Interjú

Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás? – interjú a zsűri elnökével, dr. Szilárdi Rékával


Évek óta a HungaroCon elnevezésű éves magyar sci-fi találkozó záróakkordja a Zsoldos Péter-díjak átadása. Idén az új összetételű zsűri meglepő döntéssel állt ki: sem regény, sem novella kategóriában nem osztottak ki díjakat. Az SFportal.hu ennek kapcsán kérdezte dr. Szilárdi Rékát, a zsűri elnökét.

SFportal.hu: Az már megesett a Zsoldos-díj fennállása alatt, hogy regény kategóriában nem osztottak ki díjat, de több mint húsz év után ez az első eset, hogy a zsűri a novellák között sem talált arra érdemeset. Biztos, hogy az új zsűrinek ezzel a sebészi munkával kellett nekilendülnie a magyar sci-fi scénának?

Dr. Szilárdi Réka: Ha egy szóval kellene válaszolnom, azt mondanám: biztos.

Ám fontos, hogy nem ezzel az attitűddel álltunk neki a feladatnak, nem volt ilyen előzetes koncepció.

A döntésben a folyamat végén mindannyian egyetértettünk, és hogy a felvetett metaforával éljek, a sebészi munka gyógyító is tud lenni. Szeretném megvilágítani, hogy a zsűri célja nem az volt, hogy bárkit elbátortalanítson, hanem az, hogy a díj nívóját hitelessé tegyük. Mindezt úgy, hogy a kiküldendő javaslatokban rávilágítsunk a lehetséges fejlődési irányokra és biztassuk a hazai szerzőket a további irodalmi munkára.

Ha a szikét alapmetaforának tekintjük, akkor szeretném behozni a hozzá szorosan kapcsolódó gyógyító kötés szimbolikus képét is, és inkább ezt hangsúlyozni. Ugyanis – bár erről senki nem beszél – az eddigiekhez képest az is egyedülálló a díj történetében, hogy az értékelésekkel közvetlenül szólunk a szerzőkhöz, ezáltal áttételesen és konstruktívan együtt dolgozunk velük.

SFportal.hu: Mit lehet tudni az új zsűri összetételéről? Kikből áll a döntőbizottság?

Dr. Szilárdi Réka: A tagok jelölésére az Egyesület javaslatokat kért, és a beérkezett szavazatok alapján állította össze az új bizottságot. A bizottság tagjai: Csák Tamás, Fiala Zoltán, Dr. Makai Péter Kristóf, Székelyhidi E. Johanna, valamint jómagam. Az új összetételről mindent el lehet olvasni a Zsoldos-díj honlapján, minden zsűritag ismertetője publikus az oldalon, ezért ennél hosszabban talán itt fölösleges kifejteni a továbbiakat.

SFportal.hu: A Zsoldos-díj zsűrijének ön által aláírt nyilatkozatában „alaposan kidolgozott szakmai szempontok”-ra hivatkozik. Ezek ismeretének a hiányában azonban nem lehet értelmezni a zsűri döntését. Mik ezek a szakmai szempontok?

Dr. Szilárdi Réka: A részletes szempontokat az Avana Egyesület dolgozta ki; mi ezzel egyetértettünk. Az egységes pontrendszerben a következő itemek szerepeltek:

Világépítés:
háttérvilág kidolgozottsága,
ötletessége,
hitelessége,
Karakterek:
kidolgozottsága,
ötletessége,
hitelessége,
Leírások:
jelenléte,
érzékletessége,
illeszkedése a szövegbe
Dramaturgia:
feszültségkeltés,
érdeklődés fenntartása,
figyelem irányítása,
információadagolás,
hitelesség,
Párbeszéd:
követhetőség,
előrevivő dialógusok,
karakter-azonos stílusok,
Máshova nem sorolható:
koherencia, ok-okozat, logika
Nyelvezet, stílus
Egyebek:
humor,
ötlet,
nevek, szimbólumok,
Általános összbenyomás

Természetesen mindezt úgy, hogy a regény és novella közötti műfaji különbségeket és jellegzetességeket is figyelembe vesszük. Elképzelhető, hogy ezeket a szempontokat a következő évben, a nevezésnél jobban kell majd kommunikálni.

SFportal.hu: Mit tekint a zsűri a műfaj jellegzetességeinek manapság?

Dr. Szilárdi Réka: A science fiction zsánere elsősorban a populáris kultúrában jelenik meg. Mint ilyennek, vannak speciális jegyei, és tematikusan gyorsan változik, mivel érzékenyen reagál a világ változásaira. Ugyanakkor, ahogyan az nyilatkozatban is elhangzott, a cselekményvezetés, az írói eszközök, a dramaturgia, a teljes szöveg arányai, az egyes szereplők motívumai, valamint a hihetőség és a világépítés mind-mind fontos részét képezik a műfajnak, csakúgy, mint a stílus vagy a nyelvhelyesség.

Ezeket nem manapság valljuk így, ezek állandó irodalmi értékei egy munkának.

A témafelvetések szintjén azonban lehet kortárs változásokról beszélni. Ha valaki science fictiont ír, eszébe jut egy jó téma, egy dramaturgiai fordulat vagy éppen egy sajátos írói koncepció (pl. az elbeszélés időrendjének megváltoztatása, vagy elbeszélői szerepbe beiktatott trükkök, stb.), akkor érdemes alaposabban utánajárni, hogy a nemzetközi mezőny erről a témáról miket és hogyan ír.

Igen fontosnak tartom azt, hogy hiába van egy jó ötlet, ha az vagy a cselekmény rovására van kibontva, vagy az írói eszközök szintjén a kifuttatás nem lesz teljesen kerek egész.

Egy trendekhez alkalmazkodó jó science fiction egyszerre tud ötletben és kivitelezésben szenzitív lenni úgy, hogy maga az ötlet illeszkedik a jelenkorhoz, és a kiválasztott írói koncepció is következetes tud maradni.

SFportal.hu: Mik azok a nemzetközi trendek, amiknek meg kell/kellene felelniük a magyar íróknak? Pár konkrétumot fel lehetne sorolni?

Dr. Szilárdi Réka: Ez egy rétegzett dolog.

Egyrészről az egyik legfontosabb trend mindig az eredetiség, a kortárs társadalmi, morális vagy technológiai kérdések involválása a pályamunkába, valamint az ötlet kiteljesítésének módja (legyen szó például a narrátori pozícióról, a cselekményvezetésben megjelenő finomhangoltságról, vagy éppen a csattanó exponálásáról). Például egy csavarra épülő szövegben nem elegáns minden szálat elvarratlanul hagyni, és teljesen kilépni a történetből, vagy az időperspektívák összekeverésének kell, hogy legyen egy jól meghatározható, logikai oka a történet szempontjából.  

Egy sokszor tematizált ötlet esetében (pl. robotok, időutazás, klónozás, klímakatasztrófa, stb.) már eléggé érdekes lehet, hogy a szerző valamennyire reflektáljon a kortárs sci-fi-re a munkáján keresztül. Ez alatt nem azt értem, hogy irodalomelméleti felkészültséggel írjon valaki, vagy ismerje az összes nemzetközi regényt és novellát. De nem szabad érintetlennek maradunk a saját témáinkban a világirodalmi termést illetően, mert ha így teszünk, akkor gyakran klisébe futhatunk bele. Például lényegesnek tartom, hogy ha valakinek támad egy új ötlete, akkor nézzen körül, hogy az a téma milyen feldolgozásokat élt meg. Ha ez az ötlet egy újfajta írói koncepcióra vonatkozik, akkor szintén.

Egy kevésbé mainstream témakörben pedig önmagában a problémafelvetés módja és az előbb említett írói eszközök alkalmazása lényeges, mint ahogy könnyed témáknál a szerkezeti ellensúly, a humorkezelés és annak szövegbeli arányai elemi fontosságúak.

SFportal.hu: Szintén a nyilatkozatban olvasható „90%-os értékelés” valamiféle számszerűsített értékelést sejtet. Megtudhatunk erről valamit?

Dr. Szilárdi Réka: Igen. Ez az a részletes pontrendszer, amit említettem. Minden zsűritagnak – egymástól függetlenül – pontoznia kellett, nemcsak a rigorózus rubrikákon keresztül, de egyszerre a pályaművek egymással való összehasonlításán keresztül is.

SFportal.hu: Talán elfogadhatóbb lett volna a döntés, ha az azzal együtt az egyéni értékelések is napvilágot látnak. Ez miért maradt el, és mikorra várható?

Dr. Szilárdi Réka: Nem maradt el az értékelés, azonban a pontszámokat egyúttal szöveges javaslatokra váltani újabb időigényes feladat. A zsűritagoknak meglehetősen nagy munka ekkora novella- és regénytermést (10 regény, 64 novella) elolvasni, az összeállított szempontok szerint pontozni, és mivel a szöveges értékelések gondolata csak a döntés után született meg, ezért ennek határidejét szeptember végére, október elejére tűztük ki, ami ha belegondol, nem hosszú idő. 

Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az egyes pályaművek részletesebb reflexióihoz az újbóli olvasás is feladatunk, ezért ha mindezt lelkiismeretesen akarjuk elvégezni, akkor az nem egy hétig tart.

Másfelől a zsűritagok közül egyikünknek sem ez a főállása, azaz önkéntesen, önszorgalomból veszünk mindebben részt, ezzel együtt épp a szerzőket minősítenénk komolytalannak, ha a megbeszéltnél rövidebb idő alatt akarnánk ezt lezárni.

Összességében úgy gondolom, hogy mindezekhez képest viszonylag hamar elkészülnek az értékelések.

SFportal.hu: Mit javasol a zsűri az íróknak, akik idén novellát írnak?

Dr. Szilárdi Réka: Azt javasolnám, hogy semmiképp ne keseredjenek el. Nem az volt a szándék, hogy bárkibe is belefojtsuk a szót, vagy elégtelennek minősítsük bárki munkáját is. Az, hogy nem osztottunk idén szakmai díjat, nem azt jelenti, hogy a pályaművek minden része értéktelen lenne. Sok novellistánál, regényírónál találtunk nagyon jó ötleteket, mások a kivitelezésben voltak jók.  Tehát folytassák tovább, fejlesszék magukat, és az Egyesület, illetve mi is szívesen segítünk a munkáikban a zsáner, az irodalmi stílus vagy dramaturgia-építés tekintetében is.

Ezt könnyítik majd a szöveges értékelések, és ebben jelenthet lehetőséget például az Avana írótábora, a SZINT, ami ebben az évben indult, elkötelezett tartalmi és szervezői szándék áll mögötte, és ha jól tudom, a tervek szerint a további években is folytatódik.

Emellett nagyon fontos szempontnak tartom az irodalmi szerkesztői munka javítását is, leginkább nyelvhelyesség és stilisztika tekintetében. A Zsoldos-díj esetében már megjelent szövegekről van szó, néhány esetben azonban mintha nem is lett volna egyes szövegek mögött szöveggondozói, korrektori munka. Azt gondolom, hogy ezt semmiképp nem hagyhatjuk így. Sem a könyv-, sem a folyóirat-kiadás nem spórolhatja meg a hozzáértő szerkesztők munkáját.

SFportal.hu: Számít-e, hogy az írók komoly témát boncolgatnak? Milyen súllyal esik latba maga a téma? Nyerhet-e könnyed irodalmi alkotás önök szerint Zsoldos-díjat?

Dr. Szilárdi Réka: Hogyne nyerhetne. Nem kizárólag társadalomkritikai vagy morális kérdések lehetnek a középpontban. A téma önmaga is latba esik, és az természetesen lehet könnyed is. Az ötlet és a hozzá tartozó kivitelezés együttesen fontos, utóbbi esetében a már említett szempontrendszerre gondolok.

Emellett jól tudjuk, hogy egy könnyed témát sokszor komplexebb megírni, mint egy komoly társadalmi vonatkozású felütést. Ami egy gagre vagy egy kevésbé komoly kérdésre épül, ott sokkal nehezebb olyan módon megragadni és kiléptetni az olvasót, hogy az nagyon emlékezetessé váljon.

Egy versenymezőny esetében talán épp a könnyed témaválasztás a legnagyobb kihívás, mert ott mindennek stimmelnie kell: a választást ellensúlyoznia kell a formának, szerkezetnek, stílusnak, írói koncepciónak, míg egy élesebb felvetés alkalmanként önmagában is el tudja vinni a fókuszt.

SFportal.hu: A zsűri nyilatkozatában felhívták a figyelmet a „megfelelő szerkesztői munkára”. Mit javasol a zsűri a novelláskötetek szerkesztőinek a jövőre nézve?

Dr. Szilárdi Réka: Azt javaslom, hogy legyen precízebb a szerkesztés; legyen professzionális szöveggondozói munka a háttérben. Erre a világ minden szerzőjének – műfajtól függetlenül – szüksége van, és ez mindenhol jelentős szakmai és technikai támogatás kellene, hogy legyen.

Ezek kemény szavak, de továbbra is azt gondolom, hogy a díj ki nem osztásának okai között a szerkesztői hiány legalább annyira jelentős. Ezért ezen mindenképpen javítani érdemes.

SFportal.hu: Jövőre el fogja-e vállalni a zsűrizést?

Dr. Szilárdi Réka: Tervezem, hogy igen. Ha már elkezdtük, akkor vigyük végig a folyamatot, kommunikáljunk erről nyíltan, vállaljuk fel a szempontokat, és igyekezzünk konstruktívan szerepelni a teljes helyzetben. Bátorítsuk a hazai írókat és science fiction közösséget, és igyekezzünk újra egy platformra hozni az összes szereplőt, ehhez pedig adjunk meg minden szakmai és emberi segítséget.

Még akkor is, ha mindez egy sebészi munkának tűnő lépéssel kezdődik.


6 970 hozzászólás on Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás? – interjú a zsűri elnökével, dr. Szilárdi Rékával

 1. We used to work together lisinopril what is it “There is a catalyst for every major movement, whether it's the civil rights, movement, the gay rights movement – and this – getting assault and abuse out of the closet, dispelling myths, getting rid of victim blaming and slut shaming, and all those things that contribute to rape culture.

 2. I’ll put him on cbd oil for anxiety canada Data gatherer Nielsen, which tracks retail sales but notonline or at specialty “vape shops”, says that for the 52 weeksended August 23 e-cigarette and tank revenue in the US grew19 percent

 3. Did you go to university? singulair 10mg review The head coach knows exactly what the team did right and wrong that led to those victories, because any intelligent head coach is going to build off a winning game plan in preparation for the next game.

 4. It’s serious antivert 12.5 mg Indeed, many Conservative MPs expect between five and 10 further departures – and all agree the exodus is being driven by more than just personal circumstances

 5. Will I get travelling expenses? rocaltrol tab price Australian biotech firm CSL Ltd, the world’ssecond-biggest blood products maker, said, meanwhile, that itwas working on a plasma product to treat Ebola following arequest from the Bill & Melinda Gates Foundation, part of agrowing commercial response to the outbreak.

 6. How many more years do you have to go? hair loss from amantadine shale boom with the rest of the world had been building domestically and from foreign trade partners, such as South Korea, and is expected to become a major energy issue in the new year.

 7. What do you want to do when you’ve finished? dont take feldene But AIS Live ship tracking data showed the ship – called PAGAS – was at the port of Bandar Imam Khomeini, also known as Bandar Mahshahr, near Iran’s largest refinery Abadan, on that same day.

 8. Where do you study? similar to reglan Ovarian cancer is commonly referred to as the ‘silent killer’ because its symptoms can often be confused with other illnesses, such as gastrointestinal disorders

 9. When can you start? viagra impotence pill “Democratic voters tend to apply an ideology shaped by high-profile national struggles to their local voting habits; they may, for instance, associate arguments against regulation with the sorts of spurious claims made by polluters, Wall Street or other robber barons,” he writes.

 10. Would you like to leave a message? tretinoin skin cream benefits Walsh had been touted as a possible replacement for Brabeck, and ultimately Ecclestone, but media reports have indicated he wanted more of a say in running the business than Ecclestone was prepared to agree to.

 11. Good crew it’s cool 🙂 vermox 500mg price They’ve got all that starting pitching in Washington, and ever since the Nationals’ ridiculous $210 million investment in Max Scherzer, they’ve been polishing off the World Series trophy in the nation’s capital, with just about every pundit from here to Tucumcari seemingly buying into it

 12. Can I take your number? diarrhea from metformin “It just looks like any other weekend,” said Angela Olivera,a 32-year-old housewife shopping for children’s clothing at theWestfarms Mall near Hartford, Connecticut

 13. How do I get an outside line? ginseng ohio “(It’s) just reminding them that success and winning at an elite level requires a very high degree of sacrifice and it really requires you to kind of lay your basketball life on the line for those around you.

 14. Have you read any good books lately? urine drug screen and naproxen The report also noted that in recent years, demand has risen for its post-abortion counseling service and last year, almost half of all counseling clients were women and couples seeking this type of counseling.

 15. Canada>Canada ibuprofen vs naproxen for joint pain After the clip, instead of just offering condolences, which everyone did, Greg Gumbel asked the studio panel (Barkley, Clark Kellogg, Kenny Smith): “You wonder if something like this will serve as a rallying point for the Notre Dame team or does all that go out the window once the game begins?”

 16. i’m fine good work adverse reactions to zetia “I talked to Jay Z about us being in Brooklyn, and how it would be big for us to wear the shirts, especially with all the publicity that was at this game because of the royal couple,” Williams said

 17. Have you seen any good films recently? zyrtec contradictions But Richard Giragosian, the director of the Regional Studies Center, an independent Yerevan think tank, says those Armenians who support normalization between Armenia and Turkey will see the invitation as a welcome, if somewhat disingenuous, step.

 18. Photography meldonium amazon Indonesia’s Minister for Maritime Affairs, Indroyono Soesilo, told another news conference: “With the finding of the tail, six SAR (search and rescue) ships are already at the location to search within a radius of two nautical miles.”

 19. Could I make an appointment to see ? imipramine social phobia Bruno Oaikhinan decided to set up a hair salon in a Lagos mall after realising that no matter how the economy is faring, people are always prepared to spend money on their hair

 20. I’m on a course at the moment mylan clozapine registry Cern physicist Diego Tonelli, one of a team of collaborators of the work, explained that the “artificial retina” detects a snapshot of the trajectory of each collision which is then immediately analysed.

 21. I’ll put him on baclofen neurontin In addition to the 19 deaths, Feinberg has identified four people who suffered severe injury such as quadriplegia, paraplegia, double amputation, brain damage or serious burns.He has identified another eight with less serious injuries.

 22. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh rumalaya gel dischem The rich crop of June 1815 – “Waterloo teeth” – would be in demand for years because they came from the young and healthy rather than from the old and diseased.

 23. Who do you work for? prometrium vs provera for hrt But he acknowledged that “the history of philanthropy is littered with well-intentioned inventions that never deliver on their promise”, adding that he hoped the planning undertaken on the Omniprocessor project would mean that it did not join this list.

 24. I’m interested in this position arimidex online usa In its third assessment of the impact of carbon budgets on energy bills, the Committee on Climate Change found fuel poor households will need support which goes beyond existing energy efficiency schemes.

 25. What do you like doing in your spare time? doxepin pill There are over 87,000 different drink combinations at Starbucks, according to the coffee retailer’s website… but how many of them do you know? From flu remedies to Harry Potter-inspired beverages, we highlight the weird and the wonderful brews and infusions.

 26. Could I borrow your phone, please? capoten captopril SYDNEY, Sept 5 (Reuters) – The euro was deep under water onFriday, having suffered its steepest fall in three years afterthe European Central Bank stunned markets by cutting interestrates and embarking on a trillion-euro asset-buying binge.

 27. A book of First Class stamps aleve ibuprofen NAIROBI, March 28 (Reuters) – Four Kenyan ministers vacatedtheir posts on Saturday to pave the way for investigations intocorruption allegations, President Uhuru Kenyatta’s office said,days after he asked those named in a confidential report to doso.

 28. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh sildalis india Now there is a dedicated team of specialists who travel to collect the child, providing expert care for the child from the moment they arrive,” commented Health Minister, Leo Varadkar.

 29. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh tofranil shortage Even after their removal and the roughly 10,000 or so species sitting in laboratory jars waiting to be identified by researchers, there are still 228,445 species on the list.

 30. Free medical insurance zantac infant Her husband Laurent is being held at the ICC, where he faces accusations of crimes against humanity committed during the short war that erupted in 2011 and ended with rival Alassane Ouattara becoming president.

 31. We work together vimax patch price in india It will also face significant difficulty in improving the lives of ordinary Afghans who face hard times as aid flows fall and as contracts with the NATO-led coalition dry up as most foreign troops leave by the end of the year.

 32. This site is crazy 🙂 buy cheap azathioprine oral surgery The Huskies lost their four games against the Pac-12’s best last season, but they’re capable of making things interesting, as they’re on the rise in a deep, talented conference, with a creative new coach who gets the most out of his talent.

 33. We’re at university together clozaril 100 mg clozapine ** Private equity funds Bain Capital and Apax Partners,together with Portuguese conglomerate Semapa, submitteda firm offer to buy Portugal Telecom’s operations in Portugalfrom Brazil’s Oi, three sources said.

 34. I’d like to order some foreign currency trileptal and weight gain However, please note – if you block/delete all cookies, some features of our websites, such as remembering your login details, or the site branding for your local newspaper may not function as a result.

 35. What sort of work do you do? midamor dosage Dawa Khan, a Karachi-based spokesman for Khan’s party, said the government had angered Khan’s team by using disrespectful language about them in parliament

 36. When do you want me to start? dapsone side effects nhs defense official said the State Department had approved the overall F-35 deal, including any offset costs, but the decision to include the European satellite was “purely” that of South Korea and Lockheed.

 37. I want to make a withdrawal diurex max directions Pro-casino lawmakers intend to push back a vote on the bill instead of trying to pass it in the current parliamentary session ending this month, three people directly involved in pushing the casino bill told Reuters on Tuesday.

 38. Could you please repeat that? compazine 10 mg dose Lopez participated in three preseason games and was slated to play in the season opener last week in Boston, but the 26-year-old suffered a foot sprain on Oct

 39. I’m a member of a gym nasonex coupon 2018 Apple is launching its smart timepiece into a Chinese market where President Xi Jinping’s austerity and anti-graft campaign has stigmatized ostentatious gift-giving and conspicuous consumption by officials – who make up a sizeable part of the luxury market.

 40. perfect design thanks diarex assassin polisher “The results of the RCSI malaria vaccine trial, which demonstrate both safety for the patient and a positive clinical and immunological response, are very promising and represent an important step in the development of an effective vaccine for the disease,” commented the study’s senior author, Prof Sam McConkey, head of the RCSI’s Department of International Health and Tropical Medicine.

 41. Best Site good looking allergy asthma celebrex SEOUL, April 9 (Reuters) – Samsung Electronics Co Ltd expects record shipments for its new Galaxy S6smartphones and said it will struggle to meet demand for thecurved-edged version due to production constraints, adding tohopes for a turnaround in mobile sales.

 42. I’m a housewife cheapest asacol Wario’s Gold Mines plucked from Mario Kart Wii, gets a minor facelift, its half-pipe stripped out while the carts that meander across its rickety rails now afford a speed boost upon collision

 43. I want to report a amoxicillin and chlamydia The team he co-owns, Stewart-Haas Racing, said he’s taking it week-by-week, but with only two races left, it’s increasingly likely that the driver they call “Smoke” won’t be behind the wheel until at least next year.

 44. No, I’m not particularly sporty can bactrim treat stds Labour and the Tories have to remember that – to borrow an American phrase – the average man and the average woman is the king and queen of British politics

 45. I’d like to send this letter by furacin and ear infections Across the continent, support is growing for parties and groups outside the mainstream like Syriza, which triumphed in Greece on Sunday after pledging to renegotiate the country’s huge bailout agreements.

 46. I sing in a choir naproxen 500 side effects liver Sam Wyly, 80, who last appeared on Forbes’ list of the 400richest Americans in 2010 with a net worth of $1 billion, isresponsible for around two-thirds of damages and has filed forbankruptcy in Dallas, saying he cannot afford the SEC’s claim aswell as potential tax claims from the Internal Revenue Service.

 47. Have you got any experience? carafate tablets uses I buy my newspaper in the morning from an Egyptian, I can order bagels for breakfast in Hebrew in Bondi, I eat dim sum dumplings for lunch in Chinatown and wood-fired pizza served by Neapolitans in the evening.

 48. perfect design thanks trazodone 50 mg tab apo They have said they see room for compromise in areas such as tax reform and infrastructure, but many of Obama’s programs, which were rolled out in the weeks before the budget’s release, have landed with a thud.

 49. Where did you go to university? retin a cream price philippines Indian drugmakers, including Cipla Ltd, Ranbaxy Laboratories Ltd, and Cadila Healthcare Ltd, are among the companies that will be affected by the latest decision, research firm AIOCD Pharmasofttech AWACS said.

 50. Where do you study? bystolic side effects 5mg On this week’s Daily News Yankees Podcast, Mark Feinsand sits down 1-on-1 with Yankees closer David Robertson to talk about his view of Derek Jeter’s farewell tour and what his first full season as a closer has been like.

 51. No, I’m not particularly sporty claritin and alavert Wind provides valuable international diversification toVimpelcom and its controlling shareholder, Russian tycoonMikhail Fridman’s Altimo, has become even more reluctant to sellsince the escalation of the Russian dispute over Ukraine, thesources said.

 52. In tens, please (ten pound notes) how to grow erythromycin Even a medium-duration intervention with a Mediterranean diet and exercise regime can promise long-term health benefits, especially in people at high risk of developing cardiovascular disease,” added co-researcher, Geoff Middleton, of the University of Lincoln.

 53. A few months astelin nasal spray canada Whether you make like Uma and team it with your favourite skinny jeans for a dressed-down vibe, or go for a classic look with a full-bodied midi skirt, this little number is guaranteed to make every occasion a special one.

 54. I’m only getting an answering machine apcalis jelly 20mg “I am at a stage in my life where it feels right to move on to the next phase of my career — both in golf and business,” said McDowell in the statement

 55. Where do you study? dosage clonidine They’re touting improved email campaigns, greater integration of their political and data networks and the delivery of their tools to down-ballot races across the country

 56. I wanted to live abroad abbreviation for suite ste The Dow Jones industrial average closed up 98.92 points, or 0.55 percent, to 18,057.65, the S&P 500 ended up 10.88 points, or 0.52 percent, to 2,102.06 and the Nasdaq Composite finished 21.41 points, or 0.43 percent, higher at 4,995.98.

 57. I can’t get a signal lisinopril dosage for dogs The overall investigation will be led by the East Midlands Special Operations Unit, headed by Det Supt Kate Meynell, with about 50 officers drafted in from across the region, including Nottinghamshire, Leicestershire, Lincolnshire and Derbyshire.

 58. I’m in a band prometrium 200 mg prezzo The instructor, a Corporal Wood, Timber Wood we called him, said, “Oh bugger it, I’ve forgotten the ear protectors, but you’ll be all right.” So I did the test and was deaf for a week

 59. The manager how to take malegra 100 Arming up — and then waiting for the showdown with the Brooklyn plotters, or with the terrorists who recently urged their online followers to attack shopping centers such as the Mall of America in Minnesota.

 60. Sorry, I’m busy at the moment streptococcus mutans ampicillin Asked by a senior MP if it was a “jihadist, violent extremist promotional video”, he said “yes” before adding: “Shown in one classroom at one moment and that should have been stopped and should not have happened.”

 61. Could I make an appointment to see ? biaxin and penicillin and allergic The featured trusts illustrate how they have dealt with the challenges around safe staffing levels through recruitment strategies, planning establishments, collecting data and other key strategies, said the authority.

 62. Have you read any good books lately? apcalis oral jelly predaj The Dow Jones industrial average rose 56.22 points,or 0.31 percent, to 17,958.73, the S&P 500 gained 9.29points, or 0.45 percent, to 2,091.19 and the Nasdaq Composite added 23.74 points, or 0.48 percent, to 4,974.57.

 63. A staff restaurant aldara feigwarzen rezeptfrei The Dow Jones industrial average was falling 13.1 points, or 0.08 percent, to 17,035.9, the S&P 500 was losing 4.53 points, or 0.23 percent, to 1,992.92 and the Nasdaq Composite was dropping 9.30 points, or 0.2 percent, to 4,582.51.

 64. Could I have an application form? sildigra anaconda Coughlin has a better resume than any potential candidate — including the always-mentioned Bill Cowher, who has not coached since 2006, the latest genius assistant coach (if there is one, let me know) or any hot college coach who will be on the first booster’s private plane back to campus as soon as adversity arrives.

 65. How long have you lived here? bactroban used for boils Burton, 78, was a box office king and sex symbol in the 1970s and 80s, but a series of bad investments and a messy divorce from actress Loni Anderson in 1993 left him on the brink of financial ruin.

 66. Would you like a receipt? que es sildalis “After I posted my Africa diary I heard from the UNHCR office in Beijing that there was an elderly woman who kept visiting again and again,” she says

 67. What line of work are you in? para que sirve el arcoxia de 60 mg “That leaves our policy stance in a confused muddle, which is reflective of the nature of the conflict,” said Brian Katulis, senior fellow at the Center for American Progress, in an interview with Fox News, on the question of whether Assad is a tacit partner.

 68. Sorry, I’m busy at the moment para que sirve el plendil 5 mg The statement said they intended to repay the funds, likely deducting them from any possible civil settlement, and will now be returning the money because they have decided not to pursue a civil case against Pistorius.

 69. How much is a First Class stamp? comprar entocort In an article in The Times newspaper on Thursday, Obama and British Prime Minister David Cameron wrote: “To the east, Russia has ripped up the rulebook with its illegal, self-declared annexation of Crimea and its troops on Ukrainian soil threatening and undermining a sovereign nation state.

 70. Please wait olanzapine history Earlier in the day, Afghan police said gunmen shot and killed a senior official of Afghanistan's Supreme Court, Atiqullah Rawoofi, near his home in a suburb of the capital, Kabul

 71. Who do you work for? betnovate cream india Kerr left broadcasting in the offseason for an NBA coaching gig with the Golden State Warriors, creating a potential opening on the Final Four team even before Anthony’s suspension.

 72. How much is a Second Class stamp? alli refill best price To the contrary, in nominal terms the budget deficit will very probably be higher this financial year than last, further reducing the Chancellor’s scope for a traditional, pre-election splurge of tax and spending giveaways.

 73. Sorry, you must have the wrong number haloperidol decanoate drug class More than 1.2 million people had crowded into over 1,500 schools, civic centers, town halls, gyms and churches used as evacuation centers across the central Philippines, said Gwendolyn Pang, secretary general of the Philippine Red Cross.

 74. What’s the exchange rate for euros? imuran crohs resutls “The media are largely responsible for determining people’spreferences and forming public opinion,” said Sergei Zheleznyak,a member of the United Russia party, which dominates parliamentand is loyal to Putin

 75. Canada>Canada claritin alcohol Windowing — the practice of opening a movie first in theaters and then in other stages of home video, streaming and television release — has been under increasing pressure as smaller screens fight against the prominence of the theatrical big screen

 76. I work for myself acquisto tadalis sx The finding was confirmed after her first-round qualifying match in Wimbledon, but Duval decided to continue to play, winning two more qualifiers and her first-round match in the main draw over seeded player Sorana Crstea.

 77. I’d like a phonecard, please price xalatan It seems the obvious conclusion is the case against default is very strong or the case for default for this government doesn’t look good,” saidKaracadag.

 78. Your cash is being counted reglan infant side effects Herzo’s biggest employer is family-owned Schaeffler, whichhas 9,000 staff in the town, mostly in technical roles producingprecision products for the auto and aerospace industry

 79. Do you know each other? buy erythromycin tablets online “This important settlement, which came about because thisadministration aggressively pushed the case to trial, is theresult of long fought settlement negotiations that pre-dated andpost-dated the trial,” Hoffman said

 80. What university do you go to? cost of asacol in canada The journey takes him from the deserts of Xinjiang, in the far north west, through the mountains of Tibet, to the jungle of Yunnan in the south west and along the frontiers with North Korea and Russia

 81. I’d like some euros benzyl alcohol compazine Prof Fitzhugh, from the Smithsonian Institute in Washington DC, said the disappearance of the Paleo-Eskimos – “within the space of 100 or 150 years, a whole population, a whole cultural tradition” – was something of a mystery.

 82. I saw your advert in the paper deadmau5 zyvox zippyshare “Also here in Scotland we have the SNP who seem to see the May election as some sort of game that gives (former SNP leader) Alex Salmond a new job as kingmaker, as if the election is to be fought and won on the grounds of his ego rather than the fragile state of the economy.

 83. Did you go to university? harga ayurslim himalaya “With that kind of dire prediction from the CDC, and not having seen anything like this before, we had to try everything at our disposal,” said Douglas Mercado, the top USAID official in Liberia.

 84. This is the job description para que sirven las pastillas cataflam dd “Everyone is responsible for their own actions and the fact is that during these last 12 years of Workers’ Party governments, a gang has systematically embedded itself throughout those 12 years, holding onto a base of government support,” he said.

 85. In a meeting norvasc drug Italian state news agency ANSA reported that the two women,ages 21 and 25, used a coin on Friday to damage a second-floorbrick wall on the western side of the amphitheater, which datesto the first century A.D.

 86. How do you spell that? effects of taking meclizine Video sales proved strong even in the US, and it spawned a sequel (Another 9 Weeks, also known as Love In Paris, which again starred Rourke) and prequel (The First 9 Weeks), although Zalman, Basinger and Lyne were not involved in either.

 87. I really like swimming caverta and diabetes Kiev faces a $3.5 billion funding shortfall for this yearand next but the International Monetary Fund has said thegovernment should be able to cover most of it with planned debtissues and an expected $900 million in further donor support.

 88. I’m on holiday cephalexin feline Smith's marital history had been the subject of frequent historical debate, but until recently Mormon leaders had taken pains to present its founding prophet as happily married to one woman

 89. I’m afraid that number’s ex-directory aleve webmd “It’s a PR headache, but it doesn’t affect how consumers view Apple, and it’s not a sign that something is fundamentally wrong at Apple today,” said Carolina Milanesi, chief of research at Kantar WorldpanelComTech, according to the Journal.

 90. I don’t like pubs is diovan a diuretic Since the explosions give off a fairly standard amount of radiation, scientists can calculate their distances by measuring how bright or dim they appear and determine how fast the universe is expanding.

 91. I’d like some euros quibron 300 dose Hopefully he’s in a good place when he gets to camp, he gets the initial week behind him and it gets more back to business for him and he can just go about his work.”

 92. Will I get paid for overtime? purchase metanx online Speaking to the Guardian, the Bafta award-winning actress said she decided to waive her right to anonymity in the wake of a report detailing sexual exploitation of 1,400 children over a period of 16 years in Rotherham, South Yorkshire.

 93. I’m a partner in mycelex cream over the counter On Thursday night, Obama was forced to lobby indignantDemocrats to support the funding bill in spite of the Dodd-Frankrollback provision, even as JPMorgan Chase ChiefExecutive Jamie Dimon was also calling Democrats to support thebill.

 94. Do you like it here? erexin spray reviews Friends Life rose 5.3 percent after Aviva said on Friday it had agreed terms on a possible deal to buy itsrival for 5.6 billion pounds ($8.8 billion), as British pensionreforms put pressure on insurers to find new business

 95. It’s funny goodluck effects of bactrim in children Natalie Bennett joined Brighton Pavilion parliamentary candidate Caroline Lucas – Britain’s first Green MP – to present the billboard in the East Sussex city.Ms Bennett said: “The time for half measures is over

 96. I’ve been cut off prazosin dosage The team’s current accomplishment was made possible by a novel combination of X-ray and neutron scattering tools, developed within the decade, that enabled lattice dynamics measurements and a calculation technique that Olle Hellman of Linkping University in Sweden recently developed to capture anharmonicity (a measure of nonlinearity in bond forces between atoms)

 97. An envelope meclizine hydrochloride 25 mg tablets The west African country had imposed the extreme measure confining its six million people to their homes for 72 hours in a bid to stem a deadly Ebola outbreak which has claimed more than 2,600 lives there and in neighbouring Liberia and Guinea this year.

 98. What do you study? does pristiq cause dry mouth The company founded by former English schoolteacher Jack Mawill decide on its final price after a globe-spanning roadshowthat will kick off in New York on Monday, and is expected tostop in cities from Hong Kong to San Francisco.

 99. Could you send me an application form? tadalis shop “Furthermore, every participant will go further than they thought physically possible as they are exposed to a range of activities and exercises, with a focus on programmes that are easily put into practice when they return home,” she noted.

 100. How much is a First Class stamp? precio del diclofenac 75 Nine of the previous 11 meetings have been decided by a field goal or less, though the Ravens romped 26-6 in Week 2, emerging from a chaotic few days that included the team cutting ties with running back Ray Rice following the release of a casino elevator video that showed him striking his fiancee, now his wife.

 101. We were at school together silvitra reviews And once these horses are taken out of Central Park, they will have to be destroyed, because their owners will not be able to afford to keep them as pets.

 102. Is it convenient to talk at the moment? paroxetine anecdote “Born and raised in the United States, Pugh allegedly turned his back on his country and attempted to travel to Syria in order to join a terrorist organization,” said Brooklyn U.S

 103. I’m on a course at the moment kamagra bestellen waar We encourage lively, open debate on the issues of the day, and ask that you refrain from profanity, hate speech, personal comments and remarks that are off point

 104. A book of First Class stamps price of valtrex 500mg The Palestinian decision to join the ICC has already sparked retaliation from Israel which froze the transfer of more than $100 million in tax funds collected for the Palestinians on Saturday

 105. I’m not interested in football counterindicated to take ciprofloxacin with valtrex Furthermore, while a link was found between asthma risk and the number of times a child had been given the painkiller, this link virtually disappeared when respiratory tract infections were taken into account, ‘making it unlikely that paracetamol is a clinically important risk factor for asthma’.

 106. I’m training to be an engineer does insurance cover viagra Social media was full of embittered Israelis accusing Netanyahu’s supporters of racism, and some vowed to stop donating charity to the underprivileged whom they perceived as being automatic supporters of the right.

 107. A First Class stamp how long does skelaxin take to work The radio spectrum on offer, in the 700 megahertz band, willgo from being used for broadcast television to being used formobile broadband, known as 4G, said the office of Prime MinisterManuel Valls in a statement on Wednesday.

 108. I want to report a tegretol comprar “I am appealing the court’s decision because it is not supported by the law, and it undermines important protections that our courts provide to defendants,” Harris said

 109. How many more years do you have to go? buy bicalutamide uk The two dozen participants learned the best way to brace for a crash, how to open aircraft doors and why to wait until exiting a plane to inflate life vests.

 110. We need someone with qualifications exelon business services company chicago The world’s two largest miners, BHP Billiton andRio Tinto , between them booked close to $50billion in revenue in Singapore in 2013, according to documentsfrom the country’s corporate registry, and posted a combined netprofit of more than $2 billion.

 111. I’d like , please levitra lady The long-running football sim series sold 2.66m copies in the UK in 2014, according to the Entertainment Retailers Association, with Call of Duty: Advanced Warfare coming in at 1.84m.

 112. I can’t get through at the moment zenegra pills buy online ‘Although the pace of expansion remains below that seen at the start of the year, suggesting the sector will only remain a modest contributor to broader economic growth, it is positive to see the sector break its recent sequence of slower growth,’ said Rob Dobson, senior economist at survey compilers Markit.

 113. i’m fine good work prezzo cafergot 3, 2014 /PRNewswire/ –S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), one of the world’s leading providers of financial market indices, and the Korea Exchange (“KRX”) today announced an agreement for S&P DJI to manage the commercial licensing of all existing KRX indices including the KOSPI 200, the premier gauge of equity market performance in South Korea, to potential clients worldwide

 114. Another service? arimidex spelling And the result is with less pressure to carry a team and a franchise, the 34-year-old Romo is having one of his finest statistical seasons and is just behind Aaron Rodgers, tied with Carson Palmer as the second-rated quarterbacks in the NFC.

 115. Would you like a receipt? lithium orotate aspartate BENGHAZI/TUNIS, Dec 13 (Reuters) – Air strikes by forcesloyal to Libya’s recognized government on Saturday hit targetsnear the eastern oil ports of Ras Lanuf and Es-Sider to stop anadvance by a rival force, killing at least four people,officials said.

 116. When can you start? detrol la online ** AstraZeneca said on Thursday it would buyActavis’ branded respiratory drug business in the UnitedStates and Canada for an initial $600 million as it reporteddisappointing fourth-quarter earnings.

 117. Have you got any experience? quibron syrup Be sure to include your name, daytime phone number, address, name and phone number of legal next-of-kin, method of payment, and the name of the funeral home/crematory to contact for verification of death.

 118. Looking for a job buy quibron But there are luxuries and luxuries, and even in an age of serious longevity, there comes a moment when you want to get moving with speed and purpose, realising that, if not exactly short, time is not infinite either.

 119. I’d like to send this parcel to hans spemann prix nobel “I decided to make a commitment as a Muslim and I have never stopped since,” Shanza told Reuters in her family home in Walthamstow, east London where prayer mats hang from the walls alongside modern, family portraits.

 120. We’ve got a joint account motilium 1 mg ml posologie The DUP have made very clear they believe they have a cast iron legal case to seek a judicial review challenging the BBC's decision, and potentially bring these TV debates to a grinding halt

 121. Yes, I love it! contradictions of valtrex The BBC's economics editor Robert Peston said that “the longer the uncertainties persist, the more prolonged the UK will suffer from an elevated cost of finance, and the greater the harm there will be to economic growth – both sides of the border.”

 122. I’m sorry, I didn’t catch your name retin a cream nz DAVOS, Switzerland – Central banks have done their best to rescue the world economy by printing money and politicians must now act fast to enact structural reforms and pro-investment policies to boost growth, central bankers said on Saturday.

 123. No, I’m not particularly sporty doxycycline usage But like any other major purchase — particularly purchases that requirehaggling — it’s important to know the obstacles you’ll face at the dealership.

 124. I’ve got a part-time job maxalt tablet fiyat A video, seen by Reuters, of the executions in September of Chadian herdsmen by a group identified as an offshoot of Boko Haram in Chad is viewed by local politicians and residents as evidence of the feared spillover of the Islamists’ violence.

 125. Could you ask her to call me? hind abana They went to Towny for hitting instruction, and began honing their hand-eye coordination by trying to hit the tops off of the Cool Whip containers Townsend whizzed at them.

 126. I hate shopping entocort ec We further refine the algorithm to distinguish business partners (whose stock prices should move in the same direction) from competitors (whose stocks should move in opposite directions)

 127. Could I order a new chequebook, please? toradol nsaid It’s OK, though, to be honest with your older kids and give choices.For instance, you may not be able to afford to take the entire fifth gradeclass laser tagging

 128. I read a lot zovirax bez recepty But for the past two decades, a dedicated group of musicians have overcome all sorts of obstacles to attend rehearsals of a symphony orchestra – the Orchestre Symphonique Kimbanguiste.

 129. I’d like to pay this in, please trileptal weight loss Imagine if prosecutors in South Africa had declined to bring charges against Pistorius or Mr Dewani, deciding, like US grand juries in the cases of Michael Brown and Eric Garner, that there was insufficient evidence.

 130. What’s the interest rate on this account? cozaar 50 mg prix If your iPhone is one of the more recent models and you receive an error code or alert message saying it cannot be installed, you may need to free up some storage space

 131. How many are there in a book? cardura prostate But at the same time, showing anxious behaviour puts the victim in a weak position and makes them an easy target – leading to a spiral of abuse,” explained Dr Ana Sanz Vergel of the University of East Anglia.

 132. What’s the current interest rate for personal loans? zoloft lyrics ween PERTH, Australia, March 10 (Reuters) – Global miner RioTinto expects some 85 million tonnes of ironore capacity to be taken out of the world market in 2015 becausea price slump has made it too costly to produce, on top of anestimated 125 million tonnes last year.

 133. I want to report a midamortho That could mean, for example, English MPs alone deciding the detail of legislation that affects England, with the whole UK parliament – including MPs from Scotland – deciding the broad principle.

 134. I like it a lot digoxin package insert George Clooney Hollywood heart-throb bid goodbye to single life on Saturday when he married human rights lawyer Amal Alamuddin in a private ceremony at the 7-star Aman hotel on the Grand Canal.

 135. I’m training to be an engineer que es eriacta Fancy a look at the projects currently in the works at 13 of England’s most creative companies? The Telegraph goes behind the scenes at some of the top 50 creative firms, as chosen by Creative England, which funds game, app and film production.

 136. I work with computers femara follistim “He love sweets,” says Chau, who captioned a photo of his mini-me at Harlem bakery Dough Loco with, “Woah, lemme at those Chocolate Sprinkles and Maple Miso Doughnuts.” And at a recent visit to Petite Shell bakery on the Upper East Side he wrote, “Salivating over the incredible chocolate Nutella Babka.”

 137. Languages propecia rezept The NTSB said that a student engineer was operating the train at the time, with Steele monitoring at his side in the cab-control car, and placed the train into emergency braking eight seconds before the collision.

 138. I love the theatre comprar erectafil 20 Football changes and time changes, you’ve got to kind of tweak things along the way every couple of years, try to put your own spin on it and that’s what I tried to do.”

 139. Insert your card order finpecia online “When I made the decision to run for public office, I did so because I firmly believe that my generation’s voice, fresh perspective and innovative ideas can help solve some of our state’s most challenging issues,” she continued.

 140. A staff restaurant tadapox contrareembolso españa Homes and Community Renewal, the agency that oversees state-administered affordable housing, sent a letter to RiverBay, which oversees the co-op’s 15,000 apartments, saying the move violated state regulations as well as the terms of a $621 million refinancing deal with Wells Fargo and federal agencies in 2012.

 141. I quite like cooking buy amaryllis plant Studies should focus particularly on “children who stand to gain a lot from these things — low socio-economic status children that may not be receiving a lot of other enrichment at home or in other activities,” said Patel

 142. I’m from England precio de las pastillas danazol “Electronic warfare, electronic attack, anti-submarine warfare – all of these higher end areas – will fall further behind because we’re just not investing in them,” he said in an interview at a conference at the Reagan Presidential Library.

 143. I enjoy travelling minocin iv price However, if the child was sharing a bed with parents at the age of two, they had an increased risk of experiencing wheezing between the ages of three and six

 144. Which university are you at? xalatan tropfen preis if our students don’t understand that we have fundamental rights given to us, afforded to us by our Constitution, things like freedom of the press, like conversation, like assembly, like religion, like speech, can that be good?” he said.

 145. One moment, please zyprexa weinstein egilman Particularly for older adults with multiple serious illnesses and functional limitations, the risks of low blood sugar, or hypoglycemia, may outweigh the benefits of tight blood sugar control, the authors write.

 146. In tens, please (ten pound notes) what mgs does oxybutynin come in The Kepler space telescope is biased towards seeing planets very close to their stars, that are too hot for liquid water, but the team extrapolated from Kepler’s results using the theory that were used to predict the existence of Uranus.

 147. A packet of envelopes does clindamycin treat swollen glands But Houston’s family was conspicuously absent from the premiere, which took place at the Paley Center for Media, located just blocks away from The Beverly Hilton hotel, where the 48-year-old Houston drowned in her guest room in February 2012

 148. We’d like to invite you for an interview invaga replaces risperdal Among the president’s most urgent priorities will be seeking authorization from Congress to arm more moderate elements of the opposition fighting Syrian President Bashar Assad

 149. This is the job description best site to buy viagra uk In a bid to help companies andbuild bridges, lobby group Tech London Advocates holdsoccasional “Home Office Hours” where government officials helptech firms navigate the paperwork needed to sponsor an employee.

 150. Looking for work homeopathic naltrexone No one immediately claimed responsibility for the attack, but Yemen’s local Al Qaeda branch has carried out similar assaults in the past against the army and police in this impoverished Arabian Peninsula country, viewing them as U.S

 151. I’ve been cut off buy cheap asacol Sunday morning, while delivering a report in front of the Bills hotel on “SportsCenter,” one of the unwashed masses disrupted his recitation by yelling an obscenity

 152. I can’t get a signal decadron injection for poison ivy “In no case, in none of those countries, involving many hundreds of thousands of birds, has there been any serious human infection so I think we can quite safely say why should England be any different, and be a little relaxed about it.”

 153. I like watching football spemann organizer xenopus The discussions, which have begun in earnest in recentweeks, could lead to settlements that would resolve U.S.accusations of criminal activity in the currency markets againstBarclays Plc, Citigroup Inc, JP Morgan Chase & Co, Royal Bank of Scotland Group Plc and UBS GroupAG, Bloomberg said.

 154. How long have you lived here? bactroban treatment for Metropolitan Transportation Authority spokeswoman Amanda Kwan said that no smoke should have come into the train because the windows and doors are sealed, but some of the 540 stranded straphangers said smoke could be smelled in the train cars.

 155. I’d like to cancel this standing order image of altace pill Basta said an independent examiner is more likely to beappointed under the legal standard in Chicago and said thetransfer of assets out of the operating unit will be scrutinizedregardless of which court handles the case.

 156. I can’t get through at the moment furacin pomada precio President Obama is scheduled to appear personally before the United Nations Security Council to urge the panel to call on UN member countries to enact global bans on traveling to fight in foreign wars and to impose sanctions on nations that refused to do so.

 157. What do you want to do when you’ve finished? precio doxazosina Like all good mobile games content, Best Fiends is free to download with revenues coming from the ubiquitous in-app purchasing, a model that now appears to be an industry standard

 158. Did you go to university? miscarriage rates on clomid According to the most recent maternal death figures for the other two Dublin maternity hospitals, the Coombe recorded five mothers’ deaths in the four years 2009 to 2012, while Holles Street recorded four deaths during the same period

 159. I saw your advert in the paper who makes amitriptyline In recent months, Greenpeace activists have accused PrimeMinister Narendra Modi’s government of watering downenvironmental rules after it allowed industries to operatecloser to protected green zones.

 160. Could you ask her to call me? itraconazole iv package insert The Egyptian president is not planning to conduct that theological exercise himself, but he is telling imams and mullahs unambiguously that, should they brace for a fight, he will provide them political cover in Egypt and the Arab world generally.

 161. Cool site goodluck 🙂 fucidin antibiyotik fiyat Another situation had me luring foes into a room by firing off a couple of rounds as a distraction, before bailing round the corner and sniping the lot with a silenced 9mm through two sets of windows.

 162. Thanks funny site vermox tabletki apteka “Clearly more work will be needed before these systems can be used independently at home as a routine treatment option, but there is now real hope that this technology has the potential to transform the lives of people with Type 1 diabetes within a generation.”

 163. Is there ? bactroban ointment The question worth considering is when does drawing conclusions in a “mature” investigation switch from being premature to overdue? Given the massive investment of federal resources more than three months ago in Ferguson — not to mention the thorough state grand jury investigation —it is hard to imagine that any significant evidence remains uncollected

 164. Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? azithromycin uk boots The police statement from the canton of Vaud described the man’s survival as “miraculous.” He apparently got lost while attempting to “free ride” back to his ski resort and eventually fell into a stream.

 165. Could you send me an application form? side affects of celexa Miquel Roca, a lawyer for Princess Cristina, said last week that she is “upset” about having to sell her Pedralbes home because it was “something in which she had invested her hopes”.

 166. Could I ask who’s calling? atrovent inhalation preis In March it was announced that health and social care partnerships would be piloted in 29 areas in England, although so far only Greater Manchester has gone as far pooling its entire health and care budget.

 167. A company car dizziness from metoprolol “Releasing any of the records would violate state statutes protecting her right to privacy and confidentiality, no matter how long ago she died,” Jacqueline Hoell, a state assistant attorney general, told the court

 168. What’s the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? quibron sr dose Investors pulled $27 billion out of UK financial assets lastmonth – the biggest outflow since the Lehman crisis in 2008 -data compiled by London-based consultancy CrossBorder Capitalshowed, as worries about Scotland hit home.

 169. I support Manchester United parcopa vs sinemet efficacy Largely driven by rapid increases in lung cancer deaths among men as a consequence of the tobacco epidemic, the overall cancer death rate rose during most of the 20th century, peaking in 1991

 170. I like it a lot clindamycin rapid infusion legal case It started with Derek Jeter and Brett Gardner running themselves into an embarrassing double play off a double-steal attempt in the first inning, and then in the late innings the Yankees left runners on base everywhere, before Carlos Beltran finally got thrown out at home in the seventh on McCann’s fourth hit of the night

 171. Have you read any good books lately? motilium-m 10 mg India is facing several challenges on the coal front,including uncertainty over private mine ownership, an inabilityto mine and transport sufficient supplies, large losses atgenerators forced to sell at regulated prices that are belowcosts and a lack of money to pay for imported fuel.

 172. Thanks funny site comprar mesilato de doxazosina 4 mg “The other thing is that anybody who has used the internet in Cuba will know that a prospective host is unlikely to be able to respond immediately given the shockingly slow internet there, which reminds me of what you used to find across the developing world in the early 1990s.”

 173. I’m in a band wohnung kaufen gran canaria privat Yankee legions are understandably frantic after watching 72 total players changing teams at the winter meetings, 17 involving Dodger deals alone — and Brian Cashman coming home with nothing to show for his time under the San Diego palm trees but the gaping hole in the middle of his rotation

 174. Jonny was here aricept side effects in elderly These black clouds near the top of the nebula also offer potential sites for the future formation of new stars,” the intergovernmental astronomy organization, which also operates the Very Large Telescope in northern Chile, added.

 175. Incorrect PIN paxil hci Business schools certainly welcome parents when they come tovisit their enrolled students, and tolerate those who join their children on ageneral admissions tour

 176. Looking for a job zyrtec in meth Libya’s government said more than 20 people had been killed in the latest battles between factions seeking to control Tripoli airport, while fighting led to a huge fire at the city’s fuel depot.Rival groups from the towns of Misrata and Zintan have been fighting for nearly three weeks over control of the capital’s airport in the worst violence since the 2011 civil war that ousted Muammar Gaddafi

 177. Can I use your phone? indocin street price Osman Iqbal, 37, was caught after fellow officers became suspicious after seeing him arrive at work in a Ferrari worth about 170,000 — and they began to investigate how an officer earning a modest salary could afford to be behind the wheel of such a car.

 178. Have you got any ? lasix order online As new research by Nikon shows that one in ten Brits take a picture of the weather every day, we take a look at some of the most dramatic scenes captured by professional extreme weather photographers

 179. I saw your advert in the paper cardura xl 4mg doxazosina At 12:32 p.m., the Dow Jones industrial average fell158.98 points, or 0.88 percent, to 17,818.44, the S&P 500 lost 11.95 points, or 0.57 percent, to 2,069.24 and the NasdaqComposite dropped 9.00 points, or 0.18 percent, to4,920.51.

 180. Do you like it here? aricept drug memory loss IS fighters, known for beheading their enemies or captives, raised the stakes for the West by cutting off the heads of two Americans and a Briton in videos posted on the Internet that showed the prisoners bound in orange jumpsuits.

 181. What are the hours of work? indomethacin nombre generico Just this week, fledgling Australian producer Western DesertResources, operating at a rate of 3 million tonnes a year,called in administrators as it was unable to work out a debtrepayment schedule with its lenders.

 182. Do you know the number for ? generic bimatoprost on sale — One of the times when Phil Jackson was talking about his Knicks this season, he mentioned that they needed to be using their “soft brains” and watching them play their way to 5-36, you have to say, mission accomplished, right?

 183. Can you hear me OK? duricef 500 The scheme, which pays out an income for life to retireesbased on average career earnings, has 350,000 members, including203,000 active members of staff, and has a 3.4 billion poundshortfall in funds to pay forecast liabilities.

 184. Remove card meldonium buy uk With cameras rolling, Ravenel stood on his porch, quoting the ancient Greek statesman Pericles and talking about how electing an independent would better balance the country’s two-party political system.

 185. Could you tell me the number for ? ?zenegra 100 Secondly, with a Stakhanovite interest in SATs and stats, in exam results rather than enlightenment, worksheets mistake mere data for educationally rich information

 186. How do you spell that? loperamide imodium overdose An AirAsia Zest plane carrying 159 people overshot the runway and got stuck in a muddy field Tuesday at an international airport in the central Philippines after landing from Manila in windy weather, officials said

 187. Jonny was here dapsone 25 mg uses Abbott said Wednesday afternoon that Wheeler was still with the doctor and no further decisions have been made, though the agent is looking into setting possible second opinions

 188. Jonny was here tretinoin and benzoyl peroxide Relations between Rodriguez, MLB and the Yankees became so heated in late 2013 and early 2014 that baseball executives and team officials hired extra security for protection, going so far as to have their homes and offices swept for bugging devices and employing bodyguards to accompany them, according to sources.

 189. I’m a housewife methocarbamol interactions The “big guys” are Brazil’s Vale and AngloAustralian giants Rio Tinto and BHP Billiton , who are flooding the market just as China’sgrowth has slowed, depressing prices and making a bond saletough at the yields Fortescue was willing to pay.

 190. I can’t get a signal adverse reactions of depo provera The Armonk, New York-based technology company said its services will be based remotely in the cloud, and offer companies ways to make use of the new and multiplying sources of data such as building sensors, smartphones and home appliances to enhance their own products.

 191. I’m unemployed amantadine buy online Industry giant Apple Inc is considering using sapphire screens in more expensive models of its new, larger iPhones if it can get enough of the material, the Wall Street Journal reported earlier this month, citing unnamed sources.

 192. I can’t hear you very well lotrimin jock itch spray side effects First the war, then the massacre in his town, Srebrenica, which killed about 8,000 Muslims and turned his family into refugees, and then a shattered dream of a new start in a quiet home with his mother, wife and two children.

 193. Nice to meet you asacol contraindications “It's much harder to win over people at the high-end than the mid-tier, and it costs more money to do so, especially if you're not one of the top few handset brands,” said Carolina Milanese, chief of research at KWP ComTech.

 194. I’m in my first year at university avanafil news “We have prepared this final report with the compassionate support and encouragement of Pope Francis,” Archbishop Jose Rodriguez Carballo, the secretary of the Vatican congregation for religious orders, which prepared the report, said at the press conference.

 195. I went to how slowly increase levothyroxine On abortion, Clinton said abortion should be “safe, legal, and rare”: Here, he implicitly presented abortion as a negative, yet did so in a way that allowed him to champion its legality alongside services that would, on balance, reduce the need for abortions.

 196. I’m sorry, I didn’t catch your name ibuprofen with ponstel Col Rai's last status update on WhatsApp, a messenger service mobile app, read: “Play your role in life with such passion, that even after the curtains come down, the applause doesn't stop.”

 197. How much were you paid in your last job? newborn breathing luvox So can we be sure this is not happening elsewhere? It's a question that always gets asked when these reports are published – and the sad truth is that there can be no guarantees.

 198. Enter your PIN himalaya speman pills The Japanese government offers a low annual vehicle tax rate for kei cars – micro-mini vehicles powered by engines sized at 660 cubic centimeters or less – which Detroit doesn’t make

 199. An estate agents prometrium dose to induce period But Los Angeles Superior Court Judge James Brandlin said Brown was responsible for following the terms of his probation and Brandlin ordered that it be revoked, but allowed the R&B singer to remain free at least until the upcoming hearing.

 200. What’s the current interest rate for personal loans? slimex 15 sprzedam uk This would, Mr O’Brien said have left the health service with very little room for manoeuvre and lead to measures ‘that would have a direct adverse impact on the level, quality and quantum of care provided to the most vulnerable in our society’.

 201. How many would you like? moduretic medscape The ruling raises the bar for prosecuting individuals whoare one or more layers removed from sources of confidentialinformation, said Marc Powers, a securities lawyer withBakerHostetler, adding that prosecutors had been “pushing theboundaries” in many recent such cases.

 202. I’m sorry, he’s tretinoin face cream He noted that despite many people engaging in low levels of physical activities, the majority of respondants rated themselves as relatively fit, ‘suggesting that many families are in denial about their physical fitness levels’.

 203. How do you spell that? cardura generic price “So we could have gone down the hospital route, but we wanted to give Dad a good death, because you get one death, and I strongly believe that you should make it as a good as an experience as possible.

 204. I enjoy travelling tretinoin comprar This proliferation of Wi-Fi interfaces means more mobile devices and their associated data (including HD video) find themselves on corporate networks, while the capacity and data rates enabled by 802.11n may at times seem barely adequate to support this […]

 205. When can you start? bioidential estradiol hormone therapy The mother of Simon Cowell’s son Eric looked more in love with the music mogul than ever, and it’s not hard to see why Simon couldn’t keep his hands off her in her gorgeous semi-sheer crotchet lace cover-up, which didn’t leave too much to the imagination.

 206. We’re at university together prostate medication avodart side effects “There are others who we never thought five years ago wouldbe competitors for us,” Fields said on Wednesday, stopping shortof naming which companies were emerging as sector rivals.Software maker Google recently unveiled an autonomousvehicle.

 207. I do some voluntary work pregnancy coumadin While praising his pal and longtime collaborator, the headstrong rapper said he remembered advising Legend not to use the word “ordinary” in the title of his smash-hit breakout single, “Ordinary People,” back in 2005.

 208. The National Gallery tegretol syndrome Oil-rich Scotland accounts for about one-tenth of the UK’s gross domestic product, and opponents of independence fear a split would weaken all sides and could damage British diplomatic clout, even raising questions over the UK’s permanent seat on the U.N

 209. I’m sorry, I didn’t catch your name buy aygestin These street thugs of egoist party leaders are trying to unseat an elected Government like in Egypt, Thailand and in Ukraine must be defeated because then what is the use of having free & fair election costing millions

 210. Free medical insurance trental 400 mg prix “Given the amount of work remaining, and considering theupcoming holidays, the company does not currently expect tocomplete the transaction before the first quarter of 2015,”Sysco said in a statement on Monday.

 211. How long are you planning to stay here? prazosin hcl 1mg cap ptsd “We’re desperate for Esa to participate in this huge international effort to bring back these amazing samples and explore the origins of the Solar System,” said Dr Ian Franchi from the MarcoPolo consortium.

 212. Very Good Site requip 4 mg cena Oil ministers from the Organization of Petroleum ExportingCountries (OPEC) meet on Thursday in Vienna, with some of its 12member states wanting to cut at least 1 million barrels per dayof production to support prices.

 213. Nice to meet you fake viagra bangkok In Montana, oil patch arrests rose by 80 percent between 2008 and 2012, and drug investigations initiated by the state Department of Justice in that area nearly tripled between 2010 and 2013, according to state Attorney General Tim Fox.

 214. How many are there in a book? betamethasone valerate Sterling fell more than 1 percent – its biggest one-day drop in 13 months – to $1.6141, long-dated government bonds tumbled and 3.5 billion pounds ($5.7 billion) was wiped off the market value of six London-listed companies with large exposure to Scotland.

 215. Best Site Good Work buy finasteride online pharmacy * Natural resources conglomerate Freeport-McMoRan Inc has hired Goldman Sachs Group Inc and BarclaysPlc to help find private equity firms that will financesome of its projects, according to people familiar with thematter.

 216. Could I make an appointment to see ? where to buy oxytrol in canada Based on this forecast, civil aviation authorities may issuea notice but it was the responsibility of individual airlineswhether they would operate and how they would adapt their flightschedules, Eurocontrol said.

 217. We need someone with qualifications caverta walgreens The proposal requires high school students to correctly answer 60 of 100 questions on the civics portion of the test new citizens must pass

 218. No, I’m not particularly sporty aleve naproxen dose The maneuver, which has come under intense scrutiny since an unarmed New Yorker died last July after a policeman gripped him around the neck, already is banned under the police department’s internal rules.

 219. Could you tell me my balance, please? sildalis sildenafil Imran on November 30 had announced that he would shutdown different cities of the countries to pressurise the government as part of his next plan

 220. I’m interested in paxil and cocaine “The results of the RCSI malaria vaccine trial, which demonstrate both safety for the patient and a positive clinical and immunological response, are very promising and represent an important step in the development of an effective vaccine for the disease,” commented the study’s senior author, Prof Sam McConkey, head of the RCSI’s Department of International Health and Tropical Medicine.

 221. Where do you live? orographic lifting cloud type As Obama prepares to make that annual trek up Pennsylvania Avenue to address Congress once again, here’s a look back a year later at five of the promises he made — and which got fulfilled and denied.

 222. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh prednisone dose pak directions in spanish “Supplies of military equipment and enemy fighters from the Russian Federation are continuing,” military spokesman Andriy Lysenko told a briefing in Kiev, describing a column that included 16 big artillery guns and 30 trucks carrying troops and ammunition as well as 32 tanks.

 223. I’m interested in this position midamor dosage There was no statisticallysignificant difference in PFS between patients on simtuzumab andthose on the placebo, Gilead said on Wednesday.

 224. I can’t hear you very well urispas 200 kaina Officials trying to sustain growth and avoid financial turbulence have shown that rolling out market reforms doesn’t mean an end to their intervention

 225. Not in at the moment thuoc micardis telmisartan 40 mg Thomson Reuters is the world’s largest international multimedia news agency, providing investing news, world news, business news, technology news, headline news, small business news, news alerts, personal finance, stock market, and mutual funds information available on Reuters.com, video, mobile, and interactive television platforms