Tudomány

2019: Isaac Asimov reményei 35 év távlatából


2019 több szempontból is jelentős év a science fiction rajongói számára, s nem csak az idei, régóta várt filmbemutatók (Bosszúállók: Végjáték, Marvel Kapitány, Star Wars IX., stb.) miatt. Tájékozott sci fi-fanok jól tudják, hogy Ridley Scott 1982-ben készült kultuszfilmje, a Szárnyas fejvadász (Blade Runner) 2019-ben játszódik, emiatt is sokan várták az idei évet, s talán nem csak a filmben megelőlegezett ruhaviselet és a repülő autók miatt… És persze nem a Blade Runner az egyetlen ismert sci-fi, melynek 2019-es vonatkozásai vannak…

A science fiction hőskorában a 20. század vége–a 21. század eleje még a fantasztikusnak tűnő jövőt jelentette, akkoriban a 2000-es éveket legtöbben szinte egyöntetűleg az űrutazások és robotok korának tekintették. Aztán, ahogy a huszadik század ’50-’60-as éveitől kezdve a jövőről alkotott elképzelések fokozatosan sötétebbé és sötétebbé váltak, az ezredfordulóhoz közeledve egyre több tisztán disztópikus mű látott napvilágot az emberiség jövőjéről.

Az 1984-es év számunkra már történelem, az azonos című regény jóslatait azonban az utóbbi időben ismét egyre gyakrabban emlegetik. Orwell 1949-ben megjelent disztópiája cselekményét 35 évvel a jövőbe helyezi, s az ikonikus évszám eljövetele 1984-ben újabb jóslatok megfogalmazásához nyújtott apropót: Isaac Asimov 1983. szilveszteri gondolatait a 2019-es évről napjainkban érthető módon egyre többen és gyakrabban idézik.

Asimov jórészt optimistán tekintett a 35 évvel későbbi jövőbe: amennyiben sikerül elkerülni a két szuperhatalom közötti atomháborút, kezdte írását a The Star-ban, akkor a világban legtöbb területen fejlődés várható.

Cikke első és legfontosabb megállapítása az otthoni számítógépek, intelligens gépek és háztartási robotok elterjedése és mindennapossá válása volt; a számítástechnika, írta, a harmadik világ felzárkózásához is elengedhetetlen lesz. Asimov azonban a komputerizált társadalomra való átállással járó nehézségeket sem hallgatta el, számított a technológiával szembeni ellenállásra; az automatizációval járó változásokhoz való alkalmazkodás gyorsabb és fájdalmasabb lesz, jósolta, mint anno az ipari forradalom idején volt. Az író megjövendölte hagyományos munkahelyek megszűnését, és új iparágak, újfajta munkák-állások létrejöttét is. Előre látta, hogy az átállás a képzetlen munkaerő számára lesz legnehezebb, hisz az általuk végzett monoton munka fog először eltűnni az automatizáció következtében. Ez az átmenet Asimov szerint 2019-re már lezárul: átképzéssel, vagy az alapjövedelem bevezetéséhez hasonló jóléti intézkedésekkel lehet ellensúlyozni a negatív hatásokat. A régi világ képviselőinek kiöregedésével, eltűnésével új, számítógépekhez értő generáció megjelenését is előrevetítette, s itt önkéntelenül is a ma Y-, Z-, Alfa- stb. generációnak nevezett korosztályra, más szóval a „digitális bennszülöttekre” kell gondolnunk…

A szerző más írásaihoz hasonlóan a The Star-beli cikkében is felhívta a figyelmet az oktatás fontosságára, rámutatott, hogy a jövő munkavállalóinak alapos számítástechnikai ismeretekkel kell majd rendelkezniük, hogy alkalmazkodni tudjanak a high-tech világ kihívásaihoz-elvárásaihoz.

Asimov reményei szerint a számítógép az oktatást is forradalmasítja majd, élményszerűbbé téve a tanulást jobban motiválja a diákokat, lehetővé teszi a tananyag egyénre szabását, s ez alapvetően változtatja meg a tanárok szerepét. (A számítástechnikai eszközök figyelemelterelő hatásáról nem írt…)

Ami a Földet érintő globális kérdéseket illeti: Asimov 1984 után egy ideig a népességnövekedés folytatódására számított, de reményei szerint 2019-re megfelelő intézkedéseknek köszönhetően ez a folyamat lényegében megáll, s a bolygó népessége stabilizálódik. A ránk ma is leselkedő veszélyek közül a környezetszennyezés problémáját is égetőnek találta, úgy látta, hogy a helyzet még évekig súlyosbodni fog, s csak reménykedni tudott abban, hogy 2019-re az emberiség lesz olyan felelősségteljes, hogy a megfelelő technológiának köszönhetően a környezeti pusztítást képes lesz megállítani és hatásait visszafordítani. Sajnos, Asimov ebben is túl derűlátónak bizonyult…

Tévedésének egyik oka: talán nem túlzás naivnak bélyegezni azt a gondolatot, hogy a globális problémák megoldása érdekében a népek és vezetőik józan eszére apellált, annak belátását remélve, hogy nemzeti- és nemzetek feletti együttműködés nélkül mindannyian pusztulásra vagyunk ítélve. Ez, – és ezt már ő is csak félve írta le, – feltételezheti egy esetleges, közelebbről nem részletezett felépítésű világkormányzat létrehozását is.

Asimov arra számított, hogy a technológiai fejlődéssel párhuzamosan az átlagembereknek több szabadideje marad önmaguk kiteljesítésére, tartalmas szórakozásra – ide értve a tudományos kutatást, irodalmat, művészeteket és különleges hobbikat (a világhálóval és a net-függőség lehetőségével természetesen még nem számolhatott…).

Az író maga is tisztában volt azzal, hogy jóslatai 35 éves időszakra számítva ugyancsak optimistának tűnhetnek, de cikke végén állításait megfejelte még egy, szívéhez közel álló gondolattal, az űr hasznosításával, – noha valószínűleg ő maga is sejtette, hogy írásának ezek a legmerészebb megállapításai. Természetesen az űrkutatással és –utazással kapcsolatban is nagy reményei voltak, – s ahogy előre sejtette, a valóság itt is elmaradt várakozásaitól.

Elképzelése szerint a fegyverkezési verseny végeztével potenciálisan felszabaduló pénzösszegeket békés célokra felhasználva űrrakéták segítségével állandó kolóniák jönnek majd létre az űrben, ahol a későbbiekben akár több ezer ember is élhet, s azt is biztosra vette, hogy mára, 2019-re, az ember visszatér a Holdra, hasznosítandó az ott található nyersanyagokat. A Hubble-hoz, Chandrá-hoz és Webb-hez hasonló űrteleszkópok mellett 2019-re már nemzetközi űrállomást képzelt a Holdra, ahol többek között olyan, a Föld körüli pályára állítandó szerkezeteket szerelnek össze, melyek napenergia hasznosításával és átsugárzásával segítenének bolygónk energiaellátásában – s melyek nem képeznék egyetlen állam tulajdonát sem, s egyúttal a megbékélés és békés egymás mellett élés zálogai is lennének a Földön.

Az űrben, írja Asimov, kísérleteket is lehetne végezni, s az ottani előnyös feltételeket (súlytalanság, vákuum, sugárzás, magas, ill. alacsony hőmérséklet) kihasználva bizonyos gyártási folyamatokat is oda telepíthetnénk, ezzel is új technológiákat hozva létre. Ez az álma a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérletekkel részben megvalósult, s januárban a kínaiak kíséreltek meg növényeket termeszteni a Holdon…

(Zárójeles megjegyzés: idősebb George Bush elnöksége idején 2019-re ígérte az ember Marsra szállását, de az időpont azóta jelentősen eltolódott, s Donald Trump legutóbb a Holdra való visszatérésről beszélt, noha a NASA számára évtizedek óta egyértelműen a Mars-misszió a prioritás, céljuk embert juttatni a vörös bolygóra. Trump elnök ehelyett űrhaderő létrehozását rendelte el…)

Asimov egy kevésbé szerencsés gondolata szerint az űr megfelelő hely az ipari termelés káros melléktermékeitől való megszabadulásra, azok exportálására is: a szennyező iparágakat a Földön kívülre telepítené, egyes gyárakat föld körüli pályára állítana, a földön keletkező hulladékot pedig a világűrbe továbbította volna, a többit a napszélre bízva… Ez utóbbi megállapítása erősen vitatható, az űrszemét gondolata valószínűleg még ismeretlen volt előtte…

Noha az író jövendölései 1984-ben sokak számára leginkább sci fi-nek hangozhattak, ő azzal zárta cikkét, hogy az általa felvázolt 2019 csupán a valódi nagy átalakulás kezdete… Ebben valószínűleg igaza is volt, hiszen éppen az általa beharangozott egyre gyorsuló változások közepette élünk, s a technológiai fejlődés hatásait ma tíz-húsz évre előre megjósolni is elég nagy merészség, nem hogy harmincötre…

Asimov 35 évvel ezelőtti jóslatairól általános vélemény, hogy meglehetősen derűlátóak, az általa elképzelt jövő leginkább egy Star Trek-sorozat utópista szocializmusára emlékeztet. Kritikusai megjegyzik, hogy nem vállalt túl nagy kockázatot, hisz a jövőkép, melyet felvázolt, nem különösebben merész: nem meglepő módon a ’70-’80-as évek történéseiből-változásaiból kísérelt meg extrapolálni. Ahol nem jöttek be a jóslatai, ott leginkább az lehetett a probléma, hogy túlságosan is bízott az emberiségben és a haladásban, nem számolva az ember sötét oldalával… Asimov végig a józan észre és jobbik énünkre apellált, amikor a világunkat még mindig fenyegető globális problémák felszámolását, a militarizmus végét és a béke szükségszerűségét jövendölte. A háború vége az ő 2019-ében például közkívánatra, a tömegek nyomására jön el… mai szemmel nézve talán ez az egyik legnaivabb állítása.

Asimov 1984-es jövendölései csak félig-meddig váltak valóra, „valóságtartalmuk” attól függ, milyen szigorúan vizsgáljuk őket, hogy inkább a hasonlóságokat vagy az eltéréseket keressük, napjainkban mégis újra érdeklődéssel olvassuk írását; gondolatkísérletnek érdekes összevetni a mi 2019-ünket azzal, amit Ő leírt; – feltehetjük magunknak a kérdést, vajon miért nem valósult meg több az író progresszív elképzeléseiből…

Ha most kérdeznénk meg vezető science fiction-szerzőket, hogy mit gondolnak a 2054-es évről, feltehetőleg még nehezebb dolguk lenne, hiszen ha harminc-negyven évvel előretekintünk, szinte csak abban lehetünk biztosak, hogy semmit sem tudhatunk biztosra; olyan jövő vár ránk, amit mai ésszel szinte még elképzelni sem tudunk. Talán még soha nem volt igazabb Yoda mondása, miszerint „A jövő mindig mozgásban van.”

A gondolkodók 2054-re vonatkozó jóslatai valószínűleg sokban hasonlítanának a fiktív 2019-ről szóló korábbi sci fi-k által bemutatott világra. Nagy valószínűséggel kevés megkérdezett vázolna fel optimista jövőképet, az elképzelések között többségben lennének a disztópikusak, vagy számunkra félelmetesnek-fenyegetőnek tűnőek… Gondoljunk csak az elmúlt évekből Stephen Hawking, Elon Musk és David Attenborough figyelmeztetéseire, vagy akár Yuval Noah Harari illetve Ray Kurzweil írásaira – utóbbi 2045-re teszi a szingularitás bekövetkezésének időpontját… Sokatmondó, hogy a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődését látva sok szakértő pont Asimov robot-törvényeinek mielőbbi bevezetését sürgeti, az emberiség védelmében…

Következik: 2019: A disztópiák éve  I.

A szerzőről:
Marti Zsófia az ELTE-n végzett magyar-angol szakon, jelenleg egy budapesti gimnáziumban
tanít angol nyelvet. Szakterülete, volt PhD-témája az észak-amerikai disztópiák.
Sci fi-témájú írásai megtalálhatók különféle online felületeken, illetve a Galaktikában.
Szabadidejében írással is próbálkozik.

773 hozzászólás on 2019: Isaac Asimov reményei 35 év távlatából

 1. Hello. I have checked your sfportal.hu and i see you’ve got some
  duplicate content so probably it is the reason that you don’t
  rank high in google. But you can fix this issue fast.
  There is a tool that rewrites content like human, just search in google: miftolo’s tools

 2. Simply wish to say your article is as amazing. The
  clarity on your post is simply excellent and that i can think you’re a professional on this subject.
  Well with your permission allow me to snatch your feed to stay up to date with approaching post.
  Thank you one million and please keep up the enjoyable work.

 3. What you posted made a bunch of sense. But,
  what about this? what if you added a little content?
  I am not saying your content isn’t good, but suppose you added something
  that makes people want more? I mean 2019: Isaac Asimov reményei 35
  év távlatából | SFportal Sci Fi Magazin is
  a little plain. You ought to peek at Yahoo’s front page and watch how they write post titles to get viewers to open the links.
  You might try adding a video or a pic or two to grab readers interested about everything’ve got to say.

  In my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.

 4. This is the right webpage for everyone who wants to find out about this
  topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not
  that I really will need to…HaHa). You definitely put
  a new spin on a subject that has been discussed for a
  long time. Excellent stuff, just excellent!

 5. Hi there, I found your website by the use of Google whilst searching for a similar subject, your website came
  up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I will appreciate in the event you proceed this in future.
  Numerous people will probably be benefited out of your writing.

  Cheers!

 6. You’ve made some really good points there. I checked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 7. I found your blog site on google and check a few of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to studying extra from you later on!…

 8. I enjoy, lead to I found just what I used to be having a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 9. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 10. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

 11. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 12. I needed to create you one bit of word so as to give thanks once again regarding the amazing concepts you have featured on this page. It is quite extremely generous of people like you to supply publicly all that many people would’ve sold as an ebook to earn some cash for themselves, principally given that you could have tried it if you decided. The guidelines as well acted like a good way to know that the rest have similar zeal the same as mine to know the truth way more regarding this issue. I think there are millions of more pleasurable moments in the future for many who view your site.

 13. I do trust all of the ideas you have introduced on your post. They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for beginners. May just you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 14. Can I simply just say what a comfort to find somebody who genuinely understands what they are discussing over the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular since you certainly have the gift.

 15. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Thanks.

 16. I’m pretty pleased to discover this website. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely really liked every bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your website.

 17. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the website is extremely good.

 18. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 19. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 20. May I simply say what a relief to discover somebody that truly understands what they are talking about on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular since you surely have the gift.

 21. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other writers and practice something from their sites.

 22. You completed various good points there. I did a search on the issue and found mainly people will have the same opinion with your blog.

 23. Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice afternoon!

 24. I need to to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new stuff you post…

 25. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 26. Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 27. I used to be very happy to seek out this internet-site.I wanted to thanks to your time for this wonderful read!! I positively enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 28. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 29. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 30. Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It truly helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to give one thing again and help others like you aided me.

 31. Hi! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 32. Hello I am so excited I found your site, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.|

Comments are closed.