Interjú

Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás? – interjú a zsűri elnökével, dr. Szilárdi Rékával


Évek óta a HungaroCon elnevezésű éves magyar sci-fi találkozó záróakkordja a Zsoldos Péter-díjak átadása. Idén az új összetételű zsűri meglepő döntéssel állt ki: sem regény, sem novella kategóriában nem osztottak ki díjakat. Az SFportal.hu ennek kapcsán kérdezte dr. Szilárdi Rékát, a zsűri elnökét.

SFportal.hu: Az már megesett a Zsoldos-díj fennállása alatt, hogy regény kategóriában nem osztottak ki díjat, de több mint húsz év után ez az első eset, hogy a zsűri a novellák között sem talált arra érdemeset. Biztos, hogy az új zsűrinek ezzel a sebészi munkával kellett nekilendülnie a magyar sci-fi scénának?

Dr. Szilárdi Réka: Ha egy szóval kellene válaszolnom, azt mondanám: biztos.

Ám fontos, hogy nem ezzel az attitűddel álltunk neki a feladatnak, nem volt ilyen előzetes koncepció.

A döntésben a folyamat végén mindannyian egyetértettünk, és hogy a felvetett metaforával éljek, a sebészi munka gyógyító is tud lenni. Szeretném megvilágítani, hogy a zsűri célja nem az volt, hogy bárkit elbátortalanítson, hanem az, hogy a díj nívóját hitelessé tegyük. Mindezt úgy, hogy a kiküldendő javaslatokban rávilágítsunk a lehetséges fejlődési irányokra és biztassuk a hazai szerzőket a további irodalmi munkára.

Ha a szikét alapmetaforának tekintjük, akkor szeretném behozni a hozzá szorosan kapcsolódó gyógyító kötés szimbolikus képét is, és inkább ezt hangsúlyozni. Ugyanis – bár erről senki nem beszél – az eddigiekhez képest az is egyedülálló a díj történetében, hogy az értékelésekkel közvetlenül szólunk a szerzőkhöz, ezáltal áttételesen és konstruktívan együtt dolgozunk velük.

SFportal.hu: Mit lehet tudni az új zsűri összetételéről? Kikből áll a döntőbizottság?

Dr. Szilárdi Réka: A tagok jelölésére az Egyesület javaslatokat kért, és a beérkezett szavazatok alapján állította össze az új bizottságot. A bizottság tagjai: Csák Tamás, Fiala Zoltán, Dr. Makai Péter Kristóf, Székelyhidi E. Johanna, valamint jómagam. Az új összetételről mindent el lehet olvasni a Zsoldos-díj honlapján, minden zsűritag ismertetője publikus az oldalon, ezért ennél hosszabban talán itt fölösleges kifejteni a továbbiakat.

SFportal.hu: A Zsoldos-díj zsűrijének ön által aláírt nyilatkozatában „alaposan kidolgozott szakmai szempontok”-ra hivatkozik. Ezek ismeretének a hiányában azonban nem lehet értelmezni a zsűri döntését. Mik ezek a szakmai szempontok?

Dr. Szilárdi Réka: A részletes szempontokat az Avana Egyesület dolgozta ki; mi ezzel egyetértettünk. Az egységes pontrendszerben a következő itemek szerepeltek:

Világépítés:
háttérvilág kidolgozottsága,
ötletessége,
hitelessége,
Karakterek:
kidolgozottsága,
ötletessége,
hitelessége,
Leírások:
jelenléte,
érzékletessége,
illeszkedése a szövegbe
Dramaturgia:
feszültségkeltés,
érdeklődés fenntartása,
figyelem irányítása,
információadagolás,
hitelesség,
Párbeszéd:
követhetőség,
előrevivő dialógusok,
karakter-azonos stílusok,
Máshova nem sorolható:
koherencia, ok-okozat, logika
Nyelvezet, stílus
Egyebek:
humor,
ötlet,
nevek, szimbólumok,
Általános összbenyomás

Természetesen mindezt úgy, hogy a regény és novella közötti műfaji különbségeket és jellegzetességeket is figyelembe vesszük. Elképzelhető, hogy ezeket a szempontokat a következő évben, a nevezésnél jobban kell majd kommunikálni.

SFportal.hu: Mit tekint a zsűri a műfaj jellegzetességeinek manapság?

Dr. Szilárdi Réka: A science fiction zsánere elsősorban a populáris kultúrában jelenik meg. Mint ilyennek, vannak speciális jegyei, és tematikusan gyorsan változik, mivel érzékenyen reagál a világ változásaira. Ugyanakkor, ahogyan az nyilatkozatban is elhangzott, a cselekményvezetés, az írói eszközök, a dramaturgia, a teljes szöveg arányai, az egyes szereplők motívumai, valamint a hihetőség és a világépítés mind-mind fontos részét képezik a műfajnak, csakúgy, mint a stílus vagy a nyelvhelyesség.

Ezeket nem manapság valljuk így, ezek állandó irodalmi értékei egy munkának.

A témafelvetések szintjén azonban lehet kortárs változásokról beszélni. Ha valaki science fictiont ír, eszébe jut egy jó téma, egy dramaturgiai fordulat vagy éppen egy sajátos írói koncepció (pl. az elbeszélés időrendjének megváltoztatása, vagy elbeszélői szerepbe beiktatott trükkök, stb.), akkor érdemes alaposabban utánajárni, hogy a nemzetközi mezőny erről a témáról miket és hogyan ír.

Igen fontosnak tartom azt, hogy hiába van egy jó ötlet, ha az vagy a cselekmény rovására van kibontva, vagy az írói eszközök szintjén a kifuttatás nem lesz teljesen kerek egész.

Egy trendekhez alkalmazkodó jó science fiction egyszerre tud ötletben és kivitelezésben szenzitív lenni úgy, hogy maga az ötlet illeszkedik a jelenkorhoz, és a kiválasztott írói koncepció is következetes tud maradni.

SFportal.hu: Mik azok a nemzetközi trendek, amiknek meg kell/kellene felelniük a magyar íróknak? Pár konkrétumot fel lehetne sorolni?

Dr. Szilárdi Réka: Ez egy rétegzett dolog.

Egyrészről az egyik legfontosabb trend mindig az eredetiség, a kortárs társadalmi, morális vagy technológiai kérdések involválása a pályamunkába, valamint az ötlet kiteljesítésének módja (legyen szó például a narrátori pozícióról, a cselekményvezetésben megjelenő finomhangoltságról, vagy éppen a csattanó exponálásáról). Például egy csavarra épülő szövegben nem elegáns minden szálat elvarratlanul hagyni, és teljesen kilépni a történetből, vagy az időperspektívák összekeverésének kell, hogy legyen egy jól meghatározható, logikai oka a történet szempontjából.  

Egy sokszor tematizált ötlet esetében (pl. robotok, időutazás, klónozás, klímakatasztrófa, stb.) már eléggé érdekes lehet, hogy a szerző valamennyire reflektáljon a kortárs sci-fi-re a munkáján keresztül. Ez alatt nem azt értem, hogy irodalomelméleti felkészültséggel írjon valaki, vagy ismerje az összes nemzetközi regényt és novellát. De nem szabad érintetlennek maradunk a saját témáinkban a világirodalmi termést illetően, mert ha így teszünk, akkor gyakran klisébe futhatunk bele. Például lényegesnek tartom, hogy ha valakinek támad egy új ötlete, akkor nézzen körül, hogy az a téma milyen feldolgozásokat élt meg. Ha ez az ötlet egy újfajta írói koncepcióra vonatkozik, akkor szintén.

Egy kevésbé mainstream témakörben pedig önmagában a problémafelvetés módja és az előbb említett írói eszközök alkalmazása lényeges, mint ahogy könnyed témáknál a szerkezeti ellensúly, a humorkezelés és annak szövegbeli arányai elemi fontosságúak.

SFportal.hu: Szintén a nyilatkozatban olvasható „90%-os értékelés” valamiféle számszerűsített értékelést sejtet. Megtudhatunk erről valamit?

Dr. Szilárdi Réka: Igen. Ez az a részletes pontrendszer, amit említettem. Minden zsűritagnak – egymástól függetlenül – pontoznia kellett, nemcsak a rigorózus rubrikákon keresztül, de egyszerre a pályaművek egymással való összehasonlításán keresztül is.

SFportal.hu: Talán elfogadhatóbb lett volna a döntés, ha az azzal együtt az egyéni értékelések is napvilágot látnak. Ez miért maradt el, és mikorra várható?

Dr. Szilárdi Réka: Nem maradt el az értékelés, azonban a pontszámokat egyúttal szöveges javaslatokra váltani újabb időigényes feladat. A zsűritagoknak meglehetősen nagy munka ekkora novella- és regénytermést (10 regény, 64 novella) elolvasni, az összeállított szempontok szerint pontozni, és mivel a szöveges értékelések gondolata csak a döntés után született meg, ezért ennek határidejét szeptember végére, október elejére tűztük ki, ami ha belegondol, nem hosszú idő. 

Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az egyes pályaművek részletesebb reflexióihoz az újbóli olvasás is feladatunk, ezért ha mindezt lelkiismeretesen akarjuk elvégezni, akkor az nem egy hétig tart.

Másfelől a zsűritagok közül egyikünknek sem ez a főállása, azaz önkéntesen, önszorgalomból veszünk mindebben részt, ezzel együtt épp a szerzőket minősítenénk komolytalannak, ha a megbeszéltnél rövidebb idő alatt akarnánk ezt lezárni.

Összességében úgy gondolom, hogy mindezekhez képest viszonylag hamar elkészülnek az értékelések.

SFportal.hu: Mit javasol a zsűri az íróknak, akik idén novellát írnak?

Dr. Szilárdi Réka: Azt javasolnám, hogy semmiképp ne keseredjenek el. Nem az volt a szándék, hogy bárkibe is belefojtsuk a szót, vagy elégtelennek minősítsük bárki munkáját is. Az, hogy nem osztottunk idén szakmai díjat, nem azt jelenti, hogy a pályaművek minden része értéktelen lenne. Sok novellistánál, regényírónál találtunk nagyon jó ötleteket, mások a kivitelezésben voltak jók.  Tehát folytassák tovább, fejlesszék magukat, és az Egyesület, illetve mi is szívesen segítünk a munkáikban a zsáner, az irodalmi stílus vagy dramaturgia-építés tekintetében is.

Ezt könnyítik majd a szöveges értékelések, és ebben jelenthet lehetőséget például az Avana írótábora, a SZINT, ami ebben az évben indult, elkötelezett tartalmi és szervezői szándék áll mögötte, és ha jól tudom, a tervek szerint a további években is folytatódik.

Emellett nagyon fontos szempontnak tartom az irodalmi szerkesztői munka javítását is, leginkább nyelvhelyesség és stilisztika tekintetében. A Zsoldos-díj esetében már megjelent szövegekről van szó, néhány esetben azonban mintha nem is lett volna egyes szövegek mögött szöveggondozói, korrektori munka. Azt gondolom, hogy ezt semmiképp nem hagyhatjuk így. Sem a könyv-, sem a folyóirat-kiadás nem spórolhatja meg a hozzáértő szerkesztők munkáját.

SFportal.hu: Számít-e, hogy az írók komoly témát boncolgatnak? Milyen súllyal esik latba maga a téma? Nyerhet-e könnyed irodalmi alkotás önök szerint Zsoldos-díjat?

Dr. Szilárdi Réka: Hogyne nyerhetne. Nem kizárólag társadalomkritikai vagy morális kérdések lehetnek a középpontban. A téma önmaga is latba esik, és az természetesen lehet könnyed is. Az ötlet és a hozzá tartozó kivitelezés együttesen fontos, utóbbi esetében a már említett szempontrendszerre gondolok.

Emellett jól tudjuk, hogy egy könnyed témát sokszor komplexebb megírni, mint egy komoly társadalmi vonatkozású felütést. Ami egy gagre vagy egy kevésbé komoly kérdésre épül, ott sokkal nehezebb olyan módon megragadni és kiléptetni az olvasót, hogy az nagyon emlékezetessé váljon.

Egy versenymezőny esetében talán épp a könnyed témaválasztás a legnagyobb kihívás, mert ott mindennek stimmelnie kell: a választást ellensúlyoznia kell a formának, szerkezetnek, stílusnak, írói koncepciónak, míg egy élesebb felvetés alkalmanként önmagában is el tudja vinni a fókuszt.

SFportal.hu: A zsűri nyilatkozatában felhívták a figyelmet a „megfelelő szerkesztői munkára”. Mit javasol a zsűri a novelláskötetek szerkesztőinek a jövőre nézve?

Dr. Szilárdi Réka: Azt javaslom, hogy legyen precízebb a szerkesztés; legyen professzionális szöveggondozói munka a háttérben. Erre a világ minden szerzőjének – műfajtól függetlenül – szüksége van, és ez mindenhol jelentős szakmai és technikai támogatás kellene, hogy legyen.

Ezek kemény szavak, de továbbra is azt gondolom, hogy a díj ki nem osztásának okai között a szerkesztői hiány legalább annyira jelentős. Ezért ezen mindenképpen javítani érdemes.

SFportal.hu: Jövőre el fogja-e vállalni a zsűrizést?

Dr. Szilárdi Réka: Tervezem, hogy igen. Ha már elkezdtük, akkor vigyük végig a folyamatot, kommunikáljunk erről nyíltan, vállaljuk fel a szempontokat, és igyekezzünk konstruktívan szerepelni a teljes helyzetben. Bátorítsuk a hazai írókat és science fiction közösséget, és igyekezzünk újra egy platformra hozni az összes szereplőt, ehhez pedig adjunk meg minden szakmai és emberi segítséget.

Még akkor is, ha mindez egy sebészi munkának tűnő lépéssel kezdődik.


7 319 hozzászólás on Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás? – interjú a zsűri elnökével, dr. Szilárdi Rékával

 1. Appreciating the hard work you put into your blog and detailed information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 2. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to
  give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking
  and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and superb style and design.

 3. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

  I will be sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful information. Thanks for the post. I’ll
  certainly return.

 4. I think what you typed was very reasonable. However, consider this, what if you were to write a killer headline?

  I am not suggesting your information is not good, but suppose you added something that grabbed folk’s attention? I mean Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás?
  – interjú a zsűri elnökével, dr. Szilárdi Rékával | SFportal Sci Fi Magazin is a little vanilla.
  You might look at Yahoo’s front page and note how they write
  news headlines to grab people interested. You might try adding a video or a
  related picture or two to get readers interested about everything’ve written. In my opinion, it
  might bring your posts a little livelier.

 5. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting!
  Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll.
  I think it will improve the value of my website :).

 6. I was just looking for this info for some time. After 6 hours
  of continuous Googleing, finally I got it in your site.
  I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list.
  Generally the top websites are full of garbage.

 7. I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!

  Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 8. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked
  and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.
  Do you have any methods to stop hackers?

 9. Keep up the excellent piece of work, I read few articles on this
  site and I believe that your weblog is rattling interesting and has circles of
  excellent information.

 10. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally
  I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative web sites in top of the list.
  Normally the top web sites are full of garbage.

 11. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came
  to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and wonderful design.

 12. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the website is also very good.

 13. I cherished up to you’ll receive performed right here.
  The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish.
  however, you command get bought an nervousness over
  that you would like be handing over the following.
  sick surely come further earlier once more as precisely the same just about a lot incessantly inside of case you
  shield this hike.

 14. I think that what you composed was actually very logical.
  However, what about this? suppose you composed a catchier post title?
  I ain’t saying your information is not good, however what if you added a headline
  to possibly get people’s attention? I mean Miért nincs idén Zsoldos-díjas
  alkotás? – interjú a zsűri elnökével,
  dr. Szilárdi Rékával | SFportal Sci Fi Magazin is kinda plain. You could
  look at Yahoo’s home page and see how they create
  post titles to get viewers interested. You might try adding a video or a picture or two to
  grab people excited about what you’ve got to
  say. Just my opinion, it could bring your website a
  little bit more interesting.

 15. Terrific article! That is the kind of information that
  are supposed to be shared around the net. Shame on the search engines for now not positioning this put up upper!
  Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 16. I loved as much as you will obtain performed proper here.
  The sketch is attractive, your authored
  material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you would
  like be turning in the following. in poor health
  definitely come more earlier again since precisely the same nearly very incessantly within case
  you shield this increase.

 17. I was just seeking this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site.

  I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list.
  Usually the top sites are full of garbage.

 18. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.
  I think it will improve the value of my web site :).

 19. I liked as much as you will obtain carried out proper here.

  The cartoon is tasteful, your authored material stylish.
  nevertheless, you command get bought an shakiness over that you
  want be handing over the following. unwell unquestionably
  come more beforehand again as exactly the same just about
  very frequently within case you protect this increase.

 20. As I web-site possessor I believe the content material here is
  rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever!
  Good Luck.

 21. Whats up very nice website!! Guy .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am satisfied to search out so many helpful info
  right here within the post, we’d like work out extra techniques on this
  regard, thank you for sharing. . . . . .

 22. Wonderful work! That is the type of info that are meant to be shared around the internet.
  Shame on Google for now not positioning this publish upper!
  Come on over and talk over with my site . Thanks =)

 23. If some one needs expert view on the topic of blogging after that i
  recommend him/her to visit this web site, Keep up the pleasant job.

 24. Terrific article! This is the kind of info that should be shared around the net.
  Disgrace on the seek engines for not positioning this publish higher!
  Come on over and consult with my site . Thank you =)

 25. I just want to say I am beginner to weblog and absolutely savored this website. Very likely I’m going to bookmark your blog . You definitely come with good article content. Thanks a lot for sharing with us your website page.

 26. I was just searching for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing,
  finally I got it in your site. I wonder what is the
  lack of Google strategy that do not rank
  this type of informative websites in top of the list.
  Usually the top web sites are full of garbage.

 27. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 28. I think everything published made a ton of sense. However, what about this?
  suppose you typed a catchier post title? I am not suggesting your information isn’t solid, but what if you added something
  to maybe grab a person’s attention? I mean Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás?
  – interjú a zsűri elnökével, dr. Szilárdi Rékával | SFportal Sci Fi Magazin is
  kinda plain. You ought to glance at Yahoo’s home page and note how they create post titles to get
  viewers to open the links. You might add a related video or a pic
  or two to get readers interested about what you’ve got to say.
  In my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

 29. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 30. My partner and I stumbled over here coming from a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

 31. I was just searching for this information for some time.
  After six hours of continuous Googleing, at last I
  got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list.

  Usually the top sites are full of garbage.

 32. I think what you published made a bunch of sense. However, consider this, what
  if you were to write a killer title? I ain’t suggesting your content is not good,
  but suppose you added something to maybe get folk’s attention? I
  mean Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás? –
  interjú a zsűri elnökével, dr. Szilárdi Rékával
  | SFportal Sci Fi Magazin is kinda plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and note how they create post
  headlines to grab people interested. You might try adding a video or a related pic or
  two to grab people excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.

 33. If some one wants expert view about running a blog afterward i advise him/her to pay a quick visit this web site,
  Keep up the pleasant work.

 34. One more important component is that if you are a senior citizen, travel insurance regarding pensioners is something you need to really think about. The older you are, a lot more at risk you happen to be for getting something poor happen to you while in another country. If you are definitely not covered by a few comprehensive insurance coverage, you could have several serious troubles. Thanks for giving your hints on this weblog.

 35. I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 36. I am only commenting to make you know of the incredible encounter my friend’s princess obtained using your site. She noticed so many details, with the inclusion of how it is like to have an awesome giving nature to have many others very easily learn selected very confusing things. You truly exceeded readers’ expected results. I appreciate you for offering such productive, dependable, educational and cool tips on this topic to Lizeth.

 37. My spouse and i ended up being very thankful when Raymond managed to finish off his homework through the entire precious recommendations he discovered from your web page. It is now and again perplexing just to be giving out techniques which some others have been making money from. We do know we now have the blog owner to give thanks to for that. The specific illustrations you made, the simple web site navigation, the relationships you can help to foster – it is everything overwhelming, and it’s really facilitating our son in addition to us reckon that this content is excellent, and that is quite mandatory. Thank you for everything!

 38. This is the suitable blog for anyone who needs to search out out about this topic. You notice a lot its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

 39. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 40. Thanks for your beneficial post. As time passes, I have been able to understand that the particular symptoms of mesothelioma cancer are caused by your build up of fluid relating to the lining in the lung and the chest cavity. The disease may start while in the chest place and spread to other limbs. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight-loss, severe breathing in trouble, a fever, difficulty taking in food, and puffiness of the face and neck areas. It needs to be noted that some people with the disease never experience any kind of serious indications at all.

 41. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 42. Only a smiling visitant here to share the love (:, btw great layout. “Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.” by Christina Georgina Rossetti.

 43. I cherished up to you’ll obtain performed right here.
  The comic strip is attractive, your authored subject matter
  stylish. nevertheless, you command get bought an edginess over
  that you wish be turning in the following. ill without a doubt come
  further beforehand once more as exactly the same just about
  very regularly inside of case you shield this hike.

 44. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 45. Hi there! Someone in my Facebook group shared this
  website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers! Great
  blog and brilliant design.

 46. Hiya very cool website!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your web site and take the feeds also?

  I’m happy to find a lot of helpful info here within the submit,
  we want work out extra techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 47. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 48. After examine just a few of the blog posts on your web site now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and will likely be checking again soon. Pls try my web site as nicely and let me know what you think.

 49. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?

  I’m happy to search out so many helpful information right here in the post, we want work out more techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 50. You really make it seem really easy with your presentation but I in finding this matter to be actually something which I think I might by no means understand. It seems too complex and very vast for me. I’m taking a look forward to your subsequent post, I¡¦ll try to get the dangle of it!

 51. Wow, incredible weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging look easy. The whole glance of your site is wonderful, as neatly as the content!

 52. One more thing I would like to express is that in lieu of trying to accommodate all your online degree training on days and nights that you conclude work (since most people are tired when they get back), try to find most of your sessions on the week-ends and only 1 or 2 courses in weekdays, even if it means a little time away from your end of the week. This pays off because on the week-ends, you will be extra rested along with concentrated upon school work. Thanks a bunch for the different guidelines I have discovered from your web site.

 53. There are actually lots of details like that to take into consideration. That could be a nice level to bring up. I provide the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place crucial factor might be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I am sure that your job is clearly identified as a good game. Each girls and boys feel the impact of just a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 54. If some one needs expert view concerning blogging after that i advise him/her to visit
  this web site, Keep up the pleasant job.

 55. One more thing. I think that there are several travel insurance internet sites of dependable companies than enable you to enter a trip details and find you the insurance quotes. You can also purchase an international travel insurance policy on internet by using your own credit card. All you should do would be to enter your own travel particulars and you can understand the plans side-by-side. Just find the plan that suits your budget and needs after which it use your bank credit card to buy them. Travel insurance on the internet is a good way to begin looking for a trustworthy company regarding international travel insurance. Thanks for discussing your ideas.

 56. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 57. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 58. Hi there very cool website!! Man .. Beautiful ..

  Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also?
  I am satisfied to search out a lot of useful info right here in the
  submit, we’d like work out extra techniques on this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

 59. As I website possessor I believe the content material here is rattling magnificent ,
  appreciate it for your hard work. You should keep it up forever!

  Good Luck.

 60. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 61. magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 62. I do accept as true with all the concepts you’ve presented for your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for novices. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 63. Nice blog right here! Additionally your web site loads up fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link on your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 64. Nice post. I study something more difficult on totally different blogs everyday. It’ll always be stimulating to read content material from other writers and follow just a little one thing from their store. I’d choose to make use of some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your web blog. Thanks for sharing.

 65. It’s actually a cool and useful piece of info. I’m glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 66. Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!

 67. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 68. Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of community where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

 69. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 70. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 71. Thanks for the points shared using your blog. One more thing I would like to say is that weight reduction is not supposed to be about going on a dietary fads and trying to lose as much weight that you can in a couple of weeks. The most effective way to lose weight is by taking it slowly and gradually and right after some basic ideas which can enable you to make the most from a attempt to shed pounds. You may learn and be following a few of these tips, nevertheless reinforcing understanding never does any damage.

 72. I truly wanted to construct a simple word so as to say thanks to you for those pleasant suggestions you are posting here. My time intensive internet research has finally been honored with sensible facts and strategies to share with my best friends. I ‘d assert that many of us website visitors actually are extremely endowed to live in a fine community with so many perfect professionals with very beneficial concepts. I feel really grateful to have seen the web page and look forward to tons of more fun times reading here. Thanks once again for everything.

 73. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he in fact purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If potential, as you develop into expertise, would you thoughts updating your weblog with more details? It’s highly useful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 74. Hey there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 75. Hello my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and include approximately all important infos. I would like to see more posts like this.

 76. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

 77. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 78. As I site possessor I believe the content material here is rattling fantastic ,
  appreciate it for your hard work. You should keep it up forever!
  Good Luck.

 79. Terrific work! This is the type of information that should be shared
  across the net. Shame on Google for now not positioning this
  post higher! Come on over and consult with my site . Thanks =)

 80. Lou Syrah : J’ai appris un jour qu’un très proche de ma famille avait été exorcisé. L’annonce est tombée un matin de la bouche de ma mère. Comme ça, de manière impromptue, au détour d’une phrase. J’étais sidérée. C’est trop violent, absurde. L’exorcisme, c’est de la matière à blockbuster hollywoodien, pas le début d’un roman familial. J’ai commencé les recherches, comme ça, au début en flânant sur le Net, et puis je suis tombée sur ce fait divers de 1994 : Louisa, 19 ans, dernière d’une fratrie de onze enfants, décédée à Roubaix après une séance d’exorcisme. Ma famille est originaire de Roubaix. Ce pouvait être un simple hasard… Que nos deux familles soient touchées par l’exorcisme à quelques années près. Alors j’ai plongé tête baissée dans ce fait divers. Et dans mon histoire. Les deux entraient trop en résonance pour ne pas les lier. J’ai découvert que l’affaire Louisa n’était pas un fait divers isolé, mais le début d’une pratique religieuse qui allait exploser sur le territoire.

 81. Thank you for another wonderful article. Where else could anybody get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 82. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 83. Whats up very cool website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m satisfied to seek out a lot of helpful info here within the post, we need work out extra techniques on this regard, thank you for sharing.

 84. Appreciate it for helping out, good info. “I have witnessed the softening of the hardest of hearts by a simple smile.” by Goldie Hawn.

 85. I learned more new things on this losing weight issue. 1 issue is a good nutrition is very vital whenever dieting. A big reduction in fast foods, sugary food items, fried foods, sweet foods, pork, and whitened flour products may perhaps be necessary. Keeping wastes parasitic organisms, and contaminants may prevent objectives for fat-loss. While certain drugs briefly solve the matter, the bad side effects will not be worth it, and they never offer you more than a temporary solution. This can be a known proven fact that 95% of celebrity diets fail. Thank you for sharing your ideas on this blog site.

 86. Wow, awesome blog layout! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The full glance of your web site is wonderful, as smartly as the content!

 87. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 88. You have noted very interesting details ! ps nice website . “To grow mature is to separate more distinctly, to connect more closely.” by Hugo Von Hofmannsthal.

 89. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any advice to help fix this issue?

 90. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 91. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 92. I’m still learning from you, as I’m trying to achieve my
  goals. I absolutely love reading everything that is written on your blog.Keep the posts coming.
  I enjoyed it!

 93. I rarely write responses, however i did some
  searching and wound up here Miért nincs idén Zsoldos-díjas alkotás?
  – interjú a zsűri elnökével, dr.

  Szilárdi Rékával | SFportal Sci Fi Magazin. And I do have a couple of questions for you if you
  tend not to mind. Could it be only me or does it appear like
  a few of the remarks appear like they are left by brain dead people?

  😛 And, if you are posting on other social sites,
  I would like to follow anything fresh you have to post.

  Could you make a list of every one of your communal sites like
  your linkedin profile, Facebook page or twitter
  feed?

Comments are closed.