HungaroCon

Dr. S. Sárdi Margit: A 2013. évi Zsoldos-Díj pályázatának bírálata – novellák


ANTAL József, 2014, Galaktika, 269. 36-42.
A 2012-es világvége-történeteket megújítva a novella a világvége utáni világot ábrázolja: a modern technikát elvesztett Amerikát, visszasüllyedve egy olyan kézműves korszakba, amelyből hiányoznak a kézműves szakemberek. Ez a jövő sokkal reálisabb és fenyegetőbb, mint a világvége. A cselekmény emberközpontú: egy ember gondolatain, beszélgetésein át ábrázolja a széthullást. A megoldás, a jótékony ajándék kicsit váratlanul hat, az egykori író és a boltos – egyébként kulcsszerepű – párbeszéde valójában nem készíti ezt elő. Szívesen láttunk volna többet az új világból, mint az autópályán haladó, egy lóerős homokfutót és csézát.

ANTAL József, Vénuszlakók – Botany Bay, Galaktika, 263. 46-59.
Az írásmű nem önálló: csak az előtte álló, mintegy féltucat fejezettel együtt válik érthetővé és értékelhetővé, vagyis valójában egy regény egy fejezete. Ez a fejezet zárja le a Vénusz-regényt, Sean halálával. A cselekmény ezúttal keretes, és azon belül is ugrál az időben, anélkül, hogy elvesztené koherenciáját. Minthogy a keret révén a végkifejlet ismert, a feszültség a család és a Vénusz további sorsára helyeződik át, ezzel egyben megnöveli Sean életének és halálának súlyát. A cselekmény – lévén témája egy bolygó titkosszolgálati, stratégiai és taktikai eszközökkel való megvédelmezése – akciódús. Ha a jellemek nem volnának már ismertek, sivár volna a jellemrendszer; az előzményekhez legföljebb Sean öregedése ad valamit hozzá. A sorsok értékük szerint lezárulnak. Örök hiány marad, hogy a megvédelmezett Vénuszból nem látunk egyebet, csak a mezőgazdasági gépekkel teli térséget és a véráztatta vénuszi port.

B. KÓSA Katalin, Gombnyomásra, Új Galaxis, 19. 33-39.
A novella sokáig keserűnek látszó megoldást kínál a gyarapodó nyugdíjas réteg által okozott nehézségek eliminálására (amellyel a média is oly sokat foglalkozik). A kettős csattanó egyike a kényszerű időutazás mint megoldás; az írónő törhetetlen optimizmusának jele a második csattanó, amely új életet kínál az elűzött „szépkorúaknak”. Az időseket képviselő két főszereplő olyannyira átlagos, hogy némiképp jellegtelen is. Az egyébként szikár írás minden eleme a csattanót szolgálja.

BARABÁS Levente Szilárd, A szabadság ára, Új Galaxis, 19. 61-76.
A történetben az űrháború a Föld és az új telepek (itt a Mars) közti ellentét témájával ötvöződik. A főszereplő személyébe az író a feszültségek sokaságát zsúfolja bele: a háborúviselt ember beilleszkedési nehézségeit, az ölésre kényszerült katona poszttraumás stresszét, a háború igazságos és igazságtalan mértékéről szóló gondolatot, a harcoló és a hátország ellentétét, az önfeláldozó kitartás és a hősies hátravonulás, az érzelem és engedelem ellentmondását, a család elvesztését, az összeütközést a városi bűnözéssel: annyi, de annyi ellentétet, amelynek kifejtésére egy novella nem lehet elegendő. Ráadásul a szerzőt inkább intellektuálisan foglalkoztatja a sokféle ellentmondás, saját tapasztalata (szerencsére) nincs, így az ábrázolás külsőséges marad, belső, lelki hitelesség nélkül. Nem válik a mű előnyére, hogy a sokféle társadalmi és ideológiai feszültség érzékeltetése után a megoldás végül magánéleti szinten zajlik le, s ott is úgy, hogy a rokonszenvesen mélyen érző főhős elmenekül a problémák elől (a drogot választja ahelyett, hogy megkísérelné magához venni kislányát az árvaházból). Az írói nyelv korrekt, de mivel sem a lélekábrázolásra, sem a környezetrajzra és leírásra nem fordít gondot, gazdagságát nem tudja megmutatni.

BOJTOR Iván, Eridhu romjai, Galaktika, 267. 52-54.
A novella azt az ötletet dolgozza föl újra, hogy a régiségből fennmaradt theriomorf vagy khimeroid ábrázolások idegen világok/kultúrák fölbukkanásai. Sajnos itt az ötlet csak ötlet marad, hiába ígéretes a régi szövegforrás és a mai esemény párhuzama; ahhoz képest, hogy a szerző a maga bevallása szerint jó hosszú idő óta melengette az ötletet, ez kicsit elsietettnek, összecsapottnak tűnik. Szívből javasolnám, hogy töprengjen még egy kicsit az egyébként ígéretes témán, és építsen rá a pillanatnyi meglepetésnél bonyolultabb problematikát. E változatban zavaró az én-elbeszélő és a szerző-én összemosódása; a fizikus és a régész kettőse jó és kihasználható.

BUKROS Zsolt, Kilenc kicsi kínai, Új Galaxis, 19.
Asimov űrhajókicsinyítési ötlete új formát kapott a novellában. Ha felfüggesztjük a tudományos kételyeket, a téma fölvezetése nagyon ügyes, Kínába való lokalizálása pedig sok mindent elfogadhatóvá tesz. A cselekmény megfelelően rejtélyes körülmények között folyik, a lineáris szerkezetet az epilógus visszamenőleg alakítja át gyűrűszerűvé. A megoldásba rejtett csattanó valóban váratlan, kár, hogy a nagyobb meglepetés érdekében az író csalni kényszerül. Félrevezetni szabad az olvasót, de csalni nem! Márpedig a 6. számmal jelzett rész utolsó előtti bekezdése csalás (meglepetésről lévén szó legyen elég ennyi); Agatha Christie, aki a mintát adta, nem csapta be az olvasóját! A figurák vázlatosan jellemzettek. A novella „couleur locale”-ja a kínai kultúra: kár, hogy ennek tolmácsolása itt-ott nem hű (a leves nem első fogása az étkezésnek, hanem a harmadik harmad bevezetője; a név családnév+személynév sorrendű, tehát a „Ming doktornő” elhangzása után a „Xian arca” suta [Klára doktornő után Kovács arca]; egész sült kacsát kínai étkezéskor soha-soha nem szolgálnak föl! A kínai konyha a legpacifikáltabb a világon, amelyben mindent már a konyhán apróra vágnak, hogy késre az asztal mellett ne legyen szükség). A nyelv változatos. Ritka baki, hogy egy szerkesztő jobbító megjegyzései benne maradtak a szövegben („A százados ezt itt átalakítanám mint egy rúd szalámi”, 81; „aztán meglátta a sötétséget ezt a szerkezetet átnézném: ami felé kúszott”, 92; „A versike szerint bitófát vagy legalábbis egy takaros kötelet ez így nagyon pórias, inkább kellene keresnie”, 93), és javítatlan szöveghiány is maradt („nemcsak a haditudósító lehet a bérence, amennyiben tiszta lapot valamelyikünknek”, 84).

BUKROS Zsolt [Morrison, Patrick J.], Az oligarcha vérvonala = Az oligarcha vérvonala, Tuan
A MU világába illesztett történet csak a felszínén science fiction, ha a (különben hatásos)  „technoblablát” leválasztjuk róla, bármely délutáni mexikói filmsorozatba beleillene: kőgazdag férfi érdekházasságban, előkerült törvénytelen lány, gyilkosságok minden szereplői csoportban. A történet talán nem túl fantáziadús, de eseménydús, kellő feszültségkeltéssel, jó szerkezetben (Chagall képe ismét előtérbe kerül). Az igazságszolgáltatás végett (s talán későbbi felhasználásra is) nagy szerepet kap a misztika határát súroló „angyal” és „démon”; ám fogadjuk el, hogy ezek idegen élőlények, akiket „fajunk tagjai” neveztek el így, ahogy a szerző ravaszul írja. A figurák sablonosak, akárcsak a színhelyek.

BUKROS Zsolt [Morrison, Patrick J.]-RÁKOSI MIKLÓS [Long, Mickey], A nemzet virtusa = Az oligarcha vérvonala, Tuan
A novella ügyesen ötvöz néhány, önmagában is érdekes, sikert jósló témát. Olyan alternatív magyar jövőben játszódik, amelyben a Nyócker továbbra is kínai enklávé (úgy látszik, ez már része lett a jövő történelemnek), a Belváros pedig arab hódítás. Ehhez egy csöppnyi misztika járul (a szabadkőműves Kossuth Lajos és a Nemzeti Dal titokzatos rajzokkal teli, eredeti példánya), valamint egy enyhén ironikus hatású, nemzetiszín pántlika (hasonló Ízing Róbertéhez). A különleges körülmények között feszes ütemű, meglepetésekkel teli cselekmény zajlik, amelyben a Nemzeti Dal olyasféle kód-szerepet tölt be, mint Dan Brown regényeinek titokzatos szövegei. A novella legfőbb vonzereje azonban a humoros, Rejtő Jenőre emlékeztető nyelv (a cselekményben is akadnak Rejtőre emlékeztető elemek, pl. Sándor őse nyilván a Török Szultán, aki a társai fölpofozásával vívta ki az ellenség bizalmát, s végül visszakapta a kölcsönt). Egészében rendkívül jó kísérlet egy nagy hagyományú írói hang megújítására, modern átfogalmazására, további próbálkozásainak csak drukkolni tudunk. Élvezetesek a szövegallúziók („állni látszott az idő, míg a Settenkedő haladt”).

DAJCS, Andrej Iljics, Álomkereszteződés, Galaktika, 263. 48-56.
A novella a sci-fi minden kritériumának eleget tesz (jövőben játszódó, csak a jövő technikájával létrejöhető esemény), ám a lényege ennél jóval több és mélyebb: az emlékátvétel és álom keresztútján azt kutatja, mi adja a személyiséget, a személyiség egyedi, emlékekből-vágyakból összeálló kombinációját. A cselekmény voltaképpen szerény, feszültségét a meg nem válaszolt, soha meg nem válaszolható kérdés adja: az-e az idegen, akinek az emlékeivel (?) rendelkezik? A novella mindent elsöprő, minden más összetevőn fölülemelkedő erénye a nyelv: az álmokhoz (és az identitáshoz) hasonlóan megfoghatatlan, áradó, egyszerre érzéki és szürreális, olykor kifejezetten varázsos nyelv.

F. TÓTH Benedek, G-moll, Galaktika, 270. 56-61.
A novella alapötlete nem új: az unott házasságban élő házaspár a szimulációban talál egymásra, itt anélkül, hogy fölismernék egymást. E változat erénye a rendkívül plasztikus személyiségábrázolás: mind a valóságos, mind a szimulált személyek rajza hiteles, az egyik a lassú, unott egyformaságban, a másik a fűtött, visszafogottságában is szenvedélytől izzó érzelemben. A párhuzamos cselekményt itt nem ráismerés és föloldódás zárja, hanem a „kollektív monológ” folytatódása, amely egyben rámutat a szimulált önkiteljesedés zsákutca-jellegére.

FAZEKAS Beáta [Kyra Potter], Víziók = Az Éden foglyai, Cherubion, 359-410.
A hekker-történetet fajközi összeütközéssel ötvöző történet talán nem újszerű, de ritka jól sikerült. A hatás egyik titka a hős maga: a kellően bonyolult múltú, ártatlan üldözöttként rokonszenves és előrelátása miatt imponáló, fiatal hekker (akinek további, immár fajközi kalandjaihoz hajlandók vagyunk szurkolni). A másik hatáselem a három előrelátó ellenfél közti, sakkjátszmához hasonló cselekmény, amely ilyenformán nem külső véletlenek, hanem belső sajátságok által motivált, így nagyobb feszültséget kelt. Ritmusa gyors, a feszültség jó ütemben növekszik magasra; a technikai elemek beleépülnek a cselekménybe, nem tűnnek kívülről ráaggatott technoblablának. Nem kényezteti el az olvasót képekkel, leírásokkal: az az egy, amit a bevezetőben alkalmaz, szép és képszerű, ettől sajnáljuk, hogy a színhelyek láttatását nem tartja elég fontosnak.

FEDINA Lídia, Libera me, Domine, Galaktika, 269. 74-79.
Az alapötlet – egy idegen faj az emberek érzelmeiből táplálkozik – nem új, de eredeti a földolgozás: az emlékeit vesztett, átnevelődött idegen szent életű pappá lesz, s így küzd a feltörő idegen emlékekkel. A gyorsuló ütemben bekövetkező, többszöri „fölébredés” és „ráébredés” – a végső csattanóig – arra készteti az olvasót, hogy állandóan átértékelje a korábbiakat. Lélekábrázolásra csak az első „megtestesülésben” van mód, s ez a legsikerültebb, leghitelesebb, és ezt a stílus/írói nyelv nagyszerű találatai is hangsúlyozzák („A folyosón úgy csusszantak meztelen léptei, mintha áldozatainak vére hullott volna a kövezetre”, 74-75).

FEDINA Lídia, Tudományos csacskaságok, Új Galaxis, 19.
Az iskolai scifinovella-elemzésnek álcázott cselekmény újra fogalmazza az ötletet, amely szerint a hitetlen vagy értetlen emberekkel szemben az olvasó megtudja, hogy valójában idegenek tevékenykednek a Földön. A novella újítása, hogy itt az idegen maga a leendő fajközi összekötő. Fajunk (az iskolai közeg) azonban rosszul vizsgázik fantáziából és a másság iránti toleranciából. Az iskolai vita tárgya rímel a sci-fi életben zajló vitára a tudományos hitelesség igényéről és a fantasztikus (irreális) elemek jogosultságáról. Tekintve, hogy a novella lényege a meglepetés (a kinevetett kislány valójában idegen lény), a záró rész kicsit hosszadalmas attól, hogy minden, a vitában kifogásolt fantasztikus elem reális létezését meg akarja mutatni. Jól sikerült az iskolai közeg rajza.

HACK-HANDA József, Wireless, Galaktika, 263. 86-90.
Noha a novella fölhasznál némi technikát, problematikája nem a sci-fié: a nirvána elérése mint cél akkor is vallási, legföljebb ismeretelméleti probléma marad, ha technikai segédeszközt használnak hozzá. Mindazonáltal a novella nem nélkülözi az érdekességet, bár a jellemek rajza felületes, és ez a  novella hatását is csökkenti.

HANTOS Norbert, Látók, Új Galaxis, 19. 4-21.
Bár a cím kissé ezoterikusan hangzik, a novella Montana Diana-szindrómájának problematikájára emlékeztet: ha a világon mindenki színvak, a színlátók számítanak rendellenesnek. (Hogy ez milyen kulturális törés árán jöhet létre, más lapra tartozik.) A novella két főhőse erős társadalmi nyomás alatt akar vagy kényszerül alkalmazkodni a többséghez; ám a novella maga a problémának csak a magánéleti vetületét tükrözi. A feszültséget sem annyira a színlátás visszaszerzése és a színek létezésének bizonysága adja, mint a helyreállító műtét kikényszerítésének külsődleges izgalma: kutyaharapás, amelynek a későbbiekben semmi jelentősége nem lesz, fegyver, ami az orvos számára fölöslegesnek bizonyul, titkos behatolás a kórházba. A mű zárása kicsit a melodráma felé hajlik. Szerencsére a nyelv képes visszaadni gazdagságával a színlátás megrázó élményét, s ezzel ellensúlyozni a szélesebb nézőpont hiányát.

HANTOS Norbert, Legfelső szint, Új Galaxis, 19.
Érdekes és ígéretes a teremtett világ, egy ismeretlen katasztrófa utáni állapot, bár nem sokat tudunk meg a katasztrófa természetéről: a cselekmény maga magánéleti jellegű, s a tudósi tisztesség, kutatói erkölcs körül forog. A meglepetéselemek közé tartozik, s csak a mű végén derül ki, hogy tulajdonképpen két idősík eseményeit látjuk. Némiképp idegen a tematikától, hogy a cselekmény kibontásához a kislány személyében irracionális elemet is föl kell használni. A cselekmény mégis egyetlen, jól fokozó ívet alkot. A feszültség nem túl nagy, de arányos. A szereplők jól jellemzettek, Melák Zsolt alakja kivált több és komolyabb cselekményt is elbírna.

HEKL Krisztina, Ogi, Új Galaxis, 19.
A történet a „Találkozás idegenekkel hatás nélkül” típusba tartozik, anélkül azonban, hogy e típus alapvető filozófiai vagy érzelmi tartalmára akár célzást tenne. A cselekmény nem tart sehova: eleinte mintha a „földönkívüli hányattatásai a Földön” lenne a témája, de aztán elkanyarodik a találkozás felé, hogy utóbb ennek bármi hatása, jelentése, jelentősége nélkül véget érjen. Így még a mókás(nak szánt) elem, a cékla sem tud humorforrásként működni. A tematikus kuszaság és szerkezetnélküliség annál inkább sajnálatos, mivel a nyelv szép és változatos.

JUHÁSZ Roland, Evolúcionalizáló, Új Galaxis, 19.
A történet egy darabig a 2010 Űrodisszea egy változatának tűnik, ám végül kiderül, hogy a hasonlóság csak látszólagos. A cselekmény kissé lassú, élénkíti azonban a narráció: hogy a történéseket a Kínai Népköztársaság űrhajóparancsnokának szemével látjuk. Az én-elbeszélés ügyes, de a jellemzés így is felületes. Vázlatos maradt a Titán mint fontos környezet rajza is.

KOVÁCS TOOCHEE Mihály, Dupla vagy semmi, Galaktika, 270. 34-39.
A novella a ma tüzes vitákat kiváltó transzszexualitás, általánosabban a külső és a belső, a látszat és a lényeg ellentmondásait feszegeti. A szülők kettősében a két leggyakoribb reagálás, az elfogadás és az elutasítás szólal meg. A technika csupán háttér az önmegvalósítás és a tolerancia küzdelmében. A novella erénye a négy figura plasztikus, árnyalt megformálása, az észrevétlenül természetes környezet.

KOVÁCS TOOCHEE Mihály, Nyakig benne, Galaktika, 265. 80-89.
A cselekményvégi kék villanás ellenére a novella nem tudományos-fantasztikus, hanem súlyos filozófiai kérdések körül forog. A titokzatos idegen úgy kínálja meg az én-elbeszélés hősét a mindentudással, mint az ördög Krisztust a teremtett világgal. A főhős (az író) elutasítja az ajánlatot, s helyette választja a korlátozottság ember-szerűségét. Válasza – a csöppet sem esetleges körülmények között, az ízeket-illatokat-tapintási érzékleteket közvetíteni képes nyelv segítségével – a bölcs epikureusé: a kis dolgok szépségét s benne a boldogságot föllelni képes, korlátozottságában önmagát meglelő emberé. A novella mély mondanivalója elválaszthatatlan a megírás érzékletességétől.

LADÁNYI József, Betolakodók, Új Galaxis, 19.
Érdekes, új ötlet az időutazás/időháború témájára; körbefutó kompozíciójával végül is nem ad választ a kérdésre, mergváltoztatható-e a jövő, s ezzel nyitva hagyja az emberiség sorsát is. Ez a bizonytalanság jót tesz a feszültségnek, hiszen a cselekmény végtére is nem nagy eseményeket, hanem az azokat megelőző előkészületeket tartalmazza az idősíkok szapora váltakoztatásával: a tulajdonképpeni összecsapás nem zajlik le. A szereplők jelleme kidolgozatlan, pedig a pszí-csoport és maga Rick a különleges képességeivel többet érdemelt volna. A nyelvhasználat érett és korrekt.

MÁRKI István, A császár üzenete, Galaktika, 271. 82-88.
A novella a kelet-európai civilizáció összeomlását tételezi; az új, középkoriasnak mondott helyzetre a hatalmat birtokló Régió és a szellemi értékeket óvó, fél-legális Közösség ellentéte nyomja rá bélyegét. A kiinduló helyzet tehát érdekes, és mint minden társadalmi jövőt vizsgáló gondolatkísérlet, igen elgondolkodtató, de a megoldás (a leendő megváltóba vetett hit) kissé ködös; ráadásul hátterét a novellán kívüli világból, Kafka egy művéből meríti; ez pedig nem működik magyarázatként vagy igazolásként, ha az olvasó nem olvasta azt is. A cselekmény egyszerű, feszültségét a Régió elől való, egyébként kalandmentes bujkálás adja. Izgalmas a pusztuló Budapest képe; egészében a novella világa, akár a főhős is nagyobb, bonyolultabb epikum hordozására is alkalmas volna.

MÉSZÁROS Gyula, Szelídnyugat, Új Galaxis, 19. 54-60.
A novella ügyesen keresztezi az SF és a western tematikáját: a „Szelídnyugat” projekt a 22. századból küldi vissza a legyőzhetetlen seriff és a kihívó párbajhős figuráit, pacifikálni a társadalmat. (Most ne beszéljünk arról, hogy ha ez a harcos hagyomány kiesik az amerikai történelemből, hogyan fog szerepelni az USA a II. világháborúban; bizonyára lesz „Szelídkelet” projekt is.) A novella szerkezete arányos, jól támogatja a feszültség növekedését, s a csattanó sem hiányzik. Mivel a novella erre a csattanóra épül, nincs szüksége lélekábrázolásra, csak némi motivációra. Az írói előadás jól használja föl a westernelemeket.

MOLNÁR Balázs, Örök búzamezők, Új Galaxis, 19.
Nagyon érdekes jövőkép, és nagyon érdekes rá épülő eseménysor. A naplóforma, ill. a napló deformálódása igen alkalmas a fő probléma sejtetésére. Rövidsége ellenére a novella íve jó, és nem nélkülözi a meglepetést. A nyelv jól alkalmazkodik a szereplő helyzetének változásához.

MONZÉGER Katalin, Három nap, Új Galaxis, 19. 22-32.
A világvége-témát ma már nagyon nehéz megírni, annyi jó változata létezik. Az egyik lehetőség a novellavégi meglepetés; itt azonban legföljebb az a meglepetés, hogy a világvége tényleg bekövetkezik. További lehetőség a slusszpánik vagy a végküszöbi megtérés belső ábrázolása. A novella ez utóbbi cselekményt bontja ki, de a hangsúlyokat nem tudja jól elhelyezni. A főszereplő megtérése nem látványos, nem hosszú folyamat, ez tehát nem okoz feszültséget; ő maga azonban nem annyira ellenszenves, hogy kései megbánásán és bűnhődésén elégtételt (kárörömet) érezzünk. Ez szétzilálja a mű hatását. Egyébként a szerkezet jól kiszámított, arányos, a figura nagyon találóan, gondosan jellemzett környezetével, monoton életmódjával és rituáléival.

NEMERE István, Műtét előtt, Galaktika, 264. 36-38.
A novella a rendellenességnek bélyegzett, számunkra normális képesség körül forog (mint a szerző Halhatatlanok c. kisregénye vagy Hantos Norbert Látókja), és hasonló módon a normális-abnormális, elfogadás-elutasítás dimenzióit vizsgálja. Itt az színezi a történetet, hogy a nem emberi kiskorú – a maga közegében abnormálisnak látszó képessége miatt – egyedül képes meghallani és megérteni a Föld katasztrófa utáni túlélőinek segélykérését, amit persze ő is el fog felejteni a műtét után. Így az intolerancia nemcsak az egyén vesztesége, hanem a földi populáció végveszélyévé nő. A kis idegen idegenségében is kedves, jobb sorsra érdemes szereplő. Figyelemreméltó az idegen kultúra rajza.

PAP Viola, A megmaradás törvénye, Galaktika, 264. 62-64.
Noha a novella egy tudományos fölfedezés (a genomba ágyazott halhatatlanság) kutatójának gondolataiból áll össze, valójában nem sci-fi: problematikája inkább a kutató felelőssége, a kutatás határai körül mozog. A mű lezárása is ezt hangsúlyozza némi misztikus felhanggal. A novella nem epikus, mindössze egy pillanatfelvételbe sűrített sors- és gondolatösszegzés, amelyhez a tenger és a köd szervetlen, de hangulatos színhelyet biztosít. A lezárás ellenpontozza a kutató gondolatait, de megoldással nem szolgál.

SZABÓ Attila, Starjump, Új Galaxis, 19.
Zavarba ejtő munka. Ha nem is eredeti, de érdekes az ötlet (a birtokba vett új bolygó kiélezi az ellentéteket, s ez a felfedezők pusztulásához vezet), szép az idegen bolygó leírása, ígéretes az idegen lény. Ám egészében a cselekmény zavaros: két teljesen egyenértékű verziót mutat föl úgy, hogy utalást nem ad rá, melyik a hamis (ezt az olvasónak a maga olvasói tapasztalatai alapján kell eldöntenie), s az hogyan keletkezhetett. Ha a cselekmény a kapitány képzelgése, úgy hamis a jóslat: akkor csak a kapitány szívében lakó árny miatt halnak meg az űrhajósok (ez ellentmond a jellemzésnek), és testük nem porlad az idegen földben. Minden olvasói várakozás szerint az idegen szavának jósértékűnek kell lennie, akkor azonban megmagyarázhatatlan a zárás. E zavaros cselekményvezetés miatt nehéz értékelni a novella egyéb megoldásait, hiszen nem tudni, melyik szolgálja az írói célt és hogyan.

SZALAY Sándor, A jó hely, Új Galaxis, 19. 40-53.
A novella sokáig egy „idegen kontra földiek” krimiszüzsének látszik, majd elkanyarodik az összeesküvés-történetek felé, hogy a fanyar humorú befejezés új, szatirikus fénybe állítsa az egész történetet. A cselekmény jól bonyolódik, kellő feszültséget tart, szerkezete a néhány időbeli ugrással együtt is arányos. Jól sikerült az öregedő rendőr-főhős és az öregedő felszolgáló rajza, a mellékalakok apró fölvillanásai.

SZÉLESI Sándor, Soha többé napkelte, Galaktika, 272. 56-58.
A kutató felelősségét körüljáró írásoknak ez a legújabb darabja kivételesen arányos, jól megszerkesztett és megírt mű. A dicsőségről, Nobel-díjról álmodozó kutató itt is föláldozott a munkájáért házasságot, gyermekkel való kapcsolatot; meggondolatlan kutatásával a végtelen magányt idézi magára, térben és időben egyaránt. A szerkezet a ciklikus időismétlődésekkel együtt kiegyensúlyozott; a figura hiteles. Az apró részletekkel teljes valóság jól ellenpontozza a végtelen örök-egyforma embertelenségét.

SZÉLESI Sándor, Míg mozgok, van világ, Galaktika, 265. 40-49.
A novella egy mélyen rejlő emberi hajlandóságot: a problémák, az élet gondjai elől való elmenekülést terjeszti ki térben és időben, a jövőbe és az egész emberiségre. Az idegen faj, a riodiánok ehhez csupán kiegészítők, vágyteljesítők, mint drogosnak a drogdíler. Az író borúlátását jelzi, hogy az emberiség nagy része a valóságból való elmenekülést választja, mégis-hitét a borúlátás mélyén rejlő apró remény, hogy egy ember mégis marad, aki saját sorsa tragikuma ellenére kitart, szembenéz pusztulással és elmúlással, hogy míg ő mozog, fennmaradjon a világ. Mélyen emberi a téma, és  mélyen emberi a válasz. Felejthetetlenül fájdalmas és tragikus az álmában pusztuló világ képe. A novella nyelve mély és költői.

VARGA Csaba Béla, Az erő vonalai, Galaktika, 268. 52-60.
Borongós, sőt tragikus hangulatú írás: témája, sőt cselekménye az egykori tiszta, toleráns, ipari-táplálkozási szeméttől megóvott Európa összeomlása, meghátrálása a feltörekvő, népes nagyhatalmak, Kína, Japán gazdasági érdekei előtt. Az epikum szerény, sőt szegény: az Etikai Hivatal jobb sorsra érdemes vezetőjének egy napi sorsában, a nap során elszenvedett kudarcokban láttatja az elkerülhetetlen folyamatot. A minőség és tömegtermelés nagy kérdésére persze az író sem tud egyéb választ adni, mint az egyéni becsület tragikus kimentését. A két oldal összeütközése verbális, sokszor még ott is áttételes (távközléses beszélgetések nem a valóban döntéshelyzetben lévő személyek között), és a diplomácia/politika rejtvényekkel, célzásokkal teli nyelvébe öltözik. Ezt az író igen jól csinálja, de a cselekmény feszültségéhez nem járul hozzá. A hivatali szoba mint egyetlen színhely erősíti a valóságos összeeütközések  hiányát.

VARGA Csaba Béla, Az örökség, Galaktika, 273. 34-38.
A novella elégtételt ad az irodalomban és főleg a filmekben sokszor előforduló és sokszor komikusan ábrázolt bunkerépítő figurának. Noha nem lineárisan, de a bunker és a világvége mindhárom fázisát megörökíti: bunkerépítés (gúnyolódás), bunkerélet (félelem, magány), túlélés (diadal). A három közül kétségtelenül a bunkerélet rajza sikerült legeredetibbre és legérzékletesebbre a maga nyomasztó, álom és valóság közti lebegésével. A bunkerépítő apa ebben a felforgatott időrendben eleve előrelátó, bölcs családfő, s a fiúk méltó utódokká válnak. Kár, hogy a végkifejlet csak részben a megmenekülés-mentés gondolatkörében mozog, van annak némi kegyetlen megtorlás-vonulata is, sőt, bizonyos helyekbe akár antiszemita felhang is beleolvasható. Maga a lezárás is nyugtalanító. Az örökséget elfoglaló két fiú egyénisége nem teszi igazán felhőtlenül reményteljessé a záró mondatot, mely szerint „az élet megy tovább”. Valószínűtlennek tartom, hogy a jellemzésnek ezeket a mellékértelmeit szándékosan helyezte el a szerző. A világvége utáni világról csak az én-elbeszélésen át kapunk információt, s az tovább erősíti a születő új világ vezetői iránti bizalmatlanságunkat.


394 hozzászólás on Dr. S. Sárdi Margit: A 2013. évi Zsoldos-Díj pályázatának bírálata – novellák

 1. I simply want to mention I am all new to blogs and definitely liked you’re page. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You surely come with fantastic stories. Many thanks for revealing your website page.

 2. I simply want to say I am newbie to blogging and site-building and actually savored this web page. Probably I’m planning to bookmark your blog . You surely come with incredible posts. Kudos for sharing with us your web site.

 3. Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.

 4. I and also my buddies happened to be following the nice helpful tips on the blog while all of a sudden came up with a terrible feeling I had not expressed respect to the site owner for them. All of the ladies had been so stimulated to read all of them and already have certainly been taking pleasure in them. I appreciate you for truly being indeed considerate and also for settling on varieties of notable subject areas most people are really needing to discover. My personal sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 5. Thanks for your beneficial post. As time passes, I have been able to understand that the actual symptoms of mesothelioma cancer are caused by the build up connected fluid between lining of the lung and the upper body cavity. The sickness may start from the chest region and propagate to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight loss, severe inhaling trouble, temperature, difficulty taking in food, and puffiness of the face and neck areas. It ought to be noted that some people having the disease do not experience any kind of serious signs and symptoms at all.

 6. Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

 7. I conceive this web site contains some really wonderful information for everyone. “In this world second thoughts, it seems, are best.” by Euripides.

 8. Whats up! I simply want to give a huge thumbs up for the nice data you might have here on this post. I will be coming back to your weblog for extra soon.

 9. Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the market chief and a large component to folks will pass over your great writing due to this problem.

 10. Great – I should certainly say I’m impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information. It ended up being truly easy to access. Good job..

 11. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could definitely be one of the best in its field. Great blog!

 12. Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 13. I have learn some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you set to make such a great informative web site.

 14. When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and after this if a comment is added I purchase four emails with the exact same comment. Can there be that is you can remove me from that service? Thanks!

 15. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any solutions to help fix this issue?

 16. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 17. Its such as you learn my thoughts! You seem to know a lot approximately this, like you wrote the ebook in it or something. I feel that you just can do with a few percent to drive the message house a little bit, however instead of that, that is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 18. Pretty element of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I success you get entry to constantly fast.

 19. Hello there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 20. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content as you probably did, the net will be much more helpful than ever before.

 21. Great post and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks 🙂

 22. Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding layout. “Make the most of your regrets… . To regret deeply is to live afresh.” by Henry David Thoreau.

 23. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 24. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!

 25. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 26. I will immediately grab your rss as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

 27. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 28. I do not even understand how I finished up here, however I thought this publish was once great. I don’t recognize who you are but certainly you’re going to a famous blogger should you aren’t already 😉 Cheers!

 29. Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 30. Only a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design and style. “Make the most of your regrets… . To regret deeply is to live afresh.” by Henry David Thoreau.

 31. One thing I’d like to reply to is that weight loss program fast can be performed by the right diet and exercise. An individual’s size not merely affects the look, but also the general quality of life. Self-esteem, depressive disorder, health risks, along with physical abilities are affected in weight gain. It is possible to make everything right and still gain. If this happens, a medical problem may be the reason. While too much food instead of enough physical exercise are usually guilty, common health conditions and key prescriptions can easily greatly amplify size. Thanks for your post here.

 32. Thanks for revealing your ideas. A very important factor is that individuals have a solution between federal government student loan along with a private education loan where it truly is easier to select student loan online debt consolidation than through the federal student loan.

 33. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any way you’ll be able to take away me from that service? Thanks!

 34. wonderful points altogether, you just received a logo new reader. What may you recommend about your submit that you just made some days ago? Any positive?

 35. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 36. Hello there, I discovered your site by means of Google at the same time as searching for a similar subject, your website came up, it appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 37. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 38. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Many thanks!

 39. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 40. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. With thanks

 41. whoah this blog is magnificent i love reading your posts. Keep up the great work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you could help them greatly.

 42. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 43. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 44. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually realize what you’re speaking about! Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We will have a hyperlink trade agreement between us!

 45. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 46. It’s really a cool and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 47. of course like your web-site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I will certainly come again again.

 48. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 49. Generally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 50. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 51. One other important component is that if you are a senior citizen, travel insurance regarding pensioners is something you should really contemplate. The elderly you are, the harder at risk you happen to be for having something bad happen to you while in foreign countries. If you are definitely not covered by quite a few comprehensive insurance cover, you could have several serious troubles. Thanks for sharing your good tips on this web blog.

 52. I have seen many useful elements on your internet site about desktops. However, I’ve the impression that netbooks are still less than powerful more than enough to be a sensible choice if you frequently do jobs that require loads of power, for example video enhancing. But for internet surfing, statement processing, and most other typical computer work they are okay, provided you cannot mind the screen size. Thank you for sharing your notions.

 53. Someone essentially help to make significantly posts I would state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the analysis you made to create this particular put up amazing. Excellent job!

 54. certainly like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality on the other hand I will definitely come back again.

 55. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 56. One thing I want to reply to is that weightloss system fast may be possible by the correct diet and exercise. People’s size not only affects the look, but also the actual quality of life. Self-esteem, despression symptoms, health risks, and also physical capabilities are afflicted in putting on weight. It is possible to do everything right whilst still having a gain. Should this happen, a condition may be the reason. While a lot of food rather than enough exercise are usually accountable, common medical conditions and trusted prescriptions can easily greatly enhance size. I am grateful for your post right here.

 57. After examine a couple of of the weblog posts on your web site now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will probably be checking again soon. Pls check out my website online as well and let me know what you think.

 58. Thanks, I’ve recently been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the best I’ve came upon so far. However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

 59. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 60. You made some decent factors there. I looked on the web for the difficulty and found most people will associate with together with your website.

 61. I will immediately snatch your rss as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 62. whoah this blog is excellent i love studying your articles. Keep up the great paintings! You understand, many people are hunting round for this information, you could help them greatly.

 63. What i do not realize is in truth how you are not actually a lot more well-appreciated than you may be now. You’re very intelligent. You know therefore significantly in terms of this subject, produced me in my view imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women are not involved unless it¡¦s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. At all times take care of it up!

 64. Thanks for these pointers. One thing I additionally believe is always that credit cards presenting a 0% apr often attract consumers along with zero interest rate, instant endorsement and easy on the web balance transfers, nevertheless beware of the number one factor that may void that 0% easy street annual percentage rate plus throw you out into the poor house fast.

 65. I am only writing to let you know of the magnificent experience my wife’s daughter experienced viewing your webblog. She realized a wide variety of details, most notably how it is like to have a very effective teaching nature to have many people clearly completely grasp a number of complicated things. You really did more than readers’ desires. I appreciate you for supplying the helpful, trusted, educational not to mention fun guidance on that topic to Lizeth.

 66. I was recommended this web site by means of my cousin. I’m no longer certain whether this submit is written by way of him as no one else recognize such specific about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 67. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

 68. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is really annoying. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 69. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 70. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 71. I in addition to my guys came digesting the excellent thoughts located on your web site while quickly I had a horrible suspicion I had not expressed respect to you for those techniques. Most of the women happened to be certainly joyful to see them and have now in fact been loving these things. I appreciate you for truly being very thoughtful as well as for making a choice on some beneficial useful guides millions of individuals are really needing to learn about. Our honest regret for not expressing gratitude to sooner.

 72. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 73. Some really excellent content on this site, thanks for contribution. “He that falls in love with himself will have no rivals.” by Benjamin Franklin.

 74. Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 75. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back.

 76. Thanks for making me to achieve new concepts about computer systems. I also have belief that certain of the best ways to keep your laptop computer in primary condition is by using a hard plastic case, and also shell, which fits over the top of the computer. A lot of these protective gear tend to be model unique since they are manufactured to fit perfectly above the natural housing. You can buy all of them directly from the seller, or via third party places if they are for your laptop, however don’t assume all laptop can have a covering on the market. All over again, thanks for your tips.

 77. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 78. Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 79. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 80. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 81. I would like to express my thanks to the writer for rescuing me from this particular setting. After checking through the world-wide-web and coming across thoughts that were not powerful, I assumed my entire life was over. Being alive without the presence of solutions to the difficulties you’ve solved by way of this site is a serious case, and the kind which could have in a negative way affected my career if I hadn’t noticed your web blog. Your own personal ability and kindness in maneuvering almost everything was very helpful. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a point like this. I can at this point look ahead to my future. Thank you so much for the skilled and result oriented help. I will not think twice to refer the blog to anybody who should receive guide on this issue.

 82. Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Many thanks!

 83. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “But O the truth, the truth. The many eyes That look on it The diverse things they see.” by George Meredith.

 84. I will immediately clutch your rss as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 85. I do believe all the ideas you have offered in your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 86. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 87. Without difficulty, the post is really the greatest on this precious topic. I harmonise with your conclusions and also will certainly thirstily look forward to your incoming updates. Just saying thanks will certainly not simply just be sufficient, for the extraordinary lucidity in your writing. I will certainly promptly grab your rss feed to stay abreast of any kind of updates. Genuine work and much success in your business endeavors!

 88. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

 89. I do accept as true with all the ideas you’ve offered in your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for beginners. May you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 90. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

 91. You have some honest ideas here. I done a research on the issue and discovered most peoples will agree with your blog. After that early period, the Beatles evolved considerably over the years.

 92. I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide on your visitors? Is going to be again steadily to inspect new posts

 93. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 94. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back at some point. I want to encourage continue your great job, have a nice day!

 95. Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 96. Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. With thanks!

 97. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site.

 98. It¡¦s really a nice and useful piece of information. I¡¦m satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 99. Together with every little thing which seems to be building within this particular subject matter, your viewpoints are relatively refreshing. However, I am sorry, but I can not subscribe to your entire theory, all be it refreshing none the less. It would seem to everyone that your remarks are generally not totally justified and in reality you are your self not really completely certain of your point. In any case I did enjoy looking at it.

 100. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 101. A further issue is that video gaming became one of the all-time greatest forms of recreation for people of every age group. Kids enjoy video games, and also adults do, too. The particular XBox 360 is amongst the favorite gaming systems for many who love to have a huge variety of games available to them, in addition to who like to relax and play live with other people all over the world. Thanks for sharing your thinking.

 102. Yet another issue is really that video gaming became one of the all-time most significant forms of recreation for people spanning various ages. Kids engage in video games, and adults do, too. The particular XBox 360 is just about the favorite games systems for people who love to have a lot of activities available to them, plus who like to play live with other people all over the world. Many thanks for sharing your notions.

 103. We absolutely love your blog and find many of your post’s to be what precisely I’m looking for. Does one offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here. Again, awesome weblog!

 104. I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A few of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 105. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 106. Needed to draft you this very little note in order to say thanks again on the fantastic ideas you’ve provided on this page. It has been so shockingly generous of people like you to give unhampered all that some people could have supplied for an e book to help with making some money on their own, mostly now that you might well have done it in the event you decided. Those techniques in addition served as a easy way to know that many people have the same fervor the same as my very own to see a whole lot more on the subject of this condition. Certainly there are thousands of more fun moments up front for people who read through your blog.

 107. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 108. Im no expert, but I think you just made a very good point point. You certainly comprehend what youre talking about, and I can actually get behind that. Thanks for being so upfront and so genuine.

 109. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 110. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 111. obviously like your web-site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I¡¦ll certainly come back again.

 112. I used to be very pleased to search out this internet-site.I wanted to thanks on your time for this wonderful learn!! I definitely enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 113. I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make one of these fantastic informative website.

 114. I used to be suggested this website through my cousin. I’m not sure whether this publish is written by means of him as no one else know such particular approximately my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 115. I truly wanted to type a simple comment to say thanks to you for those nice solutions you are sharing at this website. My considerable internet research has at the end of the day been honored with wonderful facts and techniques to talk about with my great friends. I ‘d believe that most of us readers are really endowed to be in a fantastic place with very many perfect professionals with very beneficial ideas. I feel very fortunate to have discovered the web page and look forward to really more enjoyable minutes reading here. Thank you once again for all the details.

 116. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 117. I enjoy you because of your entire hard work on this web site. My mother really loves engaging in investigations and it’s really obvious why. We hear all about the lively tactic you provide informative guidance by means of the web site and in addition increase contribution from visitors on this area of interest so my princess is now discovering a whole lot. Have fun with the rest of the new year. You are always conducting a dazzling job.

 118. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 119. I wanted to create you the little bit of observation to be able to thank you as before just for the extraordinary things you’ve discussed in this case. It was remarkably open-handed with you to provide extensively just what a lot of people might have made available as an electronic book in order to make some dough on their own, primarily considering the fact that you could have done it if you considered necessary. These pointers as well acted to be the fantastic way to realize that other individuals have the same passion similar to mine to figure out much more with respect to this issue. I’m certain there are some more pleasant times up front for individuals who looked over your blog.

 120. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal web site.

 121. Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want to encourage you continue your great writing, have a nice afternoon!

 122. I definitely wanted to compose a word to be able to appreciate you for all the stunning information you are showing at this site. My considerable internet look up has at the end been honored with brilliant content to talk about with my friends. I would repeat that most of us website visitors actually are very blessed to exist in a superb site with many special people with very beneficial tactics. I feel very much lucky to have encountered your weblog and look forward to plenty of more excellent moments reading here. Thank you once again for everything.

 123. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

 124. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 125. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 126. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 127. You have mentioned very interesting details ! ps decent internet site . “We simply rob ourselves when we make presents to the dead.” by Publilius Syrus.

 128. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he in actual fact purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you turn into experience, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It is extremely useful for me. Big thumb up for this blog put up!

 129. Great weblog right here! Also your web site loads up very fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 130. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 131. Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification seemed to be at the web the simplest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as other people consider worries that they plainly don’t recognise about. You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing with no need side effect , folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 132. These days of austerity plus relative anxiety about incurring debt, some people balk resistant to the idea of making use of a credit card in order to make acquisition of merchandise or even pay for a trip, preferring, instead to rely on the actual tried plus trusted way of making transaction – hard cash. However, if you possess cash there to make the purchase 100 %, then, paradoxically, that’s the best time for them to use the card for several reasons.

 133. I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 134. Great site. Lots of helpful information here. I am sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks for your sweat!

 135. Hey there, You have performed an incredible job. I’ll certainly digg it and individually recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 136. I simply want to say I’m all new to blogs and really loved your page. Most likely I’m planning to bookmark your site . You actually have excellent stories. Bless you for sharing with us your web page.

 137. I do love the manner in which you have framed this concern plus it does provide us a lot of fodder for thought. Nevertheless, because of what I have witnessed, I basically hope when the actual commentary pile on that people continue to be on point and not get started upon a tirade involving the news du jour. Anyway, thank you for this excellent piece and whilst I can not necessarily concur with this in totality, I regard your standpoint.

 138. Thank you, I’ve just been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 139. Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 140. Thank you for another informative blog. Where else could I get that kind of information written in such a perfect way? I have a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

 141. I have mastered some significant things through your site post. One other point I would like to convey is that there are lots of games in the marketplace designed mainly for toddler age kids. They consist of pattern recognition, colors, dogs, and designs. These normally focus on familiarization instead of memorization. This makes children occupied without sensing like they are studying. Thanks

 142. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 143. I don’t even know the way I finished up right here, however I believed this post used to be good. I don’t realize who you are but definitely you’re going to a famous blogger when you are not already 😉 Cheers!

 144. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 145. Many thanks for sharing all these wonderful blogposts. In addition, the ideal travel in addition to medical insurance approach can often relieve those considerations that come with touring abroad. Some sort of medical emergency can quickly become costly and that’s bound to quickly place a financial burden on the family finances. Putting in place the ideal travel insurance deal prior to leaving is definitely worth the time and effort. Thanks a lot

 146. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 147. Thanks for your suggestions. One thing I’ve noticed is that banks and also financial institutions have in mind the spending habits of consumers and also understand that most people max away their real credit cards around the vacations. They prudently take advantage of this real fact and then start flooding your current inbox as well as snail-mail box with hundreds of Zero APR credit cards offers immediately after the holiday season comes to an end. Knowing that for anyone who is like 98% of American general public, you’ll rush at the one opportunity to consolidate credit debt and switch balances for 0 apr interest rates credit cards.

 148. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 149. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 150. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Many thanks

 151. They are added for the price in the house, deducted at the closing and paid directly towards the bank my website for example, if you might be in need for cash

 152. It’а†s really a great and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 153. I found your blog web site on google and check just a few of your early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking ahead to reading more from you afterward!…

 154. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 155. As I site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 156. visit the website What is a good free blogging website that I can respond to blogs and others will respond to me?

 157. Thanks for these guidelines. One thing I should also believe is the fact credit cards supplying a 0 rate often entice consumers in with zero rate of interest, instant authorization and easy online balance transfers, nevertheless beware of the real factor that will certainly void your own 0 easy neighborhood annual percentage rate and throw you out into the very poor house in no time.

 158. Very good written article. It will be useful to anybody who usess it, as well as myself. Keep doing what you are doing for sure i will check out more posts.

 159. running off the screen in Ie. I am not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I ad post to let

 160. Djinn Amoureux, explication, symptomes et Traitements chez les musulmanesLe djinn amoureux est un démon qui vit et se cache dans le corps de sa victime et la prend comme son hôte.Ce type de djinn est amoureux de sa victime (un amour maladif très possessif) et il essaie par toutes ses forces de la posséder et de contrôler sa vie. Il se raccorde au cœur pour avoir une emprise sensationnelle. Ce démon diffuse la tristesse, la colère et plusieurs sensations négatives pour affaiblir le cœur de sa victime.Ses blocages et étouffements c’est le djin en toi qui les provoquent, pour ne pas lui donner l’occasion de faire ce qu’il veut sans entré dans les détails, évite de dormir sur le dos ou sur le ventreCe type de djinn se trouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qu’ils soient célibataires ou déjà mariés. Cela dit, on le rencontre cependant plus souvent chez les femmes.I/ Parmi les symptômes :La personne atteinte peut avoir ce type de symptômes :- Ne veut jamais se marier ou change de sujets-Haine inexpliquée de l’autre sexe (masculin ou féminin)-Aime la solitude-Se regarde dans le miroir- Reste longtemps dans les toilettes, la salle de bain…- Se maquille la nuit avant de dormir des fois (les femmes)- S’énerve très rapidement et changement radical de comportement d’un extrême à l’autre.- Crise et perte de conscience si le malade se retrouve avec beaucoup de monde (par exemple dans un mariage, ou au marché…)- Refus total du mariage sans raison valable.- Rêves érotiques et rêves de mariage dans une église ou ailleurs.- Haine des bonnes odeurs et répulsion pour le Musk.- Incapacité à faire correctement les adorations comme le dikr, la prière…- Avoir des bleus sur le corps.- être paralysé dans le sommeil très fréquemment- dégoût et envie de vomir, oppression sur la poitrine surtout quand lemalade voit son conjoint, il (le malade) préfère qu’il (son conjoint) soit loin de lui.II/ Les raisons principales qui causent cette maladie :- Le mauvais oeil, surtout chez les personnes qui attirent les regards des autres par leur physique.- Un sihr de divorce (pratiquement dans tous les sihrs de divorce on trouve un djinn amoureux)- Le manque de pratique dans la religion- le Sihr tassfih (sort de virginité), pour empêcher les jeunes filles d’avoir des relations sexuelles avant le mariage- Un toucher par un djinn depuis très longtemps.- lire des histoires d’amour et voir des films érotiques.- Le manque de guidée vers le droit chemin et d’adorations.- La présence d’autres personnes malades dans la famille, comme les parents ou autre, sous un même toit- La femme qui ne porte pas Al-hijab Charii (le voile légal) qui est une protection importante chez les femmes.III/ Traitements de cette maladie :L’auteur de laqt al Morjan a dit : la raison pour laquelle le djinn amoureux possède le corps et les rapports intimes. C’est pour cela que le malade doit empêcher le djinn à tout prix d’avoir des relations intimes et ne pas le laisser profiter de lui.Pour cela,- il ne faut pas dormir sans habits ou avec des habits transparents- quand on change ses habits, il faut dire bissmilah Alladi la ilaha illa howa ( Au nom d’ ALLAH, il n’y a d’autre divinité que LUI) avec l’intention de se protéger des yeux des djinns- bien faire les adhkars (invocations de protection) du matin et soir.- Éviter les péchés et faire des bonnes actions- Éviter de dormir seul et demander régulièrement à Allah qu’Il nous préserve du mal de ce djinn.

 161. Wow! Thank you! I permanently needed to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my blog?

 162. I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I’ve got you book marked to check out new things you post…

 163. – yo , Thank you a lot for making this website . I m into gambling niche and have found this website using search on google . Will be sure to share . I am affiliate and have found your site very informational Many thanks , see ya. :S

 164. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 165. Spot on with this write-up, I seriously feel this web site needs a great deal more attention. I all probably be back again to see more, thanks for the info!

 166. I think that is among the most important information for me. And i’m satisfied studying your article. But wanna remark on few common things, The website taste is perfect, the articles is in reality excellent : D. Good activity, cheers

 167. Hello! I just would like to offer you a big thumbs up for the great info you have got here on this post. I am coming back to your website for more soon.

 168. Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

Comments are closed.