József, A zűrvámpír, Metropolis Media, Galaktika, 291. 46-58.

A W-akták sorozat újabb darabja – mint rendesen – egy nyomozás története. A távoljövőbe helyezett történetben a gyilkos férj egy újonnan fölfedezett idegen faj, az űrvámpír révén ijeszti halálra a feleségét. A történettípus régi, de jól sikerült a megújítása. A nyomozás története kellően izgalmas, a fölvillanó figurák egyediek. A robot mint narrátor az információk fokozatos adagolásával jókor juttattja tetőpontra a feszültséget.

Ács Imola, Csak ez az egy, Kódex, Új Galaxis, 21. 75-80.

A novella a tökéletességig viszi a nanotechnikát: olyan nanorobot(ok)at ábrázol, amely(ek) eljut(nak) az önfeláldozásig (mert hiába tagadják ezt a szövegben a nanók, ezt teszik: a maguk élete árán mentik meg az alanyul szolgáló nő szerelmesét). Szükségszerű és sokáig érdekes, hogy az elbeszélő maga a nanoegyüttes – érdekesség, hogy a hősnő lelki állapotáról a nanók érzékelésének megfelelően a testi funkciói (testhőmérséklet, szívdobogás, verejtékezés) révén értesülünk, és érdekes, hogy a novella cselekményideje ennek megfelelően nanoszekundumban mérhető –, ám a novella látószöge ezzel alaposan leszűkül, a cselekménybonyolítás túl egysíkú, külsődleges és érdektelen marad: ugyan mit érzékelt a nano a merénylettervből, miszerint ismeretlen gonosz szövetség meg akarja öletni a kellemetlenkedő újságírót a barátnőjébe plántált nanók révén? Ugyanez áll mindenre, ami a külső világot alkotja (események, helyszínek, emberek, szándékok és érzelmek), s amelyek kiesnek a nanoszintű befogadásból. Vagyis: eredeti és érdekes az ötlet a narrációban, sajnos a novella hosszabb annál, semhogy ennyire szűk nézőpontból mindvégig érdekes maradhasson.

Baka L. Patrik, Tűz egy tükör túloldalán, Metropolis Media, Galaktika, 295. 38-53.

Különlegesen alaposan kidolgozott jövőkép egy távoli időről, amikor a keresztény és az iszlám hagyomány egy bizánci típusú birodalom vezetésével egyesíti Európát. A megalkotott világ, a fölvázolt politikai helyzet, a feszültséget hordozó figurák egy regény alapjához méltók, mint ahogy a cselekmény hátterét is regényszerű bizánci intrikák és merényletek alkotják. Maga a cselekmény szerény, csupán a trónörökössé előlépett másodszülött beszélgetése az uralkodóval, a feszültséget a sejtett és a megtörténhető események hordozzák. A kiválóan megalkotott két szereplő képes megtestesíteni két emberi (uralkodói) elv küzdelmét. Gyönyörködtetően olvad össze a megteremtett világban a régi és a jövőbeli, a római és a bizánci (az iszlámot csak egy-két apró elem képviseli).

Azért ne hagyjuk szó nélkül, hogy az „attól tart, hogy a populus que romanus, a római nép talán fel sem ismerné” mondat (42.) sántít: a fordítás helyesen „és a római nép” volna, de bizonyára nem azt akarta írni az író, csak a Senātus Populusque Rōmānus (a szenátus és a római nép) kifejezésből átemelve a szavakat, a que (is, és) szót elfelejtette törölni.

Benyák Zoltán, Sapiens = Falak mögött a világ, Ad Astra. 101-124.

Egy gépi világban, ahol az ember már csak kegyeleti tárgy, a novella végigkíséri az utolsó ember magára maradását. Jól sikerült az elmagányosodás pszichés útjának rajza a felejteni akarástól a szövetséges keresésén át a lázadásig és a végső megadásig. Bár csak futó, de hihető képet kapunk az elnéptelenedő és gépekkel benépesedő Földről; a gépek jól vizsgáznak emberségből.

Bukros Zsolt, Démonkönnyek, Kódex, Új Galaxis, 22. 27-45.

A novella az idegen bolygó terraformálásának, az idegen fajok megismerésének nehézségei között játszódik, a téma legszuggesztívebb alkotórésze a monopol helyzetű mamutvállalat és a neki kiszolgáltatott kisgazdaság együttese. Ezt a cselekménykomponenst keresztezi és háttérbe szorítja a magánéleti konfliktus: a magyar (!) hős küzdelme jövőlátó képességeivel, a csaló kínai tudóssal és felesége későn fölismert hűtlenségével. A bizarr csattanóhoz a szerző egy idegen létformát talál ki különleges társas szokásokkal. Mindezek eredményeként a cselekmény az akciótörténetek mintájára zsúfolt, ám a fölvillantott problémák közül csupán a legegyszerűbb, a magánéleti nyer tragikus és némiképp (főleg a gyermek tekintetében) igaztalan megoldást. A cselekménybonyolítás kapkodó. A megalkotott idegen élővilág ötletes, bemutatásuk fantáziadús.

Bukros Zsolt, Megvilágosodás = Falak mögött a világ, Ad Astra. 43-56.

Az űrbaleset túlélője ezúttal egy felturbózott csimpánz, aki a fekete lyuk környékén átéli a fizikai valóság felbomlását és megváltozását. Az ötlet és a bonyodalom eredeti és szellemes (a fekete lyuk hatásának nyelvi érzékeltetése jól sikerült), a cselekmény ritmusa gyors és pergő. A csimpánz elég vonzó személyiség ahhoz, hogy végül, mint Pinocchio, elnyerje jutalmát.

Czövek Andrea – Tancsik Zalán, Marcell, Kódex, Új Galaxis, 22. 145-153.  

A novella párhuzamos világokkal és összekeveredő időkkel játszik. Az ötlet jó, de a szerkezet aránytalan, a bonyodalom túl egyszerűre, a megoldás túl rövidre, alig kihüvelyezhetőre sikerült. Az idegen világ rajza érdekes.

Csejk Miklós, Lángoló falak a kapszulám körül = Falak mögött a világ, Ad Astra. 211-230; Galaktika, 291. 82-92.

A jövőkép valójában a jelen világ fölnagyított képét adja: Napkeletre és Napnyugatra szakadt világot, bebetonozott szegénységet és gazdagságot, kíbermagányt. A modern tudatfeltáró elbeszélés hatásosan adja át az elveszettség és magány érzéseit.

Dávid Attila, Zeusz papucsa, Kalocsai Néplap, XXVI. évfolyam 34. 11. Kalopress Kft.

Nem novella, hanem egy apró geg, csupán egy ötlet kellően tömör kivitelben, így művészi eszközöket alig tud megmutatni.

Dávid Attila, Z.E.U.SZ. papucsa, Kalocsai Néplap XXVI. évfolyam 35. 9. Kalopress Kft.

Hasonlóképpen irodalmi geg, összefüggésben az előzővel; együtt már kicsit többet mutatnak, és adnak némi csattanót.

Edelmayer Róbert (B. M. Yerro), Kapaszkodó, Kódex, Új Galaxis, 21. 121-138.

A novellában leírt helyzet talán abszurd – ismeretlen hatalom kényszeríti a metrókocsi utasait, hogy idézzék föl az öreg csöves (rejtőzködő kutató) utolsó mondatait –, de a novella sokrétegű világa kiválóan egyesíti a cselekményszálakat fokozódó feszültségívbe. Az egyik réteg maga méltó volna egy novellára: a kutató(nő), aki tökéletesítette Einstein elméletét, de az ellenséges hatalom elől bujkálni kényszerül, s nagy felfedezését a metró utasaival közli mondatonként. A másik az utasok zárt kis csoportja, a csoportábrázolás leghálásabb területe: ebben a novella mesterit alkot. Mindenki a maga módján vívja meg a küzdelmet az emlékezéssel-felejtéssel, a hatalom kényszerével, a többi emberért vagy ellenük. Ebben a különleges közegben figyelemreméltó a főhős, aki a hatalom által megnyomorítva is megőrzi emberségét, kapcsolatokat keres és teremet. Jól sikerült az utasok különféle útjainak rajza egyenként és csoportként is az erőszakban kirobbanó tehetetlenségig. A sokféle feszültség jól fonódik össze, fokozva egymás hatását.

Farkas Balázs, Kamrák = Falak mögött a világ, Ad Astra. 281-294.

Izgalmas és borzongató történet egy kutatócsoportról, amelynek minden tagja lassan elveszti az emlékeit s vele a kapcsolatalkotás képességét. Jól sikerült a több ember többféle emlékezetvesztésének, okkeresésének és küzdelmének folyamata. Az utolsó túlélő följegyzései bizonyára azért ékelődnek a történések lineáris menetébe, mert túl hosszú volna, ha mind az időben elfoglalt helyes helyén állna, így azonban kicsit túl hamar értesülünk a végkifejletről.

Fedina Lídia, Ecce homo, Metropolis Media, Galaktika, 293. 68-87.

A cselekmény két szálon fut: az egyik az űrbányász testvérpár menekülése a kalózok elől és csodálatos leletük a kisbolygón, a másik egy tudóscsapat vitája egy dél-ausztrál leletről; együttvéve egy érdekes elgondolás az ember származásáról, rokonságáról a roswelli és más ufonautákkal. A tudós eszmefuttatás kicsit hosszadalmas, hiába akarják fölélénkíteni személyes és elvi ellentétek; a kisbolygókaland eseménydús, de csak lassan derül ki a nagy tét, hogy a testvérek lelete volna a tudós vita eldöntője. A vita azonban nem dől el, mert a kalóztámadásban megsemmisül az űrbéli lelet. (Csattanóként a kalózok füstölt húsnak nézik és fölnassolják őseink tetemét.) A cselekményszövés kicsit lassú, a váltogatott helyszínek ugyan változatosabbá teszik az eseményeket, de lassítják a lelet súlyának megértését s így a novella hatásának kibontakozását. A figurák annyira egyediek, amennyire csak  rövid szerepük engedi.

Fritsi Péter, Belső világ, Metropolis Media, Galaktika, 287. 60-80.  

Ügyesen megalkotott jövő világba visz el a novella: a megújított, burok alá vont, elit ÚjVárosba és a kívülrekedtek ÓVárosába, ahol víz, levegő és egészség megvehetetlen kincs. A krimicselekmény hőse és narrátora az óVárosi vagány, aki bérgyilkosságot vállal, hogy nevelt lányával az ÚjVárosba jusson; a cselekmény bonyolódását a figurák előjeleinek változása adja. Így lesz a védtelen, megtámadott öregemberből zsarnok apa, a kíméletlen gazdag nőből emberekért, igazságért küzdő hős. A világ tehát érdekes, a cselekmény feszült, a megoldás felszabadító: a novellát azonban belengi valami naivitás. A cselekmény végül is minden negatív történés nélkül végbemegy (az egyetlen áldozat egy robot), a rosszak meglakolnak, a jók minden reményt felülmúló kárpótlást kapnak. A szereplők túl jók, már az óVárosi vagány is, de a legelitebb családból származó nő altruizmusa és indulatmentessége már elhihetetlen. A színmagyar kellékek, hely- és személynevek (Karinthy-kötet a polcon, NeoBuda, Zsoldos Péter utca, Kerékgyártó Katalin, a mágnáscsalád lánya) túl direktek. Az író bizonyára igen szerette történetét: kevesebb attraktív jóság és couleur locale (vagy több élettapasztalat) jobbá tehette volna a művet.

Fritsi Péter, Varázslat, Metropolis Media, Galaktika, 295. 92-96.

Ez a novella is a SF és a nem SF határán egyensúlyoz, attól függően, hogy a „szerelemtündérek” varázsos tetteit különleges vagy mágikus képességek teszik lehetővé. Ettől eltekintve a cselekmény akár krimi is lehetne: a „tündér” különleges képessége a bűnös földerítését és megbűnhődését szolgálja. A délszláv színek kellemesen színezik a művet.

Tóth Benedek, Oda, ahol a Nap ragyog = Falak mögött a világ, Ad Astra. 177-189.

A túlgépiesedett, elidegenedett világról s a természetesség újra felfedezéséről szóló novella témája nem eredeti, de feldolgozása szép. Komplex a modern világ képe a jelképesen is értendő burkokkal, és kellemesen érzéki az újra érzékelt természet.

Galántai Zoltán, A labirintus falai mögött = Falak mögött a világ, Ad Astra. 125-138.

Finoman és érzékletesen megolkotott steampunk novella a távoljövőről. A vadászat a Minótauroszra csal alkalom, hogy összekösse az emberi világot az istenekével, a vadászt a tükörképével. Koherens és harmonikus a jövő technikai képe, és gazdag nyelv közvetíti. A figurák plasztikusak és elevenek.

Hantos Norbert, Tizenhárom agyagfigura, Kódex, Új Galaxis, 21. 146-162.

A novella az időutazó témájú művek azon csoportjába tartozik, amelyek választ keresnek a kérdésre: az ember vajon szabadon alakítja sorsát, vagy ki van neki szolgáltatva? Szabad az ember akarata, vagy elrendelt? A novella költői, de borongós választ ad a kérdésre. Nem bánik azonban célszerűen a témában rejlő drámaisággal. Az, hogy a feleségéért küzdő férj idegen civilizációból való, lényegtelen, sőt fölösleges; az, hogy a végzet eszközeként (és sajnos elmagyarázójaként) szintén egy idegen szerepel, inkább csökkenti a drámaiságot, a végzetszerűség, az elrendeltség érzését: az igazi végzetszerűség nem igényel emberi beavatkozást. Az, hogy a végzetszerűség retrográd időábrázolásból derül ki, merész, de nem célszerű: a feszültséget van hivatva növelni, ehelyett a téma feszültségét a narrációéval keresztezi, a sors elleni küzdelem drámaiságába mesterségbeli, művi eszközt vegyít. Költői a szerelem ábrázolása s a hozzá talált szimbólumok, az agyagfigurák.

Hegedüs András, Határozott jövő, Kódex, Új Galaxis, 21. 81-96.

Gyors dimenzióváltásra készteti olvasóját a novella: a holp és új gazdája mikrotörténéseitől sebes ütemben jutunk el a galaktika méretű háborúig és fajkihalásig. A mikrotörténések szakasza derűs, a figurák ügyesen megalkotottak, a holp maga is eredeti, jól kitalált  figura a nyelvével és a képességeivel; a makrotörténések szakasza szokványosabb, cselekményével és szereplőivel egyaránt. A végkifejlet nagyon humánus és felelősségteljes, bár még a novellán belül is némiképp nehéz bízni az emberiség sikeres megmentésében.

Horváth György, Prospektus = Falak mögött a világ, Ad Astra. 295-326.

Németh István Világnemzésére emlékeztető, érdekes és eredeti koncepció a bolygók elevenszüléséről. Gyors lebonyolódása miatt csak utalásokban ismerjük meg az alternatív történelmet, amelyben óriás Fal nőtt az Alföldön, s Magyarország Csíkszeredától Fiuméig, Gráctól Krakkóig terjed. Az élő Fal ötlete mellett különlegesen érdekes a Fal tetején élők szükség-életformája.

Jobbágy Tibor, Aréna, Metropolis Media, Galaktika, 294. 82-92.

Klasszikus szerkezetű novella, klasszikus cselekménybonyolítás és elbeszélői hang. A téma itt is az idegen életformák megismerése; itt ez a kulcs a hősök megmeneküléséhez, bonyodalomként az egynemű pár harcol a túlélésért az idegenek fogságában. Az az ötlet, hogy az idegenek gladiátorként használják az embert, régi, és az effajta konfliktusok gyakori megoldása az idegen életformák kiismerése, de újdonság, hogy itt nem csupán az idegen megismerése, hanem a vele való azonosulás hozza el a sikert (vagy legalábbis a haladékot). A behavazott idegen bolygó nem kínál látványt, helyette a novella lényege és gondosan ábrázolt része az idegen észlelési mód megismerésének, megértésének lassú folyamata.

Jobbágy Tibor, Egy robot nem tévedhet, Metropolis Media, Galaktika, 286. 46-55.

A közmegyegyezés szerint a gép (a robot) nem tévedhet. Jobbágy Tibor a novellában bebizonyítja, hogy amilyen mértékben a gép emberi tulajdonságokat vesz fel (hiúság, becsvágy, önzés, mértéktelenség), ugyanolyan mértékben sodorja a hübrisz bűnbe és hibába a gépet is. Hogy a tökéletes gép hibázzon, az írónak különlegesen finom és csavaros lelki (ha ezt a szót gép esetében használhatjuk) folyamatot kell fölépítenie – ehhez képest a bűnügyi törrénet bliktri. (Ma kicsit szokatlan is ez a rendkívül kiszámított cselekmény és szöveg.) Az írónak sikerül megtalálnia a főhősnő gépi logikájának és (majdnem) emberi vágyainak összhangját. Nem sok látszik a világból, amelyben robotdívák versengenek emberszínészekkel a legjobb szerepekért, de az a kevés pontos és érdekes.

Jónás Zsolt, Határtalan = Falak mögött a világ, Ad Astra. 71-100.

Kiváló művészettel megírt novella valahol a fantasztikum és az abszurd határán, de nem SF. Nagy láttató erővel ábrázolja a lelki torzulást képi formában; szinte hihetetlen, hogy a két beteg lélek világbontó találkozásának pozitív véget tud adni.

Juhász Roland, Bek, Kódex, Új Galaxis, 21. 163-178.

A novella az utolsó emberpár témáját dolgozza föl újszerű háttérrel. Az emberiség újrateremtését ezúttal a múlt bűnei akadályozzák meg, nevezetesen a bűnös kísérletezések, a társadalom kettéválása elitre és lenézett, kihasznált rétegekre. A novella utolsó emberpárja hiába küzd meg a természeti akadályokkal, hogy az egykori kutatóintézetbe eljutva újrateremtsék az emberiséget: a társadalom bűne, a kettéosztottság kettejükben is újraéled, és kudarcra ítéli az együttműködés reményét. Az ötlet tiszteletreméltó, kár, hogy a feszültség sokszor az információvisszatartásból, a lassan adagolt magyarázatokból fakad: az ősök egykori, tragikus vétsége nem epikumból, hanem verbálisan derül ki, kicsit talán didaktikusan. Másféle feldolgozásért kiált a nembeli emlékezés lehetőségének, a hagyományok őrzésének/torzulásának kiváló ötlete, olyan feldolgozásért, ahol ez a fő téma.

Juhász Roland, Házi kedvenc, Kódex, Új Galaxis, 21. 21-36.

A kesernyés hangulatú novella az új felfedezések (itt ismeretlen faj) veszélyeire figyelmeztet: a „házi kedvenc” drogfüggőségbe taszítja gazdáit, hogy a saját biztonságát megteremtse. Átvitt módon – ez sikerült jobban – a novella a függőség drámai, pusztító hatását ábrázolja. A figurák meglehetősen átlagosak, ez a figyelmeztetés általános érvényét végül is eléri. A kertváros látszatokra épített, lappangó feszültségektől zaklatott idillje elég ígéretes ahhoz, hogy a szerző egyszer, jobban kidolgozva, súlyosabb célra is használhassa.

Juhász Roland, Skadi, Kódex, Új Galaxis, 22. 4-26.

A szerző igazán egyedi kifejezést talált a tudósok felelőtlen kísérletezését, a találmányok veszélyeit, a profitéhes mamutvállalat cinizmusát és a totális környezeti katasztrófát illető félelmekhez: a nagyipari halászat és a halászhajó-tulajdonos bizonyára egyedülálló a magyar SF-irodalomban, de talán a nem SF-ben is. A novella kiváló szerkezetben, kiválóan kidolgozott jellemrendszerben vezeti elő a cselekményt. A feszültség mindvégig magas, s azt elsősorban a szereplők jelleme, érzelmei teremtik meg. Jól sikerült figurái közül is kiemelkedik a főhős, Gerner régimódi természettiszteletével, nehézkes elszántságával. A baljós hangulatot így hitelesen keltik föl az ő aggályai; tragikus lázadása pedig méltó igazságosztás az elpusztultak nevében.

Képes Gábor, Ház a kráter szélén, Metropolis Media, Galaktika, 290. 28-31.

Képekből és hangulatokból építkező novella; szürreálisnak tűnik, míg föl nem fedezzük, hogy maga a valóság szürreális. Benne rejlik az alkotó ember számkivetettsége a „normálisak” között, és az, hogy a novella színhelye a Hold, ezen mit sem változtat. A figurák abszurd jellegük ellenére koherensek és érdekesek.

Királyházi Csaba, Nikotin City = Falak mögött a világ, Ad Astra. 231-263.

Derűs gondolat rejlik a novella mögött: egy idegen bolygón álló városban a dohányzás állandó és általános, s a függőségből való gyógyulás ritka és titkos. A cselekmény egy volt függő szabadságharcát mutatja meg a város nikotinelvonásáért. Az ötlet eredeti, a cselekmény kellemesen gördül. A figurák nem különösebben egyéniek, s az eszmei mondanivaló kicsit túl direkt, de tiszteletreméltó.

Kocsis László, A hiba, Kódex, Új Galaxis, 21. 104-110.

A novella groteszk véget ad a megszokott testcserés történetnek. Az egyszerű cselekmény kicsit lassan bomlik ki, és az élvezetes írói előadásmód ellenére kissé hosszadalmassá válik.

Kovács Sándor (Adana Sándor), A próba, Kódex, Új Galaxis, 21. 111-120.

A világ, amelybe az író vezet, eléggé vigasztalan: egy galaktikus háború uralta jövő, amelyben a fiúk karrierje a fegyveres szolgálat valamelyik ágában képzelhető el. A novella e sivár világnak a legemberibb arcát mutatja meg: egy gyermek ikerpár próbáját, emberséges kérdező tisztet, kellemes helyszínt. A próba maga akár a mai nagy cégek állásinterjúja is lehetne, legalábbis úgy tűnik, a jelölt elkötelezettsége, az elkötelezettség iránya méretik meg. Vigasz a jövőre nézve, hogy a kérdező tiszt (az író) nem a cég iránti elkötelezettséget, a karriervágyat, hanem a bajtársiasságot értékeli és jutalmazza.

Kovács „Tücsi” Mihály (Toochee), Egy életem, egy halálom, Metropolis Media, Galaktika, 292. 58-65.

Eredeti ötlet a virtuális bérgyilkosság. A novella szerkezete arányos, a feszültség (a virtualitás a csattanóba szorulván) mindvégig magas. Rendkívül érzékletesek a leírások, szóljanak akár a tejivó, akár a nedves erdő színeiről és illatáról.

Ladányi József, 51, Kódex, Új Galaxis, 21. 49-60.

Öröm látni, ha egy írásmű a jelen társadalom nehézségeire reagál, akkor is, ha a témában (érthető módon áttételesen) társadalompolitikai felhangok csendülnek. E novella komikus színezetet ad az elégedetlenségnek és a titkos szabadságharcnak. A politikai pamflet hangja jól szolgálja az írói célt, valójában ez helyettesíti a jellemábrázolást, sőt nagy részben a cselekmény makro szintű bonyolítását is. (Azt, hogy egy ilyen összeesküvés eredményes lehet-e, most ne firtassuk.

Lőrinczy Judit, A hideg helye,Metropolis Media, Galaktika, 287. 24-29. 

Aligha lehet tudományosnak mondani ezt az igen jól fölépített fantasztikus novellát, hiszen a titokzatos, mágikus pont ártó hatalmának természete rejtély marad. A falánk, pusztító hideg folt azonban csak díszlet, csak a konfliktus megoldása, míg érzékletesen festett folyamatként látjuk a fiatal pár ígéretes életkezdését, az elhidegülést, a két összeegyeztethetetlen életfelfogás ütközését, a gyermek elvesztésének tragédiáját. Alapos, mély a lélekrajz; a lassú elbeszélői tempó és a részletező ábrázolás jól juttatják érvényre a fő konfliktust.

Mandl Orsolya, Az újrateremtés könyve, Kódex, Új Galaxis, 21. 61-74.

Annyi téma zsúfolódik a novellába, hogy alig lehet szétválogatni őket: idegenek inváziója, idegenek belső villongásai, emlékgyűjtés és –tárolás, személyiségmegőrzés, idegen testbe költözés, egy kis mátrixos virtualitás, kollektív tudat az individuálisok helyett, magánéleti szálnak nő, aki ráébred, hogy férje idegen, fia félvér, s az ő megölésével mentheti át – hellyel-közzel – az emberi kultúrát. Egy regényre is sok volna ennyi: a novellában kibontatlanul, sietve torlódnak egymásra a bonyodalom elemei, anélkül, hogy volna mód, idő egyiket is átélni, elmélyíteni, egyáltalán reagálni a fölvillantott eshetőségekre. Így sem a főhős, sem az olvasó nem töprenghet azon, mennyire lesz üdvözítő a Star Trekből ismert közös tudat, s mennyire lesz jó, ha az internet fogja képviselni az emberi kultúrát. A zsúfoltságot és sietséget megsínyli az emberábrázolás, az alakok mélysége is.

Márki István, Vallomások egy fizikusról, Metropolis Media, Galaktika, 292. 22-29.

A novella jó ötletre, de kicsiny eseményre épül: a címben beharangozott vallomások – a feleség, a munkatárs, a főnök beszámolói – ugyanarról az eseménysorról eléggé redundánsak, megnyújtják ugyan a történések elővezetését, de sem bonyolultabbá, sem mélyebbé nem teszik, annál is inkább, mivel a három beszámoló nem mutat sem eltérő értékelő szemszöget, sem eltérő hangot, személyiséget a három személytől. Így sem ők, sem a centrális szereplő, a csúf véget ért kutató nem kapnak egyéni arcot, a történet marad, ami volt: egy okos idegen nő és egy lóvátett földi férfi egyszerű történetének.

Máté Vera, Az ember barátja, Kódex, Új Galaxis, 22. 72-75. 

A novella világa olyan párhuzamos Szaszkó Gabrielláéval, mintha egyazon íróiskola egyazon feladatát teljesítették volna vele. Itt azonban a kutya nemcsak jogokat és képességeket kapott, hanem felnőtt az ember társává – a vadnak maradtakat kivéve –, sőt, egészséges gyanakvásával alkalmassá válik a szerepre, hogy az új találmány veszélyességét illető gyanút kimondja. Mindkét novellaelem fontos és érdekes (a kutya mint civilizációs társ és a dróndarázs mint veszélyes találmány), sajnos eléggé szervetlenül kapcsolódnak össze. Ügyes a civilizált kutyajellem megformálása, amely egyesíti a civilizált életmódot a kutya jellemző tulajdonságaival (családcentrikusság, rövidebb élet, vadászhajlam).

Mészáros András, Rossz konfiguráció = Falak mögött a világ, Ad Astra. 57-70.

A novella két, egymást keresztező világban játszódik: ami itt technika, az ott vallás, ami itt hiba, az ott káosz, ami itt javítás, az ott a világ tagadása, felforgatás. Különlegesen jól sikerült a technika roncsain élő, kora-középkorig hanyatlott közösség rajza, vallásivá vált világnézeti ellentétekkel, hitté vált fizikai ismeretekkel. A közösség pszichózisának, viselkedésének ábrázolása jól sikerült.

Mészáros Gyula, Mint egy ember, Kódex, Új Galaxis, 21. 4-20.

A probléma ismerős: az emberiség kihalása után az MI próbálja meg fenntartani/újrateremteni az embert. A nagyon humánus mondanivaló kicsit túl egyszerű, mondhatni problémahíjasan megalkotott epikumban ölt testet. Némileg színezi a gépi világot, hogy az MI-k fejlettségük függvényében nem egyformán értékelik az ember szerepét, így keletkezhet egyáltalán köztük feszültség és a novellában bonyodalom, ám ennek megoldása – a csattanónak szánt ötlet ellenére – ismét csak túl egyszerű, csaknem iskolás. A névválasztás meg pláne: Ádámka és Évike, ez már nem is iskolás, hanem gyermekes.

Molnár Dénes, Szintézis, Kódex, Új Galaxis, 22. 103-110.

Felettébb borús hangulatú írás a földi élőlények jövőjéről: a mesterséges bolygóra költözött emberek végre tényleg találnak az ősi Földön élőlényt, de ismeretek híján a befogott macska elpusztul a mesterséges környezetben. Az egyszerű cselekményt az teszi egyedivé, hogy igen bonyolult reflektáló közegben zajlik: a hűvös szaktudósok mellett a képzetlen, de ősi empátiát őrző főhős összetett viszonyban kíséri végig a faj ősi háziállat-emlékeit őrző macska utolsó heteit. Ez az összetettség, a viszonyok bonyolultsága helyettesíti a konkrét színhely-jellem-célvezérelt cselekvés leírását.

Monzéger Katalin, Az ajtón túl, Kódex, Új Galaxis, 21. 37-48.

Az írónő, a nyomasztó hangulatok kiváló krónikása ezúttal a különböző civilizációk találkozásának adott ijesztő tartalmat. A másik világ „elmeművészei” ugyanazzal az érzéketlenséggel dúlják föl családok életét, emberek (gyermekek! A művészetben ez az erkölcsi nihil jele) lelkét és kapcsolatait, amellyel mi az állatvilág egyedeit tanulmányozzuk. A téma maga nem új, de egyedi és kiváló az a nyomasztó, ijesztő folyamat, amelynek során a gyermek-hős küzdeni próbál az idegenné váló világgal, majd az idegenekkel magukkal, esélytelenül. A figurák, a környezet ábrázolása – talán Bence, a gyermek-hős kivételével – ehhez képest átlagos.

Monzéger Katalin, Döme, Kódex, Új Galaxis, 22. 115-123.

A novella olyan jövőbe visz, amelynek élőlényei különbözhetnek a maiaktól: nincs kizárva a mutáns és a földönkívüli szörnyek megjelenése sem. E jövő azonban – akárcsak a színhely – elmosódott és bizonytalan marad. Legyen a jószág bármilyen származású, a novella a magányról, a magány szülte társulásról és a hovatartozásról szól. Ellentétben idővel és hellyel az öregember és az állat kettőse gondosan, árnyaltan van megalkotva; a hovatartozás kérdésére adott válasz pedig akkor is fölszabadító, ha eredménye a teljes magány.

Nemere István, Látogatás, Metropolis Media, Galaktika, 296.

Megrendítően szép történet az életről, az elmúlásról, a folytatás reményéről. A novella ábrázolta jövőben nem a holtakat látogathatják a rokonok (mint azt a téma több feldolgozásában olvashattuk), hanem a betegséget fékezik le az alvással, amelyből tíz évente fölébreszthetik az alvót egy látogatás erejéig. A novella cselekménye egyszerű, hatása a költői megjelenítésben, az élet végső kérdéseiről szóló, mély gondolatokban rejlik. A jövő világ képe természetes egyszerűséggel bomlik ki, a szereplők jellemzése egyszerű és letisztult.

Nemere István, Oké!, Metropolis Media, Galaktika, 296. 32-36.

A humoros novella a távoljövő galaktikus háborúját nyeri meg az emberiség számára a megfejthetetlen magyar nyelvvel. Ha ennyi volna a cselekmény, csak a navahó nyelvnek a II. világháborúban betöltött szerepét modernizálná; az író azonban megfejeli a történetet azzal, hogy az ellenséghez küldött magyarok suttyomban a béketárgyalást is lefolytatják, azt a parancsnokságnak már csupán le kell okéznia. A novella cselekménye egyszerű, lényege a magyar nyelvvel, a magyarságról szóló hiedelmekkel való játék, a nyelvi humor (a főhős kiejthetetlen magyar neve, idegen torzításai vagy egyszerűen a magyar szó). Örülünk, hogy a nagy magyar álom e kései utóda a megmaradt 274 magyar által ha nem is világhatalommal, de világbékével ajándékozza meg az emberiséget.

Novák Gábor, Mugen Bejbe Beat = Falak mögött a világ, Ad Astra. 191-209.

Kellemes történet két érdekes egyéniség találkozásáról, szeretetről és a féltékeny szellemek megszelídítéséről, de biztosan nem SF.

Orosz Adél (Dan Vhega), Zsákmányember, Kódex, Új Galaxis, 22. 59-71.

Riasztó jövőkép: nem elég, hogy az emberi ügyetlenség (felelőtlenség?) folytán a hormonokkal túletetett szarvasmarhából raptorszerű, csúcsveszélyes ragadozó lett (elzárkózó közösségekbe és levehetetlen védőruhákba kényszerítve az embert), az ember amnéziás tudatlansággal és fajnemesítő kasztokba soroló ideákkal tetézte a bajt. A cselekmény legriasztóbb eleme az, hogy a jövendő Rómeó és Júlia a sorsával bizonyítja a szigorú elzárkózás igazát: enélkül az ember zsákmányállat. A disztópia kivételesen jól sikerült, és kellően jellemzett a három szereplő: a két szerelmes és a zsarnoknak látszó apa. Ez a színhely és ez a jövendő elbírna nagyobb fajsúlyú cselekményt is.

Puska Veronika, Hozzáférés megtagadva = Falak mögött a világ, Ad Astra. 7-42.

Különös világba visz el a novella: itt az emberi szervezet már szélsőségesen módosult a hivatáshoz, s a növényekkel való szimbiózis természetes. Az eredetien elképzelt világban szokványos szabotázsakció zajlik, bár annak eredménye már nem szokványos. A cselekmény feszültségét ügyesen fenntartják az akciók és különféle formában zajló összecsapások, no meg maga a tét, a fiatal lány, a bioetikus és a diverzáns élete. Különleges a novella nyelve, a növényi élet, érzékelés és növényi reakciók nyelvi érzékeltetése.

Puska Veronika, Post somnus, Kódex, Új Galaxis, 22. 51-58.

Ismét egy novella, amely az új találmányok, új (idegen) fajok veszélyeire figyelmeztet. A mű jelenében elfogadottá vált, hogy a tudomány még megoldatlan kérdéseire gyakorló drogosok speciális anyaggal előidézett módosult tudatállapotban válaszoljanak, mit sem tudva arról, egy idegen „spirituális” faj vagy a felfokozott koncentrációban keletkező illúzió adja a választ. A novella mindvégig jól fenntartja a feszültséget, s a nagy kérdésre (nemtők vagy módosult tudatállapot) csattanós választ ad. A szűkszavúságában is egyénien jellemzett három szereplő jól egészíti ki egymást, és segíti elő a csattanóban kifejeződő mondanivalót.

A post somnus cím azonban zavarba ejtett. Ha praepozícióként értelmezem, hiányzik a főnév ragozása (somnum, legföljebb somnos). Ha adverbium, akkor az állítmány hiányzik, de úgy is elég értelmetlen. Úgyhogy nyelvi talány.

Rákosi Miklós (Mickey Long), A szupercsótány, Kódex, Új Galaxis, 22. 154-166.

Különlegesen pesszimista írás az emberről: az idegen bolygó idegen élőlényei nemcsak a település lakóit pusztítják el, de elpusztul az emberben a humánum is. A beteg fiával s egy (újrakezdést ígérő) fiatal lánnyal menekülő apa – minden hasonló történet értékrendjét tagadva – előbb a lányt szolgáltatja ki a maga meneküléséért a veszélyes üldöző, mutáns csótányoknak, majd fia holttestét, hogy végül megérjen benne a fölismerés: méltó vetélytársa a bolygó szupercsótányának. A cselekmény egyszerű, bár az izgalmat a menekülés leírásával mindvégig fenntartja; a figurák is ígéretesek, kár, hogy oly hamar lemondott róluk az író.

Sági Veronika, Virág fekete háttérrel, Kódex, Új Galaxis, 21. 139-145.

E novellában is az idegen bolygó idegen élővilágának megismerése okozza a feszültséget a cselekményben. A bolygó természeti viszonyainak  és bennszülött népességének leírása csupán néhány jelzésre korlátozódik, és ezt sajnáljuk, mert a címszereplő virágnak  titokzatosságával sikerül besugároznia a történetet, és igazolnia az érte hozott áldozatot. A kutatók jól kiegyensúlyozott viszonyrendszere, egymás közti beszélgetéseik sikeresen emelik meg a virág értékét. A cím lírai hangulata előjósolja a végső veszteséget.

Sirokai Mátyás, A káprázatbeliekhez írott levelek, Metropolis Media, Galaktika 289. 46-48.

Nehéz volna meghatározni a prózavers formájú írás műfaját, de biztos nem novella, hiszen nincs cselekménye. A szöveg modern világunk eredetének, lényegének tolmácsolása áradó biblikus nyelven. Költői, de rendkívül elvont, nehezen dekódolható a szöveg, apró mozaikokban tudjuk fölismerni világunk tükörcserepeit, s átélni a mozaikdarabok költőiségét.

Szaszkó Gabriella, Különös esküvő, Kódex, Új Galaxis, 22. 111-114.  

A novella világa olyan párhuzamos Máté Veráéval, mintha egyazon íróiskola egyazon feladatát teljesítették volna vele. A cselekmény eredeti: olyan világba visz, ahol a kutya egyenjogúsítása már-már elérte a vele való házasságkötés szabadságát. Ebben a világban azonban csak a kutya beszéde vált érthetővé, a kutya mentalitása, értékrendje nem változott. A novella lényege a komikum volna, ennek éle azonban nem irányul elég világosan valamelyik szereplőre vagy elemre, a bernáthegyi vőlegény inkább sajnálni, mint nevetni való, az ara viszont több mint komikus, már inkább blőd. A riporternő sokáig csak a szükséges ismeretek tolmácsolójának látszik, és a szerepe addig túlírtnak tűnik, ám a záró mondatok fontos szereplővé, a csattanó tanújává léptetik elő. A megírás módja kicsit emlékeztet a feladatok kelletlenségére.

Szélesi Sándor, Az élet futás, Metropolis Media, Galaktika 297. 38-41.

A kitűnő írásművészettel megírt novella lemond minden konkrét ábrázolásról, így a tartalom jelképessé és általánossá válik, fanyar groteszkké az élet mókuskerekének hiábavalóságáról: hiába fut a jutalomért a főhős, hiába nyeri el a vágyott jutalmat, az elnyert új test és új tudat  ugyanazt a feladatot kapja, amit az előző. (És megint elölről.)

Szélesi Sándor, Holt idők, ha kísértenek = Falak mögött a világ, Ad Astra. 139-176.

Elgondolkodtató, mély történet az idő elfolyásáról, a múlt emlékeinek föltorlódásáról és haszontalanná válásáról; ebbe pedig a múlt lommá vált tárgyain túl az elavult, túlélt emberéletek is beletartoznak. Rendkívül árnyalt, életteli figurák mozognak az ábrázolt jövőben. A távoljövő családjáról, munkavégzéséről látott képek arra utalnak, hogy alaposan kidolgozott jövendő társadalomkép áll a novella mögött.

Szilágyi Zoltán, Az utolsó kocka = Falak mögött a világ, Ad Astra. 265-279.

Játékos ötlet a különböző fejlettségű civilizációk elé állított próbatételről, a Matrjoska-baba formára egymásba rakott kockákról és felnyitásukról.

Szilágyi Zoltán, Angyalszelídítő, Kódex, Új Galaxis, 22. 76-95.

Kénytelen vagyok egy általánosabb megállapítást is tenni: az eddigi éveknél jóval több szerző írt az idegentől, más fajtól való félelemről. Ez a novella legalább e tekintetben optimista: az újonnan megismert idegen faj („angyal”) halálában is megmenti a főhős fiú életét, és megoldást nyújt az idegen bolygó élőlényei által okozott halálos veszedelemre. Ügyes az idegen bolygó idegen világának s a betelepülők otthonosítási törekvésének rajza. Ez gondosabban kidolgozott, mint az embervilág, amelyből csak a fiú főhős, Keme kap határozott, bár nem túl összetett személyiséget. Hasonlóan ügyes az angyalszelídítés lassú folyamata.

Szunyogh Gábor (Bezdom Iván), Zene füleiknek , Kódex, Új Galaxis, 21. 97-103.

A kérdés, amellyel már Madách is küzdött („Óh, ami itten örökös igazság, Egy más világban az tán képtelen, […] Mi itten lég, az ott tán gondolat, Mi itten fény, az ottan hang talán, S jegecül tán, mi itten nőve nő”), egyéni formát ölt a novellában, kiegészülve a különböző fajok kommunikációképtelenségének gyakran fölhangzó sejtelmével. Ez esetben a zenei ritmus és a robbantások hanghullámai képezik a félreértés alapját, amely miatt a kapcsolatfelvételi kísérlet az idegenek pusztulásával végződik. Az idegen-földi értelmezés váltakozása jól követhetővé teszi az eseményeket, s némi feszültséget is eredményez. A novella az általánosságot kívánja érzékeltetni, így a jellemzés, képi ábrázolás eszközeiről lemond; egyedül az idegenek zenei kultúrája kap némi tükröződést a szövegben.

Takács Alexandra, Majomszármazékkal a világ ellen, Kódex, Új Galaxis, 22. 167-189.

Az ötlet, hogy az életet a Galaxisban elhintő faj kihalása után más fajok képviselői veszik át az élet őrzésének feladatát, talán nem eredeti, de jó. Az is jó ötlet, hogy a Népek Őre ezúttal nemcsak ember, de nő is, és neki kell fölvennie a harcot az életet veszélyeztető betolakodókkal. A cselekmény azonban elégedetlenséget hagy maga után. A túlhajtott eredetiségvágy (vagy a gyakorlatlanság) olyan viselkedéssel ruházza föl a három őrzőt, amely sehogy nem fér össze kiválasztottságukkal. A cselekmény folyamán mindhárom őr tökéletesen pancsernek bizonyul. Az alkalmatlanság okozta disszonanciáért nem kárpótol a csetlés-botlás mulattatónak szánt rajza, a kalandosnak gondolt (de elég egyszerű) cselekmény. A cím sugallta téma (a majomszármazék félreismerése) pedig ismét az Őrző alkalmatlanságát bizonyítja: maga a majomszármazék tisztázatlan értelmi képességével nem működik olyan humorforrásként, mint a novella hangja sugallaná.

Tass Bálint, Az álomszerető, Kódex, Új Galaxis, 22. 123-136.
Ügyesen fölállított ellentétre épített fantasztikus novella; de tekintve a benne működő erők biztosan irracionális voltát nem tudományos-fantasztikus.

Varga Csaba Béla, Istenek alkonya, Metropolis Media, Galaktika, 293. 36-41.

A novella – mint a végére kiderül – két síkon, két közegben játszódik: a borneói dzsungelben, ahol a katonaságba és a civilizációba belekóstolt bennszülött megkezdi törzse civilizálását, s a kantinban, ahol az ellátótiszt meséli el az idegenekkel való kapcsolatfelvétel s a nagy kipusztulás történetét. A megkettőzött narráció nemigen használ az érthetőségnek, mozaikokra esik a történet, s csak a novella végén áll össze úgy-ahogy. Az események így nem feszültséget keltenek, várakozást is csak annyiban, hogy az olvasó mindvégig a megértető kulcsra vár. Igazából nincs súlypontja a novellának: beszél az emberiség történetéről, Carlito mártíromságáról, a borneói törzsfőváltásról, egy részeges tisztről, anélkül, hogy a részelemek kellő súlyokkal összekapcsolódnának. Mindkét főszereplő érdekes figura, de nem mozgatói, csupán tolmácsai az emberiség bukásának. A legérdekesebb és legelgondolkodtatóbb mozaik Carlitónak, a népi hőssé lett közép-európai (valószínűleg magyar) képviselőnek az erkölcsi diadala: megmutatja, hogy az erkölcsi fölény megéri az áldozatot, mert többet ér, mint egy rohamosztag.

Varga Csaba Béla, Szél a vízen, Metropolis Media, Galaktika, 296. 72-76.  

Költői, bár SF-nek nem nevezhető vallomás az ember hivatásáról, a természettel való együttélésről, hagyományról és az ősök tiszteletéről. Az elgondolás nagyon szép és tiszteletre méltó, a megvalósítás azonban nem elég érett, több és alaposabb motivációt igényelt volna az út, amely a háborús veteránt a tengervízbe vezette.

Sárdi Margit


850 hozzászólás on Zsoldos-díj 2015. – Dr. S. Sárdi Margit novellaértékelése

 1. You ave made some decent points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 2. It’а†s really a great and helpful piece of info. I’а†m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 3. Keep up the excellent piece of work, I read few blog posts on this website and I conceive that your web site is really interesting and has got circles of great information.

 4. You made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 5. keep up the superb piece of work, I read few articles on this web site and I think that your blog is rattling interesting and has got bands of fantastic information.

 6. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 7. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site. Thanks =)

 8. Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžll probably be again to learn way more, thanks for that info.

 9. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not locate it. What an ideal web-site.

 10. This blog is definitely entertaining and also factual. I have picked a bunch of helpful advices out of this source. I ad love to come back again and again. Thanks!

 11. This is a good,common sense article.Very helpful to one who is just finding the resouces about this part.It will certainly help educate me.

 12. No problem, and further more if you want update alerts from this site at that time you have to subscribe for it, it will be a better for you Jackson. Have a lovely day!

 13. you are really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you ave done a wonderful job on this topic!

 14. It’а†s really a great and helpful piece of information. I’а†m satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 15. This post is genuinely a good one it assists new internet visitors, who are wishing in favor of blogging. Here is my homepage votre tache

 16. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 17. I’а†ve read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to make this type of magnificent informative site.

 18. It as not that I want to duplicate your website, but I really like the pattern. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 19. This unique blog is no doubt educating as well as diverting. I have chosen a lot of helpful stuff out of it. I ad love to go back every once in a while. Thanks a bunch!

 20. This blog is no doubt interesting and besides informative. I have chosen many helpful advices out of this blog. I ad love to go back every once in a while. Cheers!

 21. Your current blogs always possess a lot of really up to date info. Where do you come up with this? Just saying you are very creative. Thanks again

 22. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 23. What as up colleagues, I am for a second time at this place, and reading this post related to Search engine optimization, its also a nice article, therefore keep it up.

 24. Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 25. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information Appreciate your sharing this one. A must read post!

 26. You are my breathing in, I own few web logs and sometimes run out from brand . He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past. by George Orwell.

 27. It as not that I want to copy your web site, but I really like the layout. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 28. You made some respectable factors there. I seemed on the web for the problem and found most individuals will go together with with your website.

 29. Right now it seems like Movable Type is the best blogging platform available right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 30. Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice article.

 31. I’а†ve read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to make the sort of great informative website.

 32. I welcome all comments, but i am possessing problems undering anything you could be seeking to say

 33. You have made some decent points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 34. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 35. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

 36. Nathan It as really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 37. It as in reality a great and helpful piece of info. I am happy that you simply shared this helpful tidbit with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 38. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information Thanks for sharing this one. A must read post!

 39. This particular blog is without a doubt entertaining additionally diverting. I have picked a lot of helpful advices out of this source. I ad love to go back over and over again. Thanks a bunch!

 40. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!

 41. You get mentioned really interesting information! ps good website. |very fascinating information!. |Glad My spouse and i noticed this kind of on yahoo. |

 42. You made various good points there. I did a search on the topic and located most people will have exactly the same opinion along with your weblog.

 43. You made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 44. This very blog is obviously awesome and diverting. I have found a lot of interesting tips out of this blog. I ad love to go back over and over again. Thanks a lot!

 45. I will right away take hold of your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 46. It’а†s really a great and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 47. We stumbled over here from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

 48. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 49. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 50. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 51. You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 52. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the site is also really good.

 53. You made some decent factors there. I appeared on the internet for the difficulty and located most people will go along with along with your website.

 54. It as really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 55. There is visibly a lot to identify about this. I consider you made certain good points in features also.

 56. That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Thanks for sharing this one. A must read article!

 57. You have remarked very interesting details ! ps nice internet site. аАа’аАТ‚аЂТ˜Tis a sharp medicine, but it will cure all that ails you. аАа’аАТ‚б‚Т€Т last words before his beheadding by Sir Walter Raleigh.

 58. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 59. Your style is really unique compared to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 60. Usually I don at read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.

 61. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 62. the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could

 63. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 64. I will immediately clutch your rss feed as I can at find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 65. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 66. you make blogging glance What host are you the use of? Can I am getting your associate link on your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol

 67. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a tremendous website.

 68. You completed a few good points there. I did a search on the issue and found mainly folks will have the same opinion with your blog.

 69. Keep up the wonderful piece of work, I read few blog posts on this internet site and I believe that your blog is rattling interesting and has got bands of superb information.

 70. Very nice article and straight to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some professional writers? Thx

 71. Nice weblog here! Additionally your website a lot up very fast! What web host are you using? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 72. Very exciting points you have observed, appreciate this for adding. Great may be the art regarding beginning, but greater will be the art of ending. by Henry Wadsworth Longfellow.

 73. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 74. I simply could not go away your website before suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide for your guests? Is going to be back steadily to check out new posts

 75. Nathan It as really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 76. This very blog is no doubt educating and also informative. I have picked helluva useful stuff out of this blog. I ad love to go back over and over again. Thanks!

 77. When some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

 78. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 79. This very blog is obviously awesome as well as factual. I have picked a bunch of helpful things out of this source. I ad love to visit it every once in a while. Cheers!

 80. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is extremely good.

 81. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 82. You ave made some decent points there. I looked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 83. This very blog is without a doubt interesting and also factual. I have picked helluva useful stuff out of this source. I ad love to return again soon. Thanks!

 84. Utterly indited content, appreciate it for selective information. Life is God as novel. Let him write it. by Isaac Bashevis Singer.

 85. Particularly helpful point of view, thank you for blogging.. I enjoy you telling your perspective.. So content to have found this publish.. So content to get discovered this submit..

 86. this is very interesting. thanks for that. we need more sites like this. i commend you on your great content and excellent topic choices.

 87. Wow! Thank you! I constantly needed to write on my website something like that. Can I implement a fragment of your post to my blog?

 88. It as hard to find educated people in this particular topic, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 89. It as hard to search out knowledgeable folks on this matter, but you sound like you recognize what you are talking about! Thanks

 90. Please reply back as I’m trying to create my very own website and want to know where you got this from or just what the

 91. themselves, specifically considering the truth that you just may possibly have completed it if you ever decided. The pointers also served to supply an excellent approach to

 92. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 93. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 94. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 95. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 96. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 97. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 98. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 99. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 100. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 101. Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 102. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 103. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 104. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 105. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 106. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 107. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 108. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 109. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 110. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 111. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 112. Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios em alta definicao de imagem e som em SD, HD, FULL HD, 4K. compativel com todos aparelhos do mercado Brasileiro.

 113. On all Smartphone we could get free bingo to learn sufficient reason for a
  lot of advanced features within the games like different
  types of quizzes we are able to see and play other games except bingo about the mobile
  phones. The sites are highly known within the market for offering
  some from the amazing games on the clients. As in earlier times people always used to go to experience stations, clubs and bingo halls to try out these games these days
  technologies made these tasks and enjoyment purposes easy and convenient and especially for every age number of people.

 114. informatii interesante si utile postate pe blogul dumneavoastra. dar ca si o paranteza , ce parere aveti de cazarea la particulari ?.

 115. Wow, fantastic weblog structure! How long have you been running a blog for? you made blogging glance easy. The entire look of your website is excellent, let alone the content!

 116. I will right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 117. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange agreement between us!

 118. Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all important infos. I’d like to look extra posts like this.

 119. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again!

 120. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 121. Ponto IPTV o Melhor IPTV do Brasil, canais em alta definicao de imagem e som, SD, HD, FULL HD, 4K, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios, tudo que voce precisa em um so lugar, pontoiptv.me Brasil.

 122. Ponto IPTV o Melhor IPTV do Brasil, canais em alta definicao de imagem e som, SD, HD, FULL HD, 4K, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios, tudo que voce precisa em um so lugar, pontoiptv.me Brasil.

 123. Ponto IPTV o Melhor IPTV do Brasil, canais em alta definicao de imagem e som, SD, HD, FULL HD, 4K, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios, tudo que voce precisa em um so lugar, pontoiptv.me Brasil.

 124. Ponto IPTV o Melhor IPTV do Brasil, canais em alta definicao de imagem e som, SD, HD, FULL HD, 4K, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios, tudo que voce precisa em um so lugar, pontoiptv.me Brasil.

 125. Ponto IPTV o Melhor IPTV do Brasil, canais em alta definicao de imagem e som, SD, HD, FULL HD, 4K, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios, tudo que voce precisa em um so lugar, pontoiptv.me Brasil.

 126. Ponto IPTV o Melhor IPTV do Brasil, canais em alta definicao de imagem e som, SD, HD, FULL HD, 4K, filmes, series, futebol, lutas, shows, documentarios, tudo que voce precisa em um so lugar, pontoiptv.me Brasil.

 127. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 128. Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all significant infos. I’d like to look extra posts like this.

 129. You made some good points there. I did a search on the subject and found most individuals will go along with with your site.

 130. Double down when you have a 10 or 11 and also the dealer
  carries a card, which is less in value than yours. The sites are highly
  known in the market for offering some of the unbelievable games for the clients.
  The people of Bahamas have struggle their life to inspire many artists that are known at global level.

 131. Mostly every on the web providers provides free slot games.
  In the past years, online casino games are becoming increasingly popular.
  Barry Greenstein Gallery may be worth taking a look at,
  and you may easily find links to accomplish
  this from most from the gambling sites.

 132. Very informative article. You really grabbed my interest with the way you cleverly featured your points. I agree with most of your content and I am analyzing some areas of interest.

 133. I’m not sure exactly why but this web site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 134. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 135. The fans with this game are invited to go to bingo site in order to discover many
  of the first-rated new online plays. Some countries keep a watch
  over the casinos that operate there, and you need to limit your play to prospects specific places.
  A safari to the London casino is often as refreshing and fun because other holiday.

 136. This page definitely has all of the information I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 137. Very nice work with the entry. A lot readers would see it in the same light as well and honestly agree with your point.

 138. Simply wanna remark that you have a very decent web site , I enjoy the design and style it actually stands out.

 139. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 140. Keep up the superb piece of work, I read few articles on this site and I believe that your website is very interesting and has lots of good information.

 141. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 142. Usually I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.